Casuïstiek gameverslaving

Casus over gameverslaving

Een 22 jarige student HBO die zo’n 12 uur per dag aan gamen besteedde. Hij kwam er niet van los en dreigde van de opleiding gestuurd te worden. Bij de intake gaf hij aan gecontroleerd te willen gamen.

Om dit te bereiken spraken wij af dat hij zou beginnen tijdelijk niet het spel te spelen waar hij verslaafd aan was. Dat lukte hem. Hij gamede weliswaar ten tijde van de behandeling maar nooit langer dan een uur en altijd andere games. Zijn moeder en zus kwamen een paar keer mee om te horen waar hij mee bezig was, maar ook om hem te steunen bij het gestopt blijven. Ze gaven aan dat sinds cliënt was gestopt met overmatig gamen de sfeer in huis aanmerkelijk was verbeterd.

Game-gedrag onder controle

De moeder maakte zich nogal zorgen over een terugval en vond het al eng als haar zoon achter de computer kroop. Enige uitleg hierover maakte dat ze het proces meer los kon laten en de verantwoording voor het gamen bij de cliënt kon leggen. Client gaf aan dat hij dit zeer prettig vond. Gezamenlijk (met zijn drieën) is het hen gelukt het gamen onder controle te krijgen. De jongen heeft zijn studie weer opgepakt en bij het afsluiten van de casus ging het goed met hem op school en ook thuis.

Gedragstraining

Jellinek Jeugd behandelt deze vorm van verslaving met een gedragstraining voor de jongere waarin hij (het betreft vrijwel altijd jongens) leert om te gaan met de computer of console om zo controle te krijgen over zijn gameverslaving.

Bij deze behandeling zijn vrijwel altijd de ouders betrokken. Zij steunen de jongere bij het meer grip krijgen op de gameverslaving. Zonder deze steun is het voor de jongere erg moeilijk dit te realiseren.. Dit behandelaanbod is er voor jongeren van 10 tot 25 jaar en hun omgeving. De training is er ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking en hun omgeving.

Informatie over de behandeling

Informatie over de behandeling van zowel jongeren als het systeem kunt u krijgen bij Ellen van Geffen, Verslavingspsycholoog Jellinek Jeugd, tel. 020-5905999.