Opname in kliniek

Intensieve hulp bij opname in kliniek

Staat jouw leven in het teken van alcohol, drugs, gokken en/of gamen? Tijdens een opname bieden we intensieve hulp voor jouw verslaving met veel aandacht voor jouw bijkomende problemen. Zoals maatschappelijke problemen, problemen met sociale relaties en lichamelijke of psychische klachten. Je leert om langere tijd te stoppen met alcohol en drugs en jouw leven op een andere manier in te richten.

Opname in het kort

Voorbereiding
Je start de behandeling met een aantal voorbereidende gesprekken. Hierin krijg je uitleg over het behandelprogramma, de regels en afspraken in de kliniek en wordt het behandelplan met jou doorgenomen.
Detoxopname
Hierna start je met het ontgiften van jouw lichaam. Het ontwennen van een verslaving heet in medische termen detoxificatie. Dit gebeurt tijdens een opname van ongeveer een week op de detoxafdeling van de kliniek.
Behandelafdeling
Op de behandelafdeling van de kliniek volg je daarna voor een periode van 6 weken dagelijks een dagprogramma met onderdelen als cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie en emotieregulatie-training. Steeds in een groep van 6 tot 12 personen. De basis van het behandelprogramma is cognitieve gedragstherapie. Indien nodig krijg je ondersteunende medicijnen die helpen om een terugval te voorkomen. De voortgang van de behandeling bespreek je met jouw (regie)behandelaar tijdens individuele gesprekken. Zo nodig wordt de hulp ingeroepen van het dubbeldiagnoseteam van Jellinek. Dit team is gespecialiseerd in de behandeling van psychische klachten bij verslavingsproblemen. Een maatschappelijk werker is in de kliniek aanwezig om te helpen bij het op orde krijgen van bijvoorbeeld uw financiën, dagbesteding of werk.

Na de behandeling

Na het afronden van de klinische behandeling kun je doorstromen naar de dagbehandeling. Hier volg je nog 3 a 4 dagen per week een intensieve behandeling. Na afronden van de dagbehandeling kun je wekelijks meedoen met een nazorggroep. Dit helpt om vast te houden wat je tijdens de opname hebt geleerd.

Voor wie is de klinische behandeling?

Mensen met ernstige verslavingsproblemen die daarnaast kampen met andere problemen. Meestal zijn eerder pogingen gedaan om het middelengebruik te veranderen, maar was de hulp daarbij niet intensief genoeg.

Waar is de klinische behandeling?

De klinische behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie is in Amsterdam. De dagbehandeling en nazorg die volgen op de klinische behandeling kunnen gevolgd worden in Amsterdam, Amersfoort, Hilversum en Utrecht.

Zet de eerste stap

Jellinek helpt je om weer grip te krijgen op jouw gebruik. Zet de eerste stap naar een gezond leven en meld je aan voor een behandeling. Wil je liever persoonlijk contact bel dan 088 505 1220.