Kosten

Wie betaalt de behandeling?

De kosten voor behandeling bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek worden vergoed vanuit de basisverzekering. Volgens art. 2.7: lid 1 van de Zorgverzekeringswet hebben mensen die ernstig aan harddrugs, alcohol en/of medicijnen verslaafd zijn (of kortgeleden waren), recht op de Bijzondere Tandheelkundige behandeling.

Indien je basis verzekerd bent, wordt de vergoeding van de tandheelkundige behandeling bij ons Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek, door ons aangevraagd bij de betreffende zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico

Via de basisverzekering heeft elke volwassene in Nederland een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het verplicht eigen risico bedraagt € 385,- .

Wat houdt dit in? Dit betekent dat de eerste € 385,- die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Het verplicht eigen risico geldt per persoon, per jaar.

Ook een bezoek aan het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek wordt door je zorgverzekeraar aan jou in rekening gebracht. De tarieven in rekening gebracht, zijn de landelijk vastgestelde tarieven geldend voor Bijzondere Tandheelkunde.

Voor vragen over je verplicht eigen risico, of nota’s, kun je contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Wettelijke eigen bijdrage voor prothetische voorzieningen (kunstgebit)

Indien het na een bezoek aan ons Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek blijkt dat je een prothese nodig heeft, zal er een acceptgiro worden afgegeven voor de wettelijke eigen bijdrage hiervan. Het vervaardigen van de prothese bij ons centrum kan pas beginnen na ontvangst van de volledige wettelijke eigen bijdrage.

Voor prothetische voorzieningen dien je een wettelijke eigen bijdrage te betalen, de kosten voor een volledige prothese zijn € 190,- per kaak. Voor de boven- en onderkaak samen ben je € 320,- aan wettelijke eigen bijdrage verplicht. Let wel, dit geldt alleen voor een volledige prothese. Indien je een partiële prothese (gedeeltelijk kunstgebit boven-, en/of onderkaak) nodig heeft, is er geen wettelijke eigen bijdrage verplicht.

Als je extra verzekerd bent voor tandheelkunde, kun je een deel van deze kosten voor wettelijke eigen bijdrage terugkrijgen van de zorgverzekeraar.