Aanbod studentenverenigingen

(Beleids)advies verenigingsbesturen

Jellinek is bereikbaar voor consultatie en advies over de implementatie, naleving en handhaving van een alcohol- en drugsbeleid voor verenigingsbesturen en onderwijsinstellingen. Dit kunnen eenmalige adviesgesprekken op aanvraag zijn, maar hierbij kan ook gedacht worden aan een groepsvoorlichting voor bestuursleden over de implementatie en handhaving van een alcoholbeleid van de vereniging. Ook bij zorgen over het gebruik van middelen onder specifieke leden of in specifieke situaties kan contact opgenomen worden voor advies op maat. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan

Meer lezen over wat je als vereniging kunt doen? Bekijk dan deze factsheet van het Trimbos-Instituut.

Groepsvoorlichtingen

Jellinek biedt groepsvoorlichtingen over alcohol, cannabis en/of andere middelen. Een groepsvoorlichting gaat bijvoorbeeld over de gezondheidsrisico’s van de middelen en hoe deze te beperken. Maar ook over hoe je riskant gebruik kunt signaleren en tips om daarover met elkaar in gesprek te gaan op het moment dat je je daar zorgen over maakt.  Tijdens de introductieweek kunnen voorlichtingsbijeenkomsten over alcohol georganiseerd speciaal voor de eerstejaars leden georganiseerd worden.

Groepsvoorlichting kunnen we in samenwerking en afstemming met het bestuur op maat aanbieden. Heb je als vereniging interesse, vragen of ideeën, neem dan contact met ons op.

Training Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) voor barvrijwilligers

 Achter de bar bij de sociëteiten en op feestjes van studentenverenigingen werken leden op vrijwillige basis. Het volgen van een Instructie Verantwoord Alcoholschenken is voor deze barvrijwilligers verplicht volgens de Drank- en Horecawet. Jellinek biedt de face – to – face Instructie Verantwoord Alcohol schenken aan voor barvrijwilligers. In de praktijk wordt deze echter voornamelijk online gevolgd.

Introductieweken

Mentoren / begeleiders training

Ter voorbereiding op de introductieweek verzorgt Jellinek Preventie ism met de introductiecommissies en onderwijsinstellingen een training voor de mentoren of begeleiders (ouderejaars studenten) die de eerstejaars studenten zullen begeleiden tijdens de activiteiten die vallen onder verantwoordelijkheid van de introductiecommissies in Utrecht en Amsterdam. Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan bewustwording risico’s, beleid & vaardigheden: afspraken, handhaving, omgaan met weerstand (ook in het kader van NIX18), normsetting en vroeg signalering riskant gebruik.

Voorlichting tijdens introductieperiode

Tijdens de introductiefeesten en op de studenten infomarkten en online platforms, die binnen het kader van de introductietijd georganiseerd worden, kunnen preventiewerkers in samenwerking met door Jellinek getrainde jonge voorlichters studenten voor lichten over de risico’s van alcohol en ander middelen gebruik. Hierbij kan gedacht worden aan een fysieke informatiestand op de studentmarkt en/of feesten, filmpjes, podcasts en een (online)  interactieve pubquiz.

Meer lezen over wat je tijdens de introductieweken kunt doen? Bekijk dan deze factsheet van het Trimbos-Instituut.

Neem voor meer informatie of advies contact op met: preventie@jellinek.nl