Oudercursus

Wanneer jouw kind overmatig middelen- of beeldscherm gebruikt, kan dit binnen het gezin problemen opleveren. Jellinek Preventie Jeugd reikt je tijdens de cursus ‘Help, mijn kind kan niet zonder’ kennis en handvatten aan om de regie weer in handen te krijgen.

De cursus is voor ouders en opvoeders met kinderen van 12 tot 23 jaar die problematisch alcohol, drugs of beeldscherm gebruiken.

In vijf avonden wordt ingegaan op de communicatie in het gezin en krijg je praktische informatie om anders met je kind om te gaan. Er kunnen maximaal 12 ouders/ opvoeders per groep deelnemen. Er worden cursussen gegeven in Amsterdam, Utrecht en Amersfoort.

Voor meer informatie, data en aanmelden per regio:

Over de cursus ‘Help, mijn kind kan niet zonder’

Deze cursus is geschikt voor ouders en opvoeders met kinderen van 12 tot 23 jaar die problematisch alcohol, drugs of beeldscherm gebruiken. Het kind hoeft niet in behandeling te zijn.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten met een vaste groep ouders en richt zich op ouders die zich zorgen maken en vragen hebben over het problematisch middelengebruik van hun kind. Het beoogt opvoedstress bij ouders te verminderen en handvatten te bieden hoe om te gaan met de situatie.

Doelen van de cursus

  • de communicatie binnen het gezin verbeteren
  • grenzen leren stellen
  • ervaringen uitwisselen met andere ouders
  • terugkrijgen van de regie in het gezin

Flyer:

flyer cursus help mijn kind kan niet zonder