De training: ‘Signaleren en begeleiden van problematisch middelengebruik’

We hebben ook een folder over deze training ontwikkeld, deze kun je via deze link downloaden.

Informatie Signaleren en begeleiden

Inhoud: Praktische training over signaleren van, en omgaan met, (riskant) genotmiddelen gebruik.

Module 1: Middelenkennis
– Het belang van preventie en vroegsignalering
– Kennis over middelen: effecten en risico’s
– Hoeveel, hoe vaak en wat wordt er gebruikt?

Module 2: Signaleren en begeleiden van problematisch middelengebruik
– Welke houding neem je aan als professional met betrekking tot middelengebruik?
– Wat is het verschil tussen gebruik, misbruik en verslaving en hoe herken je het?
– Welk hulpaanbod en welke doorverwijsmogelijkheden zijn beschikbaar?
– Hoe werkt verslaving en wat zijn mogelijke oorzaken hiervan?
– Wat zijn beschermende- en risicofactoren?

Module 3: Basisvaardigheden effectieve gespreksvoering over middelengebruik
– Hoe ga je het gesprek aan over middelengebruik en eventuele zorgen daarover?
– Toepassen van motiverende gesprekstechnieken

Voor wie: Professionals die werken met een doelgroep die risicovol middelen gebruikt. Dit kunnen onder andere professionals zijn in het onderwijs, de (jeugd)zorg of in de gezondheidszorg. Een organisatie kan de training bij ons aanvragen. Wij bieden de training niet aan aan individuele professionals.
Duur: Minimaal één tot maximaal drie dagdelen, afhankelijk van de leerdoelen
Wanneer: Op een nader te bepalen moment

Naast ontbrekende kennis en vaardigheden op dit gebied, geldt er voor veel intermediairs handelingsverlegenheid om alcohol- tabak- en middelengebruik bespreekbaar te maken. Tevens heeft iedereen aannames, heersen er mythes en stigma’s op middelengebruik en een daarbij horende angst, waardoor informatie soms niet, of niet passend overgedragen wordt. Dat kan dan leiden tot gedrag dat minder constructief, of zelfs kwalijk is in de omgang met jongeren en/of volwassenen die mogelijk middelen gebruiken. De training ‘signaleren en begeleiden’ beoogt intermediairs te ondersteunen op dit thema. Door intermediairs toe te rusten met kennis en vaardigheden, kunnen zij (problematisch) middelengebruik herkennen en bespreekbaar maken, jongeren en/of volwassenen beter informeren en adequaat begeleiden of doorgeleiden naar de meest passende hulpverlening.

Het doel van de training

Intermediairs toerusten met kennis over, en vaardigheden in, het signaleren van alcohol- tabak- en middelengebruik, risicovol gamen of gokken en het toeleiden naar diagnostiek en hulpverlening indien nodig. Dit verbetert de vroegtijdige opsporing van middelengebruik en voorkomt verdere ontwikkeling of verergering daarvan.

Na afloop van de training weten deelnemers (afhankelijk van de duur van de training):

  • Basiskennis van de meest gebruikte middelen en hun effecten
  • Prevalentie; hoe vaak deze middelen worden gebruikt,
  • Wat het doel en belang is van vroegsignalering,
  • Wat signalen van zijn die kunnen duiden op (riskant) gebruik van middelen
  • Hoe middelengebruik bespreekbaar gemaakt kan worden en welke motiverende gesprekstechnieken daarvoor mogelijk zijn,
  • Hoe ze de beginselen van deze gesprekstechnieken kunnen toepassen,
  • Welke kortdurende (online) interventies er beschikbaar en in te zetten zijn
  • Wanneer er moet worden doorverwezen en naar welke organisaties.

Tevens hebben deelnemers geoefend met het bespreekbaar maken van signalen. Dit kan aan de hand van eigen casuïstiek.

Kosten

Trainingen die binnen ons reguliere aanbod passen zijn kosteloos. Optioneel is een trainingsacteur a 375 (excl. BTW en reiskosten) euro voor module 3 mogelijk. De trainingen worden ook online aangeboden.

Aanmelden

Mailen kan naar preventie@jellinek.nl

Of bel de Jellinek Advieslijn088 – 505 1220, elke werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00.
Je laat je naam en vraag achter. Tussen 13:00 en 17:00 word je teruggebeld.

Agenda

De cursusdata zijn nog niet bekend, heb je interesse stuur dan een email aan preventie@jellinek.nl