Wat is jullie aanbod voor lachgas voor professionals?

Jellinek werkt in de regio’s Amsterdam, Gooi en Vecht, Utrecht (provincie en stad) en Amersfoort. Werk je elders? Neem dan contact op met de verslavingszorginstelling uit jouw regio (zie: kernleden op verslavingskundenederland.nl).

In deze regio’s werken we met vaste personen per wijk of gemeente. In Utrecht en Amersfoort hebben we ook veldwerkers.

Mail preventie@jellinek.nl om in contact te komen met de preventiedeskundige uit jouw wijk.

Wat kan Jellinek Preventie doen?

 • 1-op-1 advies over casussen
 • Aansluiten bij casuïstiek overleg
 • Aansluiten bij team overleg om het aanbod van Jellinek toe te lichten
 • Aansluiten bij gemeentelijk overleg, denk aan zorg- en veiligheidsoverleggen
 • Training ‘Signaleren & begeleiden’ voor professionals
 • Training of workshop over lachgas
 • Trainen POH-ers
 • Beleidsadvies
  • Open & Alert voor zorginstellingen
  • Helder op School voor onderwijs
 • In samenwerking met ketenparners:
  • ouderavonden, zowel fysiek als een webinar

Online

De video’s op Jellinek.nl/lachgas kunnen via jeugdpreventie@jellinek.nl opgevraagd worden. Deze zijn in landscape en storyformaat beschikbaar. Zo kunnen ze op verschillende (social media) kanalen gedeeld worden.

Wil je de video’s op WhatsApp ontvangen? App 06-15496176

Welke behandeling biedt Jellinek voor lachgas?

 • Poliklinische behandeling
 • FACT in Utrecht, Amersfoort en G&V
 • JOT in Amsterdam

Vragen?

 • Advieslijn: 088 505 1220
 • Mail: preventie@jellinek.nl