Deel jouw ervaring

De training: ‘Signaleren en begeleiden van problematisch middelengebruik’

Inspirerende online nazomerschool voor professionals: Door de coronamaatregelen konden we helaas onze trainingen niet meer fysiek aanbieden. Dit voorjaar hebben we er daarom hard aan gewerkt om onze trainingen om te zetten in onlinetrainingen. We zijn trots dat we jullie deze zomer een mooie training hebben kunnen bieden. Dit gaan we binnenkort nog een keer herhalen als ‘nazomerschool’. Zie deze pagina voor meer informatie. Interesse? Meld je dan alvast aan via deze pagina.

We hebben ook een folder over deze training ontwikkeld, deze kun je via deze link downloaden.

Informatie Signaleren en begeleiden

Inhoud: Praktische training over signaleren van, en omgaan met, (riskant) genotmiddelen gebruik.

Module 1: Middelenkennis
– Kennis over middelen en werking in het brein
– Hoeveel, hoe vaak en wat wordt er gebruikt?
– Wat zijn eigen normen met betrekking tot middelengebruik?

Module 2: Signaleren en begeleiden van problematisch middelengebruik
– Hoe herken je het verschil tussen gebruik, misbruik en verslaving?
– Hoe werkt verslaving en wat zijn mogelijke oorzaken hiervan?
– Hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar?

Module 3: Basisvaardigheden effectieve gespreksvoering over middelengebruik
– Hoe ga je het gesprek aan over middelengebruik en eventuele zorgen daarover?
– Toepassen van motiverende gesprekstechnieken
– Welk hulpaanbod en welke doorverwijsmogelijkheden zijn beschikbaar?

Voor wie: Professionals die werken met een doelgroep die risicovol middelen gebruikt. Dit kunnen onder andere professionals zijn in het onderwijs, de (jeugd)zorg of in de gezondheidszorg.
Duur: Minimaal één tot maximaal drie dagdelen, afhankelijk van de leerdoelen
Wanneer: Op een nader te bepalen moment

Naast ontbrekende kennis en vaardigheden op dit gebied, geldt er voor veel intermediairs handelingsverlegenheid om alcohol- tabak- en middelengebruik bespreekbaar te maken. Tevens heeft iedereen aannames, heersen er mythes en stigma’s op middelengebruik en een daarbij horende angst, waardoor informatie soms niet, of niet passend overgedragen wordt. Dat kan dan leiden tot gedrag dat minder constructief, of zelfs kwalijk is in de omgang met jongeren en/of volwassenen die mogelijk middelen gebruiken. De training ‘signaleren en begeleiden’ beoogt intermediairs te ondersteunen op dit thema. Door intermediairs toe te rusten met kennis en vaardigheden, kunnen zij (problematisch) middelengebruik herkennen en bespreekbaar maken, jongeren en/of volwassenen beter informeren en adequaat begeleiden of doorgeleiden naar de meest passende hulpverlening.

Het doel van de training

Intermediairs toerusten met kennis over, en vaardigheden in, het signaleren van alcohol- tabak- en middelengebruik, risicovol gamen of gokken en het toeleiden naar diagnostiek en hulpverlening indien nodig. Dit verbetert de vroegtijdige opsporing van middelengebruik en voorkomt verdere ontwikkeling of verergering daarvan.

Na afloop van de training weten deelnemers (afhankelijk van de duur van de training):

  • Basiskennis van de meest gebruikte middelen en hun effecten
  • Prevalentie; hoe vaak deze middelen worden gebruikt,
  • Wat het doel en belang is van vroegsignalering,
  • Wat signalen van zijn die kunnen duiden op (riskant) gebruik van middelen
  • Hoe middelengebruik bespreekbaar gemaakt kan worden en welke motiverende gesprekstechnieken daarvoor mogelijk zijn,
  • Hoe ze de beginselen van deze gesprekstechnieken kunnen toepassen,
  • Welke kortdurende (online) interventies er beschikbaar en in te zetten zijn
  • Wanneer er moet worden doorverwezen en naar welke organisaties.

Tevens hebben deelnemers geoefend met het bespreekbaar maken van signalen. Dit kan aan de hand van eigen casuïstiek.

Duur, kosten en deelnemers

Trainingen die binnen ons reguliere aanbod passen zijn kosteloos. Voor een training op maat die niet binnen ons reguliere aanbod past wordt 84,50 per uur in rekening gebracht. Optioneel is een trainingsactrice a 275 euro per dagdeel mogelijk. Er is plek voor circa 10-15 deelnemers binnen een training.

Aanmelden

Mailen kan naar:
Amsterdam en Gooi & Vechtstreek: preventie@jellinek.nl
Utrecht en Amersfoort: preventieutrecht@jellinek.nl

Of bel het Jellinek Expert Team:
088 – 50 51 220
Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 11:00 en 15:00 – 17:00 (Vraag naar preventie)

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin