Risico’s van lachgas

Kortetermijnrisico’s

 • Bevriezen van longen
  De manier waarop lachgas gebruikt wordt, is belangrijk. Lachgas kan beter niet rechtstreeks vanuit de gasfles geïnhaleerd worden. Dit kan levensgevaarlijk zijn, omdat het gas dan zo koud is dat de longen kunnen bevriezen. Ook lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen.
 • Zuurstoftekort in de hersenen
  Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen. Daarbij kun je concentratiestoornissen of hoofdpijn krijgen, duizelig worden, je evenwicht verliezen, verward zijn, misselijk worden, last hebben van gevoelloosheid of tintelingen of flauwvallen. Het risico is dat je hard kunt vallen.
 • Gevolgen zwangerschap
  Als je zwanger bent, kan lachgas een zuurstoftekort bij de baby veroorzaken. Dit heeft ernstige gevolgen voor de baby. Spontane abortus of ernstige geboorteafwijkingen kunnen optreden
 • Verkeer
  Het gebruik van lachgas tijdens het rijden is levensgevaarlijk, je kunt even helemaal van de wereld zijn en zo ernstige ongelukken veroorzaken. Ook direct na het gebruik raden we deelname aan het verkeer af. Je kan nog een tijdje moeite met concentreren hebben.

Langetermijnrisico’s

 • Neurologische en psychiatrische symptomen bij extreem lachgas gebruikBij extreem gebruik van lachgas kunnen neurologische en psychiatrische stoornissen optreden. Extreem gebruik houdt in dat je heel veel gebruikt (uren achter elkaar) óf meerdere weken/maanden achter elkaar. Dit komt onder andere doordat lachgas de werking van vitamine B12 blokkeert. Een tekort aan vitamine B12 kan leiden tot neurologische klachten zoals bijvoorbeeld tintelingen in tenen en vingers, maar kan ook ernstiger gevolgen hebben zoals verlamming van de benen (een dwarslaesie). Extreem gebruik van lachgas kan ook psychotische klachten veroorzaken. Psychotische klachten zijn bijvoorbeeld dat je achterdochtig wordt of het gevoel krijgt dat je wordt afgeluisterd of achtervolgd, terwijl dit niet zo is. Vaak herken je zelf niet dat je psychotische klachten hebt, maar merken je familieleden of vrienden dit wel. Als je neurologische of psychiatrische klachten krijgt door lachgasgebruik is het belangrijk om snel hulp te zoeken bij een (huis)arts.
 • Verslaving
  Extreem gebruik van lachgas kan verslavend zijn, dat wil zeggen dat je steeds weer lachgas gebruikt, ook als je dat eigenlijk niet (meer) wil. Als je merkt dat je verslaafd bent kun je hier hulp voor krijgen via je huisarts.
 • Hart- en vaatziekten
  Er zijn aanwijzingen dat extreem lachgasgebruik ook schadelijk is voor de wand van bloedvaten in het lichaam en ook in het hart, al weten we niet precies hoe groot het risico op hart- en vaatziekten bij extreem lachgasgebruik is.
 • Lachgas en het jonge brein
  Het is nog onbekend wat het effect van lachgas is op het jonge (puber)brein. Gezien het jonge brein nog in ontwikkeling is, en van andere middelen bekend is dat dit van invloed is op de ontwikkeling van het brein, is voorzichtigheid geboden.
 • Invloed andere stoffen 
  Sinds 2000 bestaat het vermoeden dat er kleine hoeveelheden van andere stoffen in lachgaspatronen kunnen zitten. Daarnaast kunnen minuscule stukjes metaal van de patroon zelf meekomen in een ballon. Het is onbekend wat dit betekent voor de gezondheid.

 

Bron:

 • Factsheet Lachgas, Trimbos-instituut (2017)
 • Beoordeling gezondheidsrisico’s lachgas (N2O), RIVM (2016)
 • Does vitamin B12 deficiency explain psychiatric symptoms in recreational nitrous oxide users? A narrative review Paulus MC,  Wijnhoven AM, Maessen GC. Clin Toxicol (Phila)  2021 Nov;59(11):947-955. 

 

Versie: april 2022