Zoekresultaten voor: lachgas


Informatie over lachgas voor ouders

Lachgas: wat is het? Lachgas wat doet het? Lachgas: hoe herken ik het? Motieven Lachgas: hoeveel jongeren gebruiken? Lachgas: risico’s? Hoe de risico’s te verminderen Prijzen Vragen naar aanleiding van…


Lachgas, hoe zat het ook alweer?

…Gebruik niet te vaak en niet te veel, en zorg ervoor dat je goed in je vel zit en in een prettige omgeving bent. Bronnen https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/drugsgebruik/cijfers-context/huidige-situatie-jongeren#!node-gebruik-harddrugs-paddos-en-lachgas-onder-studenten https://www.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-b63493d6450f.pdf https://www.drugsinfoteam.nl/drugsinfo/lachgas/lachgas-feiten https://www.unity.nl/drug/lachgas/ https://www.drugsenuitgaan.nl/lachgas/combigebruik…


Risico’s van lachgas

…extreem lachgasgebruik is. Lachgas en het jonge brein Het is nog onbekend wat het effect van lachgas is op het jonge (puber)brein. Gezien het jonge brein nog in ontwikkeling is,…


Hoeveel mensen gebruiken lachgas?

…aantal mensen dat lachgas gebruikt. Maar dat is lastig met zekerheid te zeggen omdat lachgas vaak niet meegenomen werd in onderzoek naar druggebruik. Jongeren Als we kijken naar jongvolwassenen dan…


Hoeveel mensen komen met lachgas in de problemen?

…inventarisatie verder gestegen tot 380 in totaal. Dit jaar zijn tot aan juli voor 2019 al bijna 960 incidenten met lachgas in het verkeer geteld. De verkeersincidenten met lachgas komen…


Lachgas en de wet

…de patronen/het gas werd verkocht i.c.m. een ballon. Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas sinds juli 2016 onder de Warenwet. Lachgas wordt ook verkocht op feesten en…


Aandacht voor lachgas: interventies in de stad  

…de afgelopen zomer druk bezig geweest met het ontwikkelen en updaten van nieuwe interventies en folders. Interventies lachgas We hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met jongeren die lachgas gebruiken….


Wat is lachgas?

Lachgas (N2O, distikstofmonoxide) was vroeger een narcosemiddel dat bij operaties in ziekenhuizen werd gebruikt. Lachgas (distikstofmonoxide) is een kleurloos zoetgeurend gas. Bij operaties wordt het gebruikt om de patiënt onder…


Verslavingskans van lachgas

‘lachgas-kliekje’. Er zijn wel enkele gevallen van verslaving beschreven. Vooral onder beroepsgroepen zoals tandartsen die makkelijk toegang hebben tot lachgas. Hierbij leidde lachgas tot lichamelijke afhankelijkheid. (Bron: Uppers, downers, all…


Wat is de geschiedenis van lachgas?

De recreatieve waarde van lachgas werd in 1799 ontdekt door sir Humphry Davy, die het gebruikte vanwege de plezierige roes. deze beschreef in 1800 uitvoerig zijn sensaties na inademing ervan….


Hoe gebruikt men lachgas?

Als drug wordt lachgas gebruikt door het te inhaleren vanuit een ballon. Lachgas wordt vaak verkocht in patronen en vervolgens via een slagroomspuit in een ballon gespoten. Sommigen ademen het…


Werking van lachgas

Lachgas komt via de longen in het bloed terecht. Het hart brengt het bloed met lachgas direct naar de hersenen en andere organen. Lachgas heeft een remmend effect op de…


Rapportage over problematisch lachgasgebruik: ‘Als de tank je beste vriend wordt’

…met soms desastreuze gevolgen. Naar aanleiding van de risicobeoordeling van lachgas door het CAM (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs) en het groeiende problematische gebruik van lachgas bij vooral niet-westerse…


GGD en Jellinek ontwikkelen voorlichtingsvideo over lachgas voor ouders

…kind over lachgas. De video is hieronder te bekijken. Video voor ouders | Mijn kind gebruikt lachgas Wilt u meer weten over lachgas of heeft u vragen over de video?…


Hoe herken je gebruik van lachgas?

Lachgas wordt via een ballon in en uitgeademd. Meestal halen gebruikers met hun vrienden een aantal ballonnen die ze gelijktijdig innemen. Als iemand lachgas heeft gebruikt en onder invloed is…


Hoelang is lachgas aantoonbaar?

…longen uitgescheiden. Hierdoor zijn er op dit moment geen testen beschikbaar die het gebruik van lachgas kunnen aantonen.   Bron CAM-rapport risicobeoordeling lachgas 2019   Versie: juni 2020    …


Lachgas en verkeer

Lachgas is een drug die voor je gevoel redelijk snel uitwerkt. Het echte effect duurt maar kort. Een groot risico van lachgas is echter dat je, nadat het is uitgewerkt,…


Risico’s van lachgas verminderen

Het inhaleren van lachgas is niet geheel zonder gevaar. Risico’s kunnen wel verminderd worden. Dat kan je doen als je: Elke teug lachgas afwisselt met een teug gewone lucht; Niet…


Nieuwe campagne van Jellinek en GGD Amsterdam met Yousri Belgaroui: Praat mee over lachgas

Soms lijkt het lastig om over je lachgasgebruik te praten, maar praten is het begin van de oplossing! Glory kickbokser en MMA-vechter Yousri Belgaroui ging in samenwerking met Jellinek, stichting…


Wat zijn de effecten van lachgas?

…minuten is het uitgewerkt. In de hersenen blokkeert lachgas de glutamaatreceptor. Normaal activeert glutamaat de hersenen. Door lachgas wordt die werking tijdelijk geremd. Psychische effecten dromerige roes; kortdurend gevoel van…


Kwetsbare jongeren gebruiken meer alcohol, lachgas en cannabis tijdens de coronacrisis

Het jaarlijkse onderzoek naar drugsgebruik onder risicojongeren, de Antenne Regiomonitor, laat een toename zien van het gebruik van alcohol, lachgas en cannabis. Dat de coronapandemie een zware wissel trekt op…


Wat zijn de verschillende soorten en prijzen van lachgas?

Voor een ballon met lachgas in een club of op een festival wordt meestal één muntje gevraagd. De prijs van een muntje is ongeveer €2,50 – €3. Een doos met…


Is helium hetzelfde als lachgas?

…ontstaan. Frisse lucht of ventilatie zorgt ervoor dat mensen weer zuurstof kunnen inademen. Helium is dus geen middel dat je kunt gebruiken. Bekijk deze pagina voor meer informatie over lachgas….


Aandacht voor ouders, jongeren en beroepskrachten!

…Jellinek ontwikkelt in samenwerking met studenten voorlichtingsvideo’s In samenwerking met studenten heeft Jellinek Preventie voorlichtingsvideo’s ontwikkeld voor studenten. De video’s gaan over het gebruik van lachgas, tabak, alcohol en cannabis….


Wat is de geschiedenis van lijm snuiven en andere vluchtige middelen?

…ether (1). Lachgas wordt ook nu nog gebruikt alhoewel ook daar betere middelen voor zijn. Lachgas op de kermis In de 19e eeuw werd lachgas ook gebruikt als attractie op…


Wat is de geschiedenis van pijnstillers?

…die grotere therapeutische breedten hebben. Lachgas Lachgas (distikstofmonoxide) is een kleurloos zoetgeurend gas en wordt vanaf ongeveer 1845 gebruikt. Bij operaties wordt het gebruikt om de patiënt onder narcose te…


Antenne Amsterdam

…van lachgas gesignaleerd. De groep buurtjongeren die niks met lachgas te maken wil hebben is echter groter geworden, mede als gevolg van verhalen of voorbeelden in de buurt van jongeren…


Jellinek Preventie Jeugd: Terugblik 2020

…gesprek gaan met hun jongeren over drugs. Het komt regelmatig voor dat ouders niet weten wat lachgas is en wat het met je doet. Daarom hebben we in samenwerking met…


Wat zijn de effecten en risico’s van het inhaleren van lijm, aanstekergas of andere vluchtige snuifmiddelen?

…poppers en lachgas in Nederland vrijwel niet voor. In Nederland zijn alternatieven makkelijk beschikbaar waardoor niet uitgeweken wordt naar de gevaarlijke oplosmiddelen. Recent onderzoek naar het gebruik is er niet,…


Antenne Amsterdam 2021 is uit: Jongeren op Amsterdamse mbo’s drinken en roken minder, maar blowen nog steeds fors.

…coronapandemie. Ook zien professionals dat het nicotine-houdend snus in opkomst is en wordt er meer dwangmatig gebruik van lachgas gesignaleerd. De groep buurtjongeren die niks met lachgas te maken wil…


Verslaving

Ben je benieuwd naar de kans van verslaving aan lachgas? Hieronder lees je alle vragen en antwoorden over de verslavende werking van lachgas. Kan je iets niet vinden? Stel dan…


Terugblik zomer Preventie Jeugd regio Amsterdam  

…met leuke, actuele en inspirerende onderwerpen via de livestream in de Summerschool! Thema’s zoals lachgas waarin onze peer van Connect aan het woord is over zijn ervaringen maar ook basiskennis…


Cijfers

Ben je benieuwd naar cijfers omtrent lachgas? Hieronder vind je alle cijfers over het gebruik van lachgas. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze…


Beleid, wet en verkeer

…duidelijk hoe die wetgeving er precies uit gaat zien.   Bronnen Lachgas – NVWA, bezocht op 21-02-2017 CAM-rapport risicobeoordeling lachgas 2019   Versie: juni 2020 Lachgas en verkeer Lachgas is…


Risico’s

…een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord. Meer informatie over lachgas Informatie over andere middelen   Risico’s van lachgas Kortetermijnrisico’s Bevriezen van longen De manier waarop lachgas gebruikt wordt,…


Werking en effect

…een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord. Meer informatie over lachgas Informatie over andere middelen   Werking van lachgas Lachgas komt via de longen in het bloed terecht. Het…


Jeugd

…gerust contact op met Jellinek Preventie. Informatievideo lachgas Heb jij wel eens lachgas gebruikt? En heb je daar vragen over? Of maak jij je zorgen over het lachgasgebruik van iemand…


Wat zijn partydrugs?

…je tijdens de uitgaansnacht gebruikt hebt. Middel Ooit gebruikt Afgelopen jaar gebruikt Afgelopen maand gebruikt Xtc 55.1% 46,2% 21,6% Speed 33.4% 25,1% 12,2% Cocaïne 32.5% 24,5% 12,4% Lachgas 53.5% 37,3%…


Webinars voor beroepskrachten

In deze webinars behandelen we actuele thema’s. Je kunt kosteloos en vrijblijvend deelnemen aan één of meerdere webinars: Lachgas: updates van de straat 15 maart: 12.00 – 13.00 In januari…


Nieuwe Ouderavond ‘Hier fix je nix’ (regio Gooi en Vechtstreek)

…roken, blowen of lachgas? Helpt het om grenzen te stellen of wordt het daardoor alleen maar spannender? Hoe staan andere ouders hierin? Ben je ook nieuwsgierig naar de antwoorden op…


Wat doet Connect?

…de onderwerpen: cannabis, tabak, alcohol, lachgas, shisha-e-sigaretten en gamen. Een combinatie van deze onderwerpen tijdens de voorlichting is in overleg mogelijk. Cursus voor beroepskrachten Bij Connect zetten we in op…


Terugblik zomerperiode Onderwijs Utrecht

…docenten konden deelnemen aan lezingen over gamen, lachgas of motiverende gespreksvoering. Er staan nog een aantal summerschools op de planning, o.a. signaleren en begeleiden van problematisch middelengebruik voor praktijkondersteuners en…


Start nieuw schooljaar Regio Utrecht / Amersfoort

…Ook docenten konden deelnemen aan deze lezingen over gamen, lachgas of motiverende gespreksvoering. Vanuit Team Onderwijs zijn we al vast aan de slag gegaan voor het nieuwe schooljaar. Zo zijn…


Staatssecretaris Maarten van Ooijen brengt werkbezoek aan Jellinek

…cliëntenraad vertelden daarna indrukwekkende verhalen over hun verslavingen uit het verleden. Jacqueline Krouwel gaf een update over de laatste ontwikkelingen rondom lachgas. Jule Nypels nam de staatssecretaris tijdens een rondleiding…


Terugblik zomer Preventie Jeugd Gooi en Vechtstreek 2020 

…Ook docenten konden deelnemen aan deze lezingen over gamen, lachgas of motiverende gespreksvoering. Vanuit Team Onderwijs zijn we al vast aan de slag gegaan voor het nieuwe schooljaar. Zo zijn…


Wat is ketamine?

…scheiding: het geestelijke bewustzijn wordt van het lichaam gescheiden. Voorbeelden van andere dissociatieve middelen zijn: PCP, DXM, lachgas en Salvia divinorum. In lagere dosering zorgt ketamine voor een dromerige roes….


Combinatie met drugs, medicijnen of ziekte

Ben je benieuwd naar de werking en het effect van lachgas in combinatie met drugs, medicijnen of ziekte? Hieronder krijg je meer informatie. Kan je iets niet vinden? Stel dan…


Connect

…kennis en informatie. Er zijn voorlichtingen beschikbaar voor de onderwerpen: cannabis, tabak, alcohol, lachgas, shisha-e-sigaretten en gamen. Een combinatie van deze onderwerpen tijdens de voorlichting is in overleg mogelijk. Voorlichting…


Algemeen

…enkele jaren is lachgas opnieuw populair geworden in het uitgaanscircuit.   Versie: 21-02-2017 Hoe gebruikt men lachgas? Als drug wordt lachgas gebruikt door het te inhaleren vanuit een ballon. Lachgas


Hoelang zijn alcohol of andere drugs aantoonbaar in het lichaam?

…6 weken Mescaline Tot 72 uur DMT Tot 72 uur PCP 2 tot 3 dagen Khat/qat Tot 3 dagen Lachgas Niet aantoonbaar Ketamine Tot 2 dagen bij incidenteel gebruik, tot…


Wat is de geschiedenis van drugs?

…1710- 1710 Ginepidemie in Engeland. Productie wordt aan banden gelegd. 1729 Chinese autoriteiten willen opiumgebruik aan banden leggen. 1730 Ontdekking van ether 1776 Ontdekking van lachgas 1804 Duitse apotheker isoleert…


Seks en zwangerschap

Ben je benieuwd naar het effect van lachgas op seks en zwangerschap? Hieronder vind je meer informatie. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze…


Drugsinfo voor ouders en andere opvoeders

…Tabak Cannabis Energiedrankjes Gamen Lachgas Xtc Cocaïne Voor meer informatie over middelen kun je ook kijken bij informatie alcohol & drugs. Bekijk ook de volgende video’s over verslavende stoffen en…

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin