Vraag & Antwoord

Wat staat er in de Tabakswet?

In 1990 werd in Nederland de Tabakswet van kracht. Deze wet is daarna herhaaldelijk aangescherpt. De laatste aanpassingen aan de tabakswet zijn vanaf 20 mei 2016 van kracht gegaan. De belangrijkste bepalingen op dit moment zijn:

Een belangrijke maatregel is uiteraard ook de prijs. De accijnzen op tabak is geregeld in de Wet op de accijns.

VERKOOPPUNTEN

Het aantal verkooppunten van tabak is sterk teruggedrongen. Mogelijk zal op termijn tabak alleen nog maar verkocht mogen worden in tabakswinkels. Vooralsnog liggen er geen plannen voor beperking van verkoop in benzinepompen en supermarkten.

Het product mag in het verkooppunt alleen te zien zijn combinatie met de waarschuwingen. Dit informeert ze over de gezondheidsrisico’s. De producten moeten op de volgende manier getoond worden:

De producten mogen ook onder de toonbank of in een gesloten kast bewaard worden.

ROOKVERBODEN

RECLAMEBEPERKING

Reclame voor tabak is verboden met uitzondering van reclame in tabakswinkels mits deze niet op jongeren is gericht.

LEEFTIJDSGRENS

VERPLICHTE WAARSCHUWINGEN OP DE VERPAKKING

PRODUCTEISEN

Sigaretten mogen niet meer dan:

Een shagje van 750 mg mag 12 mg teer bevatten. Voor sigaren zijn er nog geen regels. De verplichte vermelding op het pakje van stoffen die aan tabak toegevoegd worden, is nog niet ingevoerd.

INFORMATIEPLICHT PRODUCENTEN EN IMPORTEURS

Producenten en importeurs van tabaksproducten, kruidenrookproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen zijn verplicht om informatie te geven aan de Europese Commissie en de overheid over het product. Onder andere wat er in de tabaksproducten zit. Hierdoor ontstaat er meer transparantie en duidelijkheid over de producten. Op www.tabakinfo.nlkunt u lezen welke informatie er aangeleverd moet worden en op welke manier.

MISLEIDENDE TEKSTEN

Misleidende teksten zoals ‘biologisch’ of ‘light’ zijn verboden. ‘Biologisch’ lijkt gezonder dan ‘normaal’, maar alle tabaksproducten zijn schadelijk voor de gezondheid. Het verbod geldt voor verpakkingen van de volgende producten:

VERBOD OP ANDERE SMAKEN DAN TABAK

Andere smaken dan tabak, zoals vanille, worden verboden in sigaretten en shag. Ook mogen filters, papier, capsules en verpakkingen van tabaksproducten geen smaak- en geurstoffen meer bevatten. Dat betekent dat ‘click-sigaretten’ niet meer geproduceerd mogen worden.

Vanaf 20 mei 2020 komt er ook een verbod op mentholsigaretten. Capsules met menthol vallen niet onder deze uitzondering.

TEN SLOTTE

In de Tabakswet staat nog niks over een mogelijke verplichte bijdrage van de tabaksindustrie gezondheidskosten en over het minimale bedrag dat besteed moet worden aan voorlichting en behandeling. Zie hiervoor en voor nog andere maatregelen de vraag:Kan Nederland de Tabaksswet nog strenger maken

 

Versie: juni 2016

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat