Hoe herken je gebruik van basecoke?

Als men onder invloed is van basecoke zijn de volgende kenmerken zichtbaar bij de gebruiker:

 • Wisselende stemmingen (opgewekte stemming verandert in het tegenovergestelde)
 • Wijde pupillen (overgevoelig voor licht)
 • Spraakmoeilijkheden of onduidelijke spraak (wegens verdoving)
 • Trillen
 • Rusteloos, opgefokt
 • Lang door kunnen gaan met gebruik
 • Soms agressief.

Bij regelmatig gebruik zijn de volgende kenmerken te herkennen:

 • Sterk vermagerd
 • Last van maag en darmen
 • Hoesten/zere keel
 • Hese stem
 • Krom lopen om pijn in de longen te verminderen
 • Slapeloosheid
 • Paranoïde denkbeelden
 • Geweldsuitbarstingen.

 

Versie: november 2019