Vraag & Antwoord

Welke stoffen zitten in tabaksrook?

De belangrijkste zijn koolmonoxide, teer en nicotine.

Koolmonoxide

Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van de tabak. Ook bij het roken van cannabis ontstaat koolmonoxide. 4% van de rook bestaat uit koolmonoxide. Koolmonoxide bindt zich veel sneller dan zuurstof aan de rode bloedlichaampjes. Hierdoor kunnen de rode bloedlichaampjes geen zuurstof meer vervoeren. Het prestatievermogen gaat onmiddellijk omlaag. Dit is al te merken als je je enkele minuten inspant.

Teer

Teer bestaat uit duizenden vaste en vloeibare stoffen. In tabaksrook zijn vierduizend stoffen geïdentificeerd. Teer hecht zich op het slijmvlies van de luchtwegen en gaat op de trilhaartjes zitten. Deze trilhaartjes hebben tot taak het vuil tegen de houden en naar buiten te brengen. De slijmlaag raakt ontstoken en de trilhaartjes verlammen. Het vuil komt dan diep in de longen terecht en moet opgehoest worden. Het vuil kan ook diep in het slijmvlies zelf doordringen. Dit vormt de bron van kanker. Zie hoe dit gaat de animatie drugs in het lichaam. De rokershoest komt door teer.

Nicotine

Nicotine werkt na inname op het zenuwstelsel en zorgt voor het verslavende effect van tabak. Ook werkt nicotine bloeddrukverhogend.

Kijk voor meer informatie over welke stoffen er nog meer in tabaksrook zitten de volgende pagina’s:

Bron

Willemsen, M. stimulerende middelen: Tabak. In alcohol en drugs gebruik, misbruik en verslaving (2009)

 

Versie: september 2016

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat