JellinekMinnesota

Hieronder lees je alle vragen over dit thema. Kan je iets niet vinden? Stel dan je vraag aan een van onze medewerkers via Vraag & Antwoord.

Zijn er aparte groepen voor alcoholisten?

Nee, wij kiezen er bewust voor om geen aparte groepen voor de verschillende verslavingen in te zetten. Wij zien iemand met een alcoholverslaving niet anders dan een cannabisgebruiker of gokker. Het middel dat gebruikt wordt is slechts een uiting van de ziekte verslaving. In de groep herkent men dezelfde problemen en patronen bij elkaar. Er zijn dus veel meer overeenkomsten dan verschillen.

 

Versie: maart 2015

 

Ik ben op zoek naar een klinische behandeling waarbij ik zoveel mogelijk mijn kinderen kan zien. Kan dit bij JellinekMinnesota?

Wij begrijpen dat u zoveel mogelijk jouw kinderen wilt zien. Helaas is dit bij ons niet mogelijk. U kunt wel iedere dag een kwartier bellen en er zijn bezoekuren op zondag.

Het is heel belangrijk dat u zich tijdens de behandeling volledig richt op uzelf en uw herstel. De behandeling is alleen effectief als u zich daar op kunt focussen zonder afleidingen. Bedenk goed dat u een zeer ernstige ziekte hebt. U moet nu in uzelf investeren om straks een betere moeder of vader te kunnen zijn. Wij adviseren u om een tijdelijke oplossing te zoeken voor uw kinderen zodat u zich een aantal weken op uw behandeling kunt concentreren. Zo bent u in de toekomst veel beter af.

 

Versie: maart 2015

Hoelang duurt de dagbehandeling?

Het is 5 dagen van 10 tot 16 uur of drie dagen van 10 tot 16 uur en dat 12 weken lang.

 

Versie: oktober 2015

Wat is de voorwaarde bij dagbehandeling?

Actieve deelname aan zelfhulpgroepen minimaal 3 keer per week.

 

Versie: oktober 2015

Wat houdt opname bij JellinekMinnesota in?

– Volledige abstinentie.
– Klinische/groepsbehandeling dus 24/7 in een groep.
– Gedeelde slaapkamers (2 persoons kamers; dames en heren gescheiden)
– Tijdens opname ook deelname aan zelfhulpgroepen
– Tijdens opname ook deelname aan sportactiviteiten
– 8 weken verblijf

 

Versie: oktober 2015

Waarom zijn mannen en vrouwen gescheiden van elkaar?

Onderzoek en ervaring wijst uit dat zowel mannen als vrouwen zich in een gemengde behandelgroep anders gedragen dan wanneer ze gescheiden werken aan hun herstel. Bovendien is het denkpatroon van mannen en vrouwen anders. Het komt namelijk voor dat onze vrouwelijke cliënten slachtoffer zijn van geweld en/of incest. Daarom is het belangrijk een veilige omgeving te creëren.

 

Versie: oktober 2015

Wat zijn de regels tijdens opname?

– Geen gebruik mobiele telefoon
– 15 minuten bellen per dag via vaste telefoon
– 15 minuten op de PC per dag

 

Versie: oktober 2015

Mag ik bezoek ontvangen als ik ben opgenomen?

Elke zondag van 13 tot 17 uur (m.u.v. detox) is bezoek welkom m.u.v. kinderen onder 15.

 

Versie: oktober 2015

Ga ik ook nog naar buiten tijdens mijn opname?

Ja, onder begeleiding van vrijwilligers ga je 3x per week wandelen, boodschappen doen. Daarnaast kun je 2x per week in de avonduren naar een zelfhulpgroep op een andere locatie. Het vervoer daarvoor wordt door JellinekMinnesota geregeld.

 

Versie: september 2020

Is er ook maatschappelijke zorg?

Ja, voor alle dagklinische en klinische cliënten is maatschappelijk werk beschikbaar.

 

Versie: oktober 2015

Wordt mijn naaste ook betrokken in mijn herstel?

Ja, wij vinden het belangrijk dat naasten betrokken worden bij de behandeling. De informatie die naasten aan ons geven is belangrijk om een completer beeld te krijgen van de problemen. Er worden familiegesprekken gevoerd en er wordt 1x per 6 weken speciaal voor naasten een online familieavond georganiseerd. Daarin wordt aan de naaste informatie gegeven over de behandeling, worden handvatten meegegeven hoe om te gaan met verslaving en zal de arts uitleggen hoe het medisch in elkaar steekt.

Zie op deze pagina de actuele datums voor de familieavonden.

 

Versie: maart 2023

Hoe ziet mijn dag er uit als ik opgenomen ben?

Klinisch: dagelijks 2 groepen, 2 lezingen, sport, huiswerk.
Dagbehandeling: dagelijks 2 tot 3 groepen, 1 lezing, sport en yoga, huiswerk.
Voor beide afdelingen is er 1 keer per week inpandig een 12 stappenmeeting.

 

Versie: februari 2017

Is het ook mogelijk de 12 stappen poliklinisch te volgen?

Ja, de poliklinische behandeling duurt 24 weken. 12 weken individueel en 12 weken in een groep. Vanaf het begin wordt u gestimuleerd om deel te nemen aan meetings van zelfhulpgroepen.

 

Versie: oktober 2015

Wat zijn de 12 stappen?

 1. U erkent dat u niet met drank of drugs om kan gaan.
 2. U geeft toe dat u hulp nodig hebt.
 3. U aanvaardt de hulp die u geboden wordt.
 4. U maakt de balans op van uw (verzopen of gedrogeerde) leven.
 5. U spreekt uzelf uit naar een vertrouwenspersoon.
 6. U kijkt naar uw aandeel in wat is misgegaan en u onderzoekt dat.
 7. U uit uw bereidheid om te werken aan uw gedrag en u doet dat ook!
 8. U uit uw bereidheid om de schade te herstellen die u hebt veroorzaakt.
 9. U bekent kleur en u maakt het – waar mogelijk en zo goed mogelijk – goed met deze mensen.
 10. U doet aan zelfonderzoek en u houdt op die manier een vinger aan de pols.
 11. U creëert stilte in uw leven door middel van gebed, meditatie of anderszins.
 12. U geeft hetgeen u hebt geleerd weer door aan een lotgenoot.

 

Versie: oktober 2015

Wordt er bij Jellinek seksespecifiek gewerkt?

Bij Jellinek Minnesota zijn wel aparte mannen en vrouwen afdelingen en groepen. JellinekMinnesota biedt als enige kliniek in Nederland een Minnesotabehandeling waar mannen en vrouwen gescheiden behandeld worden.

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat zowel mannen als vrouwen zich in een gemengde behandelgroep anders gedragen dan wanneer ze gescheiden werken aan hun herstel. Mannen hebben de neiging om in een gemengde groep stoerder te doen en minder makkelijk hun emoties te laten zien. Vrouwen zijn terughoudender en stellen zich meer dienend en zorgzamer naar de man op. Daarnaast komt het regelmatig voor dat verslaafde vrouwen nare ervaringen hebben met dominante mannen. Hierdoor kan de aanwezigheid van mannen bedreigend voelen. Mannen op hun beurt zijn vaak niet gewend aan gezonde relaties met vrouwen.

Een opname voor vrouwen bij JellinekMinnesota duurt 8 weken inclusief detox. Vrouwen verblijven op een aparte afdeling en worden in een aparte groep behandeld. Iedere groep bestaat uit maximaal 12 vrouwen. De onderwerpen die tijdens de behandeling besproken worden zijn hetzelfde als bij de mannenbehandeling, maar de invalshoek is anders. Daarnaast spelen zaken als relaties, eigenwaarde en schaamte een grotere rol bij de vrouwenbehandeling dan bij mannen.

Lees hier meer over Minnesota en de specifieke behandeling voor vrouwen.

 

Versie: oktober 2015

Kan ik bezoek ontvangen?

Ja, dat kan op zondag. Alleen u bepaalt wie er wel en niet op bezoek kunnen komen. Voor opname ontvangt u een handboek waarin alle regels omtrent bezoek worden uitgelegd.

 

Versie: oktober 2015

Ik ben niet gelovig of spiritueel aangelegd. Is dat een probleem?

Nee. De Minnesotabehandeling is geen religieus programma. Er wordt wel uitgegaan van eenvoudige spirituele principes zoals eerlijkheid en bereidwilligheid.

 

Versie: oktober 2015

Werkt JellinekMinnesota samen met Intervention Nederland?

Intervention Nederland is voor JellinekMinnesota een verwijzer. JellinekMinnesota is één van de verslavingsklinieken waar zij naar verwijzen. Jellinek hanteert niet de interventiemethodiek die door Intervention Nederland wordt gebruikt.

Voor JellinekMinnesota staat het belang van de cliënt voorop. Met iedere cliënt wordt bij JellinekMinnesota -ongeacht het traject voor aanmelding- een intakegesprek gevoerd. Vervolgens bepaalt het team van JellinekMinnesota in samenspraak met de cliënt of behandeling bij JellinekMinnesota passend is bij de hulpvraag. Intervention Nederland heeft daarmee geen invloed op het proces van intake, en ook geen invloed op de behandeling bij JellinekMinnesota.

Naastbetrokkenen die zich zorgen maken over een familielid of vriend met een verslavingsprobleem, worden door JellinekMinnesota actief geïnformeerd over de zelfhulgroepen speciaal voor familie en vrienden. Deze zijn in het hele land te vinden. Ook heeft Jellinek een cursus ‘Omgaan met Verslaving’ van vier bijeenkomsten die vrij toegankelijk is voor naastbetrokkenen. Hierin wordt informatie gegeven over verslaving en kunnen ervaringen worden gedeeld. Tot slot attendeert JellinekMinnesota familieleden op CRAFT. Dit is een speciale behandeling die Jellinek aanbiedt, waarin familieleden leren hoe zij de ander kunnen motiveren om in behandeling te gaan en leren hun eigen kwaliteit van leven te verbeteren. CRAFT is goed onderzocht in wetenschappelijk onderzoek en effectiever gebleken dan methodieken zoals gehanteerd door Intervention Nederland.

 

Versie: oktober 2015