Aandacht voor lachgas: interventies in de stad  

Er zijn verschillende signalen over jongeren die overmatig lachgas gebruiken. Ouders, Gemeente en beroepskrachten maken zich zorgen en willen hier graag ondersteuning in. Daarom is het jeugd team van preventie de afgelopen zomer druk bezig geweest met het ontwikkelen en updaten van nieuwe interventies en folders. 

Interventies lachgas 

We hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met jongeren die lachgas gebruiken. Het is van belang om te weten wat maakt dat ze een keuze maken voor dit middel. Deze jongeren hebben niet tijdig hulp gezocht. Door deze gesprekken te voeren kunnen we een boodschap formuleren die aansluit bij deze groep gebruikers. Een interventie die we kunnen aanbieden betreft Connect. Door middel van het feiten en fabels spel gaan de jongeren op interactieve wijze met elkaar in gesprek onder begeleiding van Connect peers over lachgas. 

Folder Lachgas 

Voor jongerenwerkers hebben we een folder ontwikkeld. In deze folder staan belangrijke tips over omgaan met jongeren die lachgas gebruiken. We kunnen natuurlijk bij jou en je organisatie aansluiten. We zetten een vast contactpersoon in die kan ondersteunen bij vraagstukken. Ook organiseren we graag een thema bijeenkomst over een actueel middel.  

Voor ouders 

Voor ouders is er een ouderavond ontwikkeld over lachgas. Tijdens deze bijeenkomst wordt dit actuele thema afgewisseld met wetenschappelijke feiten en interactieve oefeningen. Deze avond kan natuurlijk ook in de ochtend of middag worden ingezet. Ook hier wordt zoveel rekening gehouden met de doelgroep. 

Neem gerust contact op 

Team Jeugd zet waar nodig passende interventies in als het gaat om lachgasgebruik en beleid. We zijn altijd op zoek naar samenwerking en zijn graag onderdeel van de keten. Wil je dat we een keer aansluiten bij een overleg? We denken graag mee over een passend aanbod.  

Wil je een folder aanvragen of heb je andere vragen? Neem gerust contact op met shereen.shaban@jellinek.nl