JellinekMinnesota

Hieronder lees je alle vragen over dit thema. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord.

Zijn er aparte groepen voor alcoholisten?

Nee, wij kiezen er bewust voor om geen aparte groepen voor de verschillende verslavingen in te zetten. Wij zien iemand met een alcoholverslaving niet anders dan een cannabisgebruiker of gokker. Het middel dat gebruikt wordt is slechts een uiting van de ziekte verslaving. In de groep herkent men dezelfde problemen en patronen bij elkaar. Er zijn dus veel meer overeenkomsten dan verschillen.

 

Versie: maart 2015

 

Ik ben op zoek naar een klinische behandeling waarbij ik zoveel mogelijk mijn kinderen kan zien. Kan dit bij JellinekMinnesota?

Wij begrijpen dat je zoveel mogelijk je kinderen wilt zien. Helaas is dit bij ons niet mogelijk. Je kunt wel iedere dag een kwartier bellen en er zijn bezoekuren op zondag.

Het is heel belangrijk dat je je tijdens de behandeling volledig richt op jezelf en jouw herstel. De behandeling is alleen effectief als je je daar op kunt focussen zonder afleidingen. Bedenk goed dat je een zeer ernstige ziekte hebt. Je moet nu in jezelf investeren om straks een betere moeder of vader te kunnen zijn. Wij adviseren je om een tijdelijke oplossing te zoeken voor je kinderen, zodat je je een aantal weken op je behandeling kunt concentreren. Zo ben je in de toekomst veel beter af.

 

Versie: juli 2023

Hoelang duurt de dagbehandeling?

De dagbehandeling is 4 dagen in de week tussen 10.00 – 15.30 uur. Wij vragen echter om deze 4 dagen ook tussen 09.00 – 17.00 uur bereikbaar te zijn voor overige behandelonderdelen zoals urinecontroles en voortgangsgesprekken.
De dagbehandeling duurt 8 weken als je rechtstreeks vanuit de klinische behandeling komt en 10 weken als je vooraf geen klinische behandeling hebt gehad bij JellinekMinnesota.

Versie: juli 2023

Wat is de voorwaarde bij dagbehandeling?

Actieve deelname aan zelfhulpgroepen minimaal 3 keer per week.

 

Versie: oktober 2015

Wat houdt opname bij JellinekMinnesota in?

Deze behandeling van JellinekMinnesota is voor mensen die elke dag drinken, drugs gebruiken of gokken. En voor mensen bij wie een andere behandeling niet genoeg geholpen heeft. Of voor mensen die meer psychische problemen hebben.

Een opname in de kliniek past bij jou als je:

 • Een matige tot ernstige verslaving hebt aan alcohol, drugs en/of gokken;
 • Helemaal wil stoppen met alcohol, drugs, gokken en roken;
 • Wil meedoen met het zelfhulpprogramma volgens het 12-stappenmodel;
 • Een vaste woonplaats hebt;
 • Nederlands spreekt.

Zo ziet een dag eruit

De behandeling in de kliniek is een intensieve behandeling van je verslaving. Dat betekent dat je in korte tijd hard werkt aan je herstel. Je bent een hele dag bezig met je behandeling, vijf dagen per week. Je blijft zes weken in de kliniek en gaat dan niet op verlof.

 

Versie: juni 2023

Waarom zijn mannen en vrouwen gescheiden van elkaar?

Onderzoek en ervaring wijst uit dat zowel mannen als vrouwen zich in een gemengde behandelgroep anders gedragen dan wanneer ze gescheiden werken aan hun herstel. Bovendien is het denkpatroon van mannen en vrouwen anders. Het komt namelijk voor dat onze vrouwelijke cliënten slachtoffer zijn van geweld en/of incest. Daarom is het belangrijk een veilige omgeving te creëren.

 

Versie: oktober 2015

Wat zijn de regels tijdens opname?

– Geen gebruik mobiele telefoon
– 15 minuten bellen per dag via vaste telefoon
– 15 minuten op de PC per dag

 

Versie: oktober 2015

Mag ik bezoek ontvangen als ik ben opgenomen?

Bezoek is elke zondag en bijna alle feestdagen van harte welkom:

 • Bezoek voor de dames is van 12.45 tot 14.45 uur
 • Bezoek voor de heren is van 15.00 tot 17.00 uur

Met uitzondering van kinderen onder de 15 jaar.

Versie: juli 2023

Ga ik ook nog naar buiten tijdens mijn opname?

Ja, onder begeleiding van een vrijwilliger ga je als groep dagelijks naar buiten om te wandelen en/of boodschappen te doen.

 

Versie: juli 2023

Is er ook maatschappelijke zorg?

Ja, voor alle dagklinische en klinische cliënten is maatschappelijk werk beschikbaar.

 

Versie: oktober 2015

Wordt mijn naaste ook betrokken in mijn herstel?

Ja, wij vinden het belangrijk dat naasten betrokken worden bij de behandeling. De informatie die naasten aan ons geven is belangrijk om een completer beeld te krijgen van de problemen. Er worden familiegesprekken gevoerd en er wordt 1x per 6 weken speciaal voor naasten een online familieavond georganiseerd. Daarin wordt aan de naaste informatie gegeven over de behandeling, worden handvatten meegegeven hoe om te gaan met verslaving en zal de arts uitleggen hoe het medisch in elkaar steekt.

Zie op deze pagina de actuele datums voor de familieavonden.

 

Versie: maart 2023

Hoe ziet mijn dag er uit als ik opgenomen ben?

 • Klinisch: dagelijks 2 tot 3 groepen, 1 lezing, 1 keer per week yoga, 2 keer per week sport, eventueel 2 keer per week hardlopen en huiswerkgroepen.
 • Dagbehandeling: dagelijks 2 tot 3 groepen, 3 keer per week een lezing, eventueel 2 keer per week hardlopen.
 • Voor beide groepen is er elke dinsdag inpandig een interne meeting 12 stappenmeeting.

Versie: juli 2023

Is het ook mogelijk de 12 stappen poliklinisch te volgen?

Ja, je kunt de 12 stappen ook poliklinisch volgen. Bij deze behandeling is er elke woensdag een groepsbehandeling (van 11.00 uur – 15.30 uur) en wekelijks/tweewekelijks een individueel gesprek. De behandeling duurt 10 weken na een klinische behandeling en 14 weken zonder een klinische behandeling. De behandeling vindt plaats op onze locatie aan de Jacob Obrechtstraat 92 in Amsterdam.

 

Versie: juli 2023

Wat zijn de 12 stappen?

 1. U erkent dat u niet met drank of drugs om kan gaan.
 2. U geeft toe dat u hulp nodig hebt.
 3. U aanvaardt de hulp die u geboden wordt.
 4. U maakt de balans op van uw (verzopen of gedrogeerde) leven.
 5. U spreekt uzelf uit naar een vertrouwenspersoon.
 6. U kijkt naar uw aandeel in wat is misgegaan en u onderzoekt dat.
 7. U uit uw bereidheid om te werken aan uw gedrag en u doet dat ook!
 8. U uit uw bereidheid om de schade te herstellen die u hebt veroorzaakt.
 9. U bekent kleur en u maakt het – waar mogelijk en zo goed mogelijk – goed met deze mensen.
 10. U doet aan zelfonderzoek en u houdt op die manier een vinger aan de pols.
 11. U creëert stilte in uw leven door middel van gebed, meditatie of anderszins.
 12. U geeft hetgeen u hebt geleerd weer door aan een lotgenoot.

 

Versie: oktober 2015

Wordt er bij Jellinek seksespecifiek gewerkt?

Bij Jellinek Minnesota zijn wel aparte mannen en vrouwen afdelingen en groepen. JellinekMinnesota biedt als enige kliniek in Nederland een Minnesotabehandeling waar mannen en vrouwen gescheiden behandeld worden.

De mannengroep bestaat uit maximaal 9 cliënten en de vrouwengroep uit maximaal 6 cliënten. De klinische behandeling duurt 6 weken voor zowel mannen als vrouwen.

Lees hier meer over Minnesota en de specifieke behandeling voor vrouwen.

 

Versie: juli 2023

Kan ik bezoek ontvangen?

Ja, elke zondag en bijna alle feestdagen is bezoek van harte welkom:

 • Bezoek voor de dames is van 12.45 tot 14.45 uur
 • Bezoek voor de heren is van 15.00 tot 17.00 uur

Met uitzondering van kinderen onder de 15 jaar.

Versie: juli 2023

Ik ben niet gelovig of spiritueel aangelegd. Is dat een probleem?

Nee. De Minnesotabehandeling is geen religieus programma. Er wordt wel uitgegaan van eenvoudige spirituele principes zoals eerlijkheid en bereidwilligheid.

 

Versie: oktober 2015

Werkt JellinekMinnesota samen met Intervention Nederland?

Intervention Nederland is voor JellinekMinnesota een verwijzer. JellinekMinnesota is één van de verslavingsklinieken waar zij naar verwijzen. Jellinek hanteert niet de interventiemethodiek die door Intervention Nederland wordt gebruikt.

Voor JellinekMinnesota staat het belang van de cliënt voorop. Met iedere cliënt wordt bij JellinekMinnesota -ongeacht het traject voor aanmelding- een intakegesprek gevoerd. Vervolgens bepaalt het team van JellinekMinnesota in samenspraak met de cliënt of behandeling bij JellinekMinnesota passend is bij de hulpvraag. Intervention Nederland heeft daarmee geen invloed op het proces van intake, en ook geen invloed op de behandeling bij JellinekMinnesota.

Naastbetrokkenen die zich zorgen maken over een familielid of vriend met een verslavingsprobleem, worden door JellinekMinnesota actief geïnformeerd over de zelfhulgroepen speciaal voor familie en vrienden. Deze zijn in het hele land te vinden. Ook heeft Jellinek een cursus ‘Omgaan met Verslaving’ van vier bijeenkomsten die vrij toegankelijk is voor naastbetrokkenen. Hierin wordt informatie gegeven over verslaving en kunnen ervaringen worden gedeeld. Tot slot attendeert JellinekMinnesota familieleden op CRAFT. Dit is een speciale behandeling die Jellinek aanbiedt, waarin familieleden leren hoe zij de ander kunnen motiveren om in behandeling te gaan en leren hun eigen kwaliteit van leven te verbeteren. CRAFT is goed onderzocht in wetenschappelijk onderzoek en effectiever gebleken dan methodieken zoals gehanteerd door Intervention Nederland.

 

Versie: oktober 2015