Verwijzers

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde biedt tandheelkundige hulp aan alcohol- en harddrugsverslaafde cliënten uit de intra- en extramurale verslavingszorg, die niet in staat zijn de reguliere tandarts te bezoeken.

Als je organisatie erkend staat als verwijzende instantie bij ons Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek, kun je via ons aanmeldformulier je patiënt aanmeldingen voor een acute behandeling, prothese klacht en of uitgebreidere behandeling. Is je organisatie wel bekend bij ons, maar ben je zelf niet bekend met verwijzing naar ons centrum? Neem dan telefonisch contact met ons op via het volgende telefoonnummer 020-590 1666. Wij helpen je dan graag verder.

Aanmelding patiënt

Voordat je het aanmeldingsformulier verstuurt, let dan op de volgende zaken die voorwaarde zijn voor aanmelding bij ons centrum:

  • behoort de patiënt tot de doelgroep
  • heeft de patiënt een geldige basisverzekering

Je kunt het aanmeldformulier verkrijgen door ons te bellen op 020-590 1666 of te mailen via tandheelkunde@jellinek.nl. Let op: Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Informatie betreffende verwijzende instantie, gegevens van de patiënt, indicatie tot verwijzing, medische bijzonderheden en de gewenste tandheelkundige behandeling zijn noodzakelijke gegevens voor de beoordeling van de verwijzing naar ons centrum.

Brochure

Brochure verwijzers CBT