Vraag & Antwoord

Waar ging de nota ‘Samenspannen tegen XTC’ over?

De Nederlandse aanpak van XTC-gebruik speelt zich af op drie niveaus:

  1. Bestrijding van de handel en productie.
  2. Geven van voorlichting.
  3. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Op 9 mei 2001 verscheen de nota ‘Samenspannen tegen XTC‘. Aanleiding voor de nota was de discussie over de (nog steeds) belangrijke positie van Nederland als producent van XTC én de mogelijke schadelijkheid van XTC voor de volksgezondheid.

Zo zou in het jaar 2000 maar liefst 80% van alle in de VS in beslag genomen XTC uit Nederland komen. Ook bleek uit het jaarverslag van de USD (zie hieronder) dat het aantal uit Nederland afkomstige pillen die in het buitenland in beslag zijn genomen, steeg van 9.7 miljoen tabletten in 1999 tot 16.2 miljoen in 2000.

De nota kondigt voor de periode 2002 tot en met 2006 een aantal plannen aan. Wat betreft financiële middelen gaat veruit het grootste deel naar de bestrijding van de handel. Op de drie niveaus worden de volgende plannen aangekondigd.

Bestrijding van de handel en productie

Versterken voorlichting en monitoring

Versterken van onderzoek naar de schadelijkheid van XTC

 

Bron

Beleid inzake XTC, Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23 760, nr.14

 

Versie: januari 2010

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat