افرادی که با زبان های دیگر تکلم میکنند

مواد معلوماتی
در اینجا مواد معلوماتی برای پناهندگان و دارندگان مجوز اقامت نیز قابل دسترسی می باشد. این مواد معلوماتی برای گروه های مورد نظر مانند سوری ها، اریتری ها، و افغان ها موارد ذیل را دربر میگیرد:
• یک ویدیوی انیمیشن آنلاین درباره مشکلات روانی و راه های برون رفت از آن. ویدیو را (با ترجمه زیرنویس) در صفحه ذیل تماشا کنید:

• یک بازی تعاملی آنلاین (موجود به زبان عربی/تیگرینیایی/دری) درباره مشکلات روانی و مصرف مواد. در این بازی به آگاهی در مورد این موضوعات، رفتار شخصی و هنجار اجتماعی توجه صورت گرفته است. بازی را در اینجا مشاهده/بازی کنید.

آیا در مورد مواد ارائه شده توسط ما برای پناهندگان و دارندگان مجوز اقامت سوالی دارید؟ در آنصورت به خانم السکه وان پوتن (ٍElske van Putten) ایمیل بفرستید.

درمان
برای اطلاعات بیشتر درباره پیشنهادات درمانی ما، به صفحه ذیل مراجعه کنید: Behandeling – Jellinek
آیا میخواهید بفهمید که چگونه ثبت نام نمایید؟ در آنصورت به صفحه ذیل مراجعه کنید: Aanmelden voor een behandeling – Jellinek

ترجمان تلفونی
آیا مشتری تان نمیتواند به زبان هالندی یا انگلیس تکلم کند؟ همچنین در آنصورت میتوانید توسط ما تحت درمان قرار گیرید. ما از ترجمان تلفونی کمک میگیریم. مصارف آن توسط بیمه پرداخت میشوند.

در صورتی که شما مجوز اقامت (جواب) نداشته باشید
آیا هنوز پروسه پناهندگی شما جریان دارد و در کمپ (COA) زندگی میکنید؟ در آنصورت شما بیمه شده اید. شماره بیمه شما در کارت صحی COA نوشته شده است.

توجه فرمایید: زمانی که جواب میگیرید، بیمه شما از طریق COA منحل میشود. پس از آن خود تان باید خود را بیمه نمایید.

شما همیشه به نامه ی از یک ارجاع دهنده ضرورت دارید. این نامه میتواند از یکی از ارجاع دهندگان رسمی باشد ، مانند:
• داکتر خانوادگی
• متخصص صحی، به شمول داکتر معلولان ذهنی؛
• متخصص طب سالمندان؛
• داکتر شرکت؛
• داکتر اورژانس
• داکتر خیابانی؛
• درمانگر متعلق به یک مرجع سومی.
درمان برای افرادی که به طور غیرقانونی در هالند هستند تنها درشرایط اضطراری امکان پذیر است. جانب پذیرا تصمیم می گیرد که آیا شرایط از لحاظ صحی اضطراری است یا نه. در صورتی که شرایط صحی ضطراری نباشد، متاسفانه کمکی به شما نمیشود.

اگر شرایط از لحاظ صحی اضطراری باشد، امکان دارد که در چریان معالجه دوباره بررسی شود که آیا معالجه ضروری است یا خیر.

در این صورت همچنین به نامه ی از یک ارجاع دهنده ضرورت است.

آیا شما در آمستردام زندگی میکنید؟ در آنصورت میتوانید برای گرفتن نامه ارجاع به Kruispost – Oudezijds100 مراجعه کنید. بعد از اینکه نامه ارجاع را دریافت میکنید، میتوانید برای داشتن مکالمه اولی از طریق شماره تلفون 4444 590 – 020 با مرکز ثبت نام تماس بگیرید.

این ویدیو که توسط نهاد داکتران جهان (Dokters van de Wereld) ساخته شده است در مورد اینکه اگر بیمه نیستید چگونه باید کمک بخواهید معلومات میدهد: چگونه به داکتر مراجعه کنید در صورتی که هیچ بیمه صحی و سندی در هالند ندارید؟[ /u]

بیمه نشده
اگر بیمه نشده اید میتوانید خود را برای معالجه درJellinek ثبت نام کنید. در صورتی که شرایط از لحاظ صحی اضطراری نباشد از شما خواهش میشود که اول خود را بیمه نمایید. تنها بعد از اینکه در سیستم معلوم شود که شما بیمه شده اید با شما یک مکالمه مقدماتی صورت میگیرد. این میتواند چند روز پس از اینکه خود را بیمه می نمایید باشد.

حتی در صورتی که شرایط از لحاظ صحی اضطراری باشد، شما مکلف هستید که بعداً خود را بیمه نمایید.

اگر شما قطعاً نمی خواهید که خود را بیمه کنید، در آنصورت میتوانید مصارف را از پول خود تان پرداخت کنید. قابل توجه: این مصارفت میتوانند بسیار گزاف باشند! برای این کار شما باید یک تصدیق نامه ی را امضا کنید که در آن تضمین میکنید که مصارف معالجه را خواهید پرداخت. این تصدیق نامه شامل پرونده شما خواهد شد.

با ما تماس بگیرید
برای پرسش سوال و یا مشاوره می توانید با ما می توانید از طرایق مختلف تماس بگیرید:

از طریق تلفون: خط مشاوره دهی Jellinek برای کسانی ایجاد شده است که در مورد خود شان یا در مورد شخص دیگری در محیط شان که در مشکلاتی شراب، مواد مخدر، قمار، گیم یا اعتیاد درگیر هستند. و همچنان برای افراد حرفه ای که میخواهند در مورد موضوعی مشورت کنند. یا اگر به عنوان یک ارگان به کورس یا برنامه تمریناتی ضرورت دارید یا میخواهید که ما شما را در زمینه مقررات ارگان تان کمک کنیم.

با خط مشاوره دهی Jellinek از طریق شماره تلفون 1220 505 088 تماس بگیرید، در روز های کار از ساعت 8:30 تا 17:00 قابل دسترسی هستیم. نام تان و سوال تان را ذکر کنید. بین ساعات 13:00 و 17:00 با شما تماس تلفونی گرفته میشود.تنها به زبان هالندی و انگلیسی.

ایمیل: سوال تانرا همچنان میتوانید از طریق ایمیل ارسال نمایید، با شما در ظرف یک هفته تماس گرفته میشود.

چت (Chat) آیا ترجیح میدهید که مستقیم از طریق چت تماس بگیرید؟ برنامه چت در روز های کاری از ساعت 13:00 تا 17:00 قابل دسترسی میباشد.