Familie en omgeving

Afsprakenlijsten opvoeders

Maak samen een lijst afspraken

Samen met uw kind kunt u hier online een afsprakenlijst invullen over het gebruik van alcohol of over blowen. U doet dit als blijkt dat het niet langer haalbaar is dat uw kind niet gebruikt. Afspraken maken is dan de beste keuze.

Naast het maken van afspraken over het gebruik, noteert u samen de voor- en nadelen van gebruik en de kennis over verstandig gebruik.

Samen invullen betekent dat u het beiden zoveel mogelijk eens moet worden over de antwoorden.

Afsprakenlijst alcohol

Ga samen met uw kind achter de computer zitten en vul samen de afsprakenlijst alcohol in. De bedoeling is dat u het over de antwoorden zoveel mogelijk eens wordt. Als u van mening verschilt, noteer dan beide antwoorden. Hiervoor is ruimte genoeg.

Na afloop kunt u de lijst printen. De antwoorden worden nergens opgeslagen.

Afsprakenlijst hasj & wiet

Ga samen met uw kind achter de computer zitten en vul samen de afsprakenlijst hasj & wiet in. De bedoeling is dat u het over de antwoorden zoveel mogelijk eens wordt. Als u van mening verschilt, noteer dan beide antwoorden. Hiervoor is ruimte genoeg.

Na afloop kunt u de lijst printen. De antwoorden worden nergens opgeslagen.

Checklist hasj & wiet

De checklist hasj & wiet geeft u een idee waar het blowen mogelijk invloed op heeft en of het blowen uit de hand loopt, of dat het nog wel mee valt.

Checklist gamen

De checklist gamen geeft u een idee waar het gamen mogelijk invloed op heeft en of het gamen uit de hand loopt, of dat het nog wel mee valt.

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 08.30 tot 17.00 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat