Vraag & Antwoord

Wat zijn de risico’s van cannabis bij zwangerschap?

Cannabis passeert de placenta en kan zo de vrucht beïnvloeden. De effecten van cannabis op de ongeboren vrucht zijn moeilijk aan te tonen, omdat gebruikers ook vaak tabak roken, drinken en soms ook andere drugs gebruiken.

Uit onderzoek blijkt dat cannabisgebruik niet leidt tot miskramen of aangeboren afwijkingen. Wel werd een klein effect gevonden op geboortegewicht. Dit effect is kleiner dan bij tabak. Bij opgroeiende kinderen van cannabis gebruikende moeders zijn kleine veranderingen in het functioneren van de hersenen gevonden.

OPGROEIENDE KINDEREN

In een onderzoek werden kinderen van gebruikende moeders gevolgd van geboorte tot jongvolwassenheid.

Tot 4 jaar scoorden kinderen normaal. Tussen 4 en 16 hadden zij lichte afwijkingen op testen voor geheugen, denken en aandacht en scoorden zij hoger op hyperactiviteit. Ook op latere leeftijd was er nog sprake van hyperactiviteit en aandachtstoornissen. De ernst lijkt gerelateerd aan de mate van blootstelling aan cannabis in de baarmoeder. Deze effecten waren echter geringer dan bij moeders die tabak gebruikten(1,2).

Cannabis kan ook invloed hebben op andere fasen van in de zwangerschap: bevruchting, bevalling en het geven van borstvoeding

BEVRUCHTING

Cannabisgebruik kan zowel bij mannen als bij vrouwen leiden tot een verlaging van bepaalde hormonen die belangrijk zijn voor de voortplanting (1). Deze verlaging herstelt zich weer en niet zo groot dat de vruchtbaarheid aangetast wordt.

BEVALLING

Voor zover bekend levert het gebruik van cannabis geen complicaties op tijdens de bevalling.

BORSTVOEDING

Cannabis komt ook in de moedermelk terecht. Over de effecten hiervan op het kind zijn geen eenduidige resultaten.

Het ene onderzoek zegt, dat het schadelijk effect heeft op het kind (dit is meestal onderzoek, dat gebaseerd is op dierexperimenteel onderzoek). Uit ander onderzoek (vaak epidemiologisch) blijkt dat de gevaren meevallen. Als het al effect heeft op het kind, verdwijnen deze effecten na verloop van tijd weer.

Ondanks tegenstrijdige aanwijzingen wordt het afgeraden om tijdens de periode van borstvoeding cannabis te gebruiken.

Bronnen

(1) Vervaeke, H. Tripmiddelen cannabis In: Drugs en Alcohol, gebruik, misbruik en verslaving (2008)
(2) Brink, W. Justiële verkenningen 2006

 

Versie: augustus 2017

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat