23 september 2012

Wat zijn de risico’s van GHB?

kortetermijnrisico’s van GHB langetermijnrisico’s van GHB risico’s van GHB ten opzichte van andere middelen Kortetermijnrisico’s van GHB GHB heeft de volgende kortetermijnrisico’s: Vervelende ervaring. Bewusteloos raken of outgaan. Vervelende ervaring […]

Lees meer »
29 oktober 2014

Kun je verslaafd raken aan GHB?

Geestelijke afhankelijkheid GHB Ja, afhankelijkheid kan al optreden na enkele weken intensief gebruik. Tolerantieontwikkeling GHB Ja, frequent gebruik kan snel tot gewenning leiden. Gebruikers hebben dan meer nodig om dezelfde […]

Lees meer »
25 april 2017

Kun je ook verslaafd raken aan beleggen en is de zelfhulp gokken hier geschikt voor?

Ja, er zijn veel gevallen bekend van mensen die verslaafd raakten aan het doen van beleggingen. Zij hebben grote vermogens verloren op deze manier. Beleggen heeft dus veel overeenkomsten met […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat betekent gedogen?

Gedogen is het bewust niet vervolgen van bepaalde strafbare handelingen. In de Opiumwet staat dat de verkoop van softdrugs verboden is. Besloten is echter dat politie en justitie niet hoeven […]

Lees meer »
23 september 2012

Welke regels gelden er voor de coffeeshops?

Voor coffeeshops gelden een aantal regels. Als coffeeshops zich aan deze regels houden worden zij niet vervolgd.  Deze regels worden ook wel de (BI) AHOJ-G criteria genoemd. De regels luiden: […]

Lees meer »
23 september 2012

Welke wetten zijn er voor tabak?

In 1990 werd in Nederland de Tabakswet van kracht. Deze wet is daarna herhaaldelijk aangescherpt. De laatste aanpassingen aan de tabakswet zijn vanaf 20 mei 2016 van kracht gegaan. De […]

Lees meer »
23 september 2012

Is het beleid ten aanzien van coffeeshops veranderd?

Hieronder de data met de belangrijkste veranderingen in het coffeeshop beleid sinds 1976. 1976: onderscheid soft drugs en hard drugs en gedogen huisdealers De richtlijnen voor het opsporing- en strafbevorderingsbeleid […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat staat er in de Alcoholwet?

De Alcoholwet is bedoeld om de verkoop van alcohol op een verantwoorde manier te laten gebeuren. De wet richt zich met name op de verkopers (verstrekkers) van alcohol in horeca […]

Lees meer »
23 september 2012

Welke onthoudingsverschijnselen treden er op als je stopt met heroïne?

De onthoudingsverschijnselen van heroïne treden al snel op. De eerste symptomen verschijnen binnen een aantal uur na de laatste toediening, de 2e en 3e dag zijn ze op zijn ergst. […]

Lees meer »
10 mei 2017

Hoe kun je de risico’s van pijnstillers verminderen?

De beste manier om de risico’s te verminderen is door je te houden aan de voorgeschreven dosis en het niet te lang achter elkaar te gebruiken. Zodra je merkt dat […]

Lees meer »
15 juni 2017

Heeft heroïne gebruik invloed op zaadproductie, ongeboren of geboren kind?

Bekijk voor de meest recente informatie ons interactieve klikschema: Drugs, seks & zwangerschap.  

Lees meer »
6 augustus 2015

Wat is de geschiedenis van cocaïne?

Bij opgravingen in Ecuador heeft men ontdekt dat 5000 jaar geleden al op cocabladeren gekauwd werd. De bewoners van de Andes ontdekten dat pakdieren weer kracht kregen als ze bij […]

Lees meer »
4 november 2014

Hoe kun je de risico’s van heroïne verminderen?

Veilig gebruik van heroïne bestaat niet of nauwelijks. Menig gebruiker denkt ‘ik hou het wel in de hand’ om later te constateren dat hij niet meer zonder kan. Gebruikers die […]

Lees meer »
23 september 2012

Waarom raak je aan roken zo snel verslaafd?

Je raakt aan roken snel verslaafd omdat je lichaam vrijwel onmiddellijk aan tabak went. Is je lichaam gewend aan het effect van nicotine en zakt het nicotinepeil in het bloed, […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat is het effect van heroïne?

Wat voor effect een middel heeft heeft met een aantal factoren te maken. De drug (het middel zelf, de dosering en de manier van inname), de set (factoren in de persoon die het neemt, […]

Lees meer »
15 juni 2017

Hoe kan ik stage lopen of werken bij Jellinek?

Heb je belangstelling voor een stage- of werkplek bij Jellinek? Met enkele hbo- en academische opleidingsinstituten heeft Jellinek afspraken over het jaarlijks beschikbaar stellen van stageplaatsen. De stagiaires worden via de […]

Lees meer »
15 juni 2017

Kan ik mijn dossier inzien?

Bent u in behandeling geweest bij Jellinek aan de Jacob Obrechtstraat? U kunt altijd een aanvraag doen om uw dossier in te zien of daarvan een geprint exemplaar te ontvangen. […]

Lees meer »
15 juni 2017

Mag je met verlof tijdens een behandeling bij Jellinek?

Als je in behandeling bent bij Jellinek en in onze kliniek verblijft, dan kun je na enkele weken meestal met verlof en verblijf je bijvoorbeeld in het weekend enkele dagen […]

Lees meer »
15 juni 2017

Mag ik tijdens de detox bezoek ontvangen?

Tijdens de detox bij Jellinek mag je bellen en sms’en als er geen programma onderdelen zijn. Ook zijn er bezoektijden. In Amsterdam: dagelijks van 19 tot 21 uur. Dus je kunt […]

Lees meer »
15 juni 2017

Kan je bij de Jellinek een urinecontrole laten doen?

Helaas is het niet mogelijk een urinecontrole bij de Jellinek aan te vragen als degene waar het om gaat niet bij Jellinek in behandeling is. Wat u eventueel kunt doen is een verwijzing […]

Lees meer »
15 juni 2017

Is er een tv of radio aanwezig op de high care detox?

Er is geen TV aanwezig op de eigen kamer, wel in de gezamenlijke woonkamer. Een radio is ook niet aanwezig, maar wel toegestaan en kun je zelf meenemen. Er is […]

Lees meer »
15 juni 2017

Kan ik ook bij Jellinek terecht als ik niet in de buurt van een van de vaste locatie van Jellinek woon?

In principe werken wij landelijk. Dus iedereen kan bij ons terecht. Nu is het wel zo dat hoe verder weg iemand woont, hoe lastiger het zal zijn om alle afspraken […]

Lees meer »
15 juni 2017

Hoe wordt Jellinek gefinancierd?

Jellinek is onderdeel van Arkin, een ggz-instelling in Nederland. De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland worden uit verschillende stelsels gefinancierd. GGZ Nederland analyseert  de voor- en najaarsbegrotingen van de ministeries […]

Lees meer »
15 juni 2017

Wanneer wordt behandeling vergoed door mijn zorgverzekering en kan ik gespreid betalen?

Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts. Een behandeling bij Jellinek wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland […]

Lees meer »
15 juni 2017

Is er hulp voor familie van verslaafden?

Familie, partners, vrienden of bekenden van een verslaafde kunnen advies en hulp vragen aan Jellinek. Tips lezen Lees tips van Jellinek voor familie en omgeving. Gratis advies Bel de Jellinek […]

Lees meer »
4 augustus 2022

Kan ik een bewijs van de uitslag krijgen?

Nee, het is niet mogelijk om een schriftelijk bewijs te krijgen van de uitslag. Uitslagen worden alleen mondeling gegeven.

Lees meer »
23 september 2012

Heeft cannabis een blijvende negatieve invloed op het geheugen?

Aangetoond is dat langdurig gematigd cannabisgebruik geen nadelige blijvende gevolgen heeft voor het geheugen. Wel heeft cannabis, als je onder invloed bent, gevolgen voor het kortetermijngeheugen. Onder invloed gaat onthouden […]

Lees meer »
23 september 2012

Kun je verslaafd raken aan cannabis?

Cannabis is lichamelijk en geestelijk verslavend. Lichamelijke verslaving komt minder voor maar bestaat wel degelijk. Ongeveer 9% van de gebruikers ontwikkelt een vorm van afhankelijkheid. Een groot gedeelte komt hier zonder […]

Lees meer »
27 juni 2017

Kan ik als familie of naaste ook contact hebben met de behandelaar?

Als iemand uit je omgeving, familie, vriend(in) of partner is opgenomen bij Jellinek, dan kan er bij jezelf behoefte zijn om contact op te nemen met de behandelaar die betrokken […]

Lees meer »
27 juni 2017

Wat kan ik doen als ik een ouder zie die te veel drinkt en ik me zorgen maak om het kind?

Maak je je zorgen over een kind of kinderen van een drinkende ouder? Het beste is om die persoon er rechtstreeks op aan te spreken. Maar doe dit bij voorkeur […]

Lees meer »
27 juni 2017

Wat kan ik doen als iemand die verslaafd is geen hulp wil?

De gratis online cursus Samen Nuchter is voor iedereen die zich zorgen maakt over het alcohol- of drugsgebruik van partner, kind (18+) of familielid en effectief gedrag wil aanleren om […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat zijn de verschillende soorten en prijzen van XTC/MDMA?

XTC (MDMA in pilvorm) komt in verschillende vormen en kleuren en met verschillende logo’s op de markt. Het uiterlijk van een pil (kleur, vorm of het logo bv) zegt niets […]

Lees meer »
1 juli 2019

Hoe ontstaan ontwenningsverschijnselen bij cannabis?

Lange tijd is gedacht dat hasj en wiet alleen tot geestelijke verslaving zou kunnen leiden. Dit klopt niet, je kan ook lichamelijk klachten krijgen na het stoppen met cannabis. De […]

Lees meer »
28 juni 2017

Kan een behandeling ook in het Engels worden gevolgd?

Sommige behandelingen van Jellinek kunnen in het Engels worden gedaan. De poliklinische behandelingen kunnen in het Engels, de dagbehandeling en kliniek niet. Poliklinische individuele behandeling Een Engelstalige poliklinische individuele behandeling kan […]

Lees meer »
28 juni 2017

Hoe zit het met nazorg na behandeling, kan je nog een keer terugkomen?

De nazorg na behandeling verschilt per soort behandeling die iemand heeft ontvangen: Bij een poliklinisch traject krijg je 6 maanden telefonische terugvalpreventie. Doel is resultaat van behandeling bestendigen en bij […]

Lees meer »
28 juni 2017

Kan je ook in behandeling bij Jellinek als je geen inwoner van Nederland bent?

Ja dit kan eventueel. Het is wel belangrijk om een zorgverzekering te hebben die voldoet aan de eisen. Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft […]

Lees meer »
28 juni 2017

Mag je de behandeling ook zelf betalen, dus niet via de verzekering?

Ja, dit mag, maar is erg duur. De gemiddelde kosten van een poliklinische behandeling kunnen oplopen tot ongeveer € 5.000. Het is dus aan te raden om het altijd via de verzekering […]

Lees meer »
2 augustus 2017

Kan je MDMA (XTC) gebruiken als je Refusal slikt?

Er zijn bij ons geen ernstige interacties bekend tussen disulfiram (Refusal) en MDMA (XTC). Dit betekent niet da de combinatie altijd veilig is. Refusal zorgt voor een lichte stijging in […]

Lees meer »
9 augustus 2017

Wat te doen na behandeling?

Wat kun je doen als je na een opname weer thuis komt in je vertrouwde omgeving en je normale leven weer moet oppakken? Het beste is om weer zo snel […]

Lees meer »
9 augustus 2017

Kan ik mijn reiskosten declareren?

Als u moet reizen naar Jellinek voor het volgen van uw behandeling, dan zijn deze kosten in de meeste gevallen aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. U kunt dan een vast bedrag […]

Lees meer »
9 augustus 2017

Kan ik mij aanmelden met een (cyber)seksverslaving?

Ja, bij Jellinek kan je ook terecht voor (cyber)seksverslaving. Seksverslaving houdt een beetje het midden tussen dwangmatig gedrag en verslaving. Jellinek biedt daarvoor in de meeste gevallen een kortdurende individuele […]

Lees meer »
9 augustus 2017

Wordt er bij Jellinek seksespecifiek gewerkt?

Bij Jellinek Minnesota zijn wel aparte mannen en vrouwen afdelingen en groepen. JellinekMinnesota biedt als enige kliniek in Nederland een Minnesotabehandeling waar mannen en vrouwen gescheiden behandeld worden. De mannengroep bestaat uit maximaal 9 […]

Lees meer »
9 augustus 2017

Behandelt Jellinek ook helemaal online?

Wilt u helemaal online via internet werken aan uw riskante gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, tabak of aan uw probleem met gokken? Dat kan met Jellinek Online Zelfhulp. Die biedt u een gratis programma van […]

Lees meer »
9 augustus 2017

Wat kost de Jellinek Online zelfhulp?

Er zijn geen kosten verbonden aan de online zelfhulp. Deelname is gratis en anoniem. Er zijn zelfhulpprogramma’s voor mensen die willen stoppen of minderen met alcohol, cannabis, cocaïne, gokken en tabak. Kijk […]

Lees meer »
9 augustus 2017

Kan ik twee online zelfhulpprogramma’s tegelijk doorlopen?

Bij Jellinek Online Zelfhulp kunt u kiezen uit 5 programma’s voor zelfhulp. Op dit moment is het nog niet mogelijk om verschillende programma’s tegelijk te volgen. Wel zijn er voor u twee […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat is lachgas?

Lachgas (N2O, distikstofmonoxide) was vroeger een narcosemiddel dat bij operaties in ziekenhuizen werd gebruikt. Lachgas (distikstofmonoxide) is een kleurloos zoetgeurend gas. Bij operaties wordt het gebruikt om de patiënt onder […]

Lees meer »
9 augustus 2017

Wat is 3-MMC?

3-MMC is een NPS, wat staat voor Nieuwe Psychoactieve Stof. Het is een amfetamine-achtige stof die qua werking lijkt op 4-MMC (ook wel bekend als mefedron of miauw miauw). Over […]

Lees meer »
23 september 2012

Heeft (base)cocaïne invloed op seks?

(Base)cocaïne kan van invloed zijn op seksualiteit en op de seksuele beleving: indirect: doordat cocaïne de afgifte van bepaalde stofjes in de hersenen stimuleert. Deze stofjes kunnen van invloed zijn […]

Lees meer »
29 augustus 2019

Wat is chemseks en wat is het hulpaanbod voor chemseks?

Chemseks Chemseks – of Party and Play – is een specifieke soort seks onder invloed: vaak worden meerdere mannen uitgenodigd – bijvoorbeeld via hookup apps – voor een langdurige sessie. […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat is de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken?

In de Drank- en Horecawet staan geen bepalingen over reclame. Voorheen werd erop vertrouwd dat de alcoholbranche zichzelf voldoende regels zou opleggen. De opvatting was dat zelfregulering beter is dan […]

Lees meer »
4 maart 2020

Is drugs langer aantoonbaar in het bloed of speeksel bij iemand met extreem ondergewicht (anorexia)?

In principe breken mensen met anorexia hun medicatie (en dus ook drugs) even snel af als andere mensen. Ze hebben wel minder verdelingsvolume, dus minder lichaamsvolume waarover medicatie kan worden […]

Lees meer »
3 november 2017

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van de combinatie van MDMA (XTC) en LSD?

Het combineren van MDMA (XTC) en LSD wordt ook wel candyflippen genoemd. Er is weinig bekend over de gezondheidsrisico’s van de combinatie van MDMA en LSD. Het is lastig om […]

Lees meer »
24 november 2020

Hoe werkt XTC/MDMA in de hersenen?

Effecten van XTC/MDMA in de hersenen Een deel van het bloed met MDMA komt aan in de hersenen. In de hersenen beïnvloedt xtc de manier waarop zenuwen signalen aan elkaar […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoe werkt nicotine in de hersenen?

Zie ook de animatie: Drugs in de hersenen Nicotine imiteert en activeert verschillende stoffen in de hersenen. Deze stoffen zijn: acetylcholine adrenaline vasopressine serotonine Door acetylcholine te imiteren voelt de […]

Lees meer »
13 december 2017

Behandelt Jellinek ook verslaving in combinatie met ADHD?

Als er aanwijzingen zijn voor ADHD of de diagnose langer dan vijf jaar geleden is vastgesteld, kan er binnen Jellinek diagnostiek naar ADHD worden uitgevoerd. Als de diagnose ADHD wordt […]

Lees meer »
18 december 2017

Wanneer ben je verslaafd aan gamen?

Verslaafd aan gamen ben je niet zo maar. Veel tijd besteden aan gamen betekent niet direct dat je ook kan spreken van een verslavingsprobleem. Het handboek voor de geestelijke gezondheidszorg, […]

Lees meer »
5 november 2014

Kun je verslaafd raken aan basecoke/crack?

Gebruik van basecocaïne is buitengewoon verslavend. Samen met heroïne en nicotine is het de meest verslavende drug die we kennen. De flash is zó prettig en zó kort en de crash […]

Lees meer »
22 maart 2018

Kan Jellinek helpen bij het organiseren van een interventie?

Je maakt je zorgen om een vriend of familielid en zou graag een interventie willen organiseren. Het doel wat je hiermee wilt bereiken is dat jouw dierbare gaat stoppen of […]

Lees meer »
22 maart 2018

Hoeveel mensen zijn er bij Jellinek in behandeling?

In de onderstaande tabel zie je hoeveel mensen er in behandeling zijn bij Jellinek en voor welke middelen: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Alcohol 47,6% […]

Lees meer »
22 maart 2017

Hoe schadelijk is één of een paar keer blowen voor je hersenen?

Eenmalig of zeer incidenteel gebruik van cannabis leidt niet tot hersenschade. Je hersenen hebben een groot herstellend vermogen. Dit betekent dat ze (na blootstelling aan schadelijke stoffen) zichzelf meestal weer […]

Lees meer »
23 september 2012

Worden aan tabak stoffen toegevoegd om de kans op verslaving te vergroten?

Ja beslist. Aan tabak worden allerlei stoffen toegevoegd om de verslavingskans te vergroten. Ook worden smaak- en geur stoffen toegevoegd. De sigaret is een ‘high-tech-product’ gemaakt om op efficiënte wijze […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoe herken je het gebruik van XTC/MDMA?

Als iemand xtc heeft gebruikt kunnen de volgende symptomen zichtbaar zijn: Ontspannen en zorgeloos zijn, euforisch (willen knuffelen) Geneigd tot contact, praterig Opgewekt energiek Grote pupillen Stijve kaken Willen dansen. […]

Lees meer »
9 augustus 2018

Wat is de DSM 5 (V)?

DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. Dit handboek wordt uitgegeven door de American Psychiatric Association. Waar is de […]

Lees meer »
12 september 2018

Hoe kan ik iemand laten opnemen?

Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, kan de rechter of burgemeester deze persoon gedwongen laten opnemen. Dit is een ingrijpende maatregel die om die reden alleen […]

Lees meer »
2 oktober 2012

Wat is GHB?

GHB (gamma-hydroxyboterzuur) werd vroeger gebruikt als narcosemiddel en wordt nu nog als middel voor slaapstoornissen gebruikt. GHB is een stof met een dempende werking (een downer) op het centrale zenusstelsel. […]

Lees meer »
1 oktober 2018

Wat is scopolamine?

Scopolamine is een stof (alkaloïde) die die kan worden teruggevonden in enkele planten. De stof komt voor in planten uit de nachtschade familie, voornamelijk in het botanische geslacht Datura. Voorbeelden […]

Lees meer »
1 oktober 2018

Wat is een alkaloïde?

Alkaloïden zijn stoffen uit uit planten die vaak een bepaalde fysiologische of farmacologische werking hebben. Alkaloïden kunnen een psychoactief effect hebben en worden gebruikt om die reden. Bekende voorbeelden hiervan […]

Lees meer »
16 november 2018

Wat is IkPas/Dry January?

IkPas/Dry January is een landelijke campagne met als doel: meer bewust omgaan met alcohol. Dat doe je door zelf te ervaren hoe het is om de maand januari geen alcohol […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat is speed of amfetamine?

Amfetamine (oftewel speed of pep) is een oppeppend middel dat in een laboratorium wordt gemaakt. Chemisch lijkt amfetamine sterk op het hormoon adrenaline en op de neurotransmitters noradrenaline en dopamine. […]

Lees meer »
14 december 2018

Wat gebeurt er als je cold turkey stopt met een middel?

‘Cold turkey’ is een manier van afkicken. Cold turkey stoppen met een middel betekent dat iemand in één keer stopt met het gebruik. Zonder het middel geleidelijk af te bouwen […]

Lees meer »
4 januari 2016

Wat is de geschiedenis van tabak?

De tabaksplant groeit in Noord- en Midden Amerika. De Indianen gebruikten al tabak. Er oudste afbeelding van gebruik dateert van 300 jaar na Christus. Mogelijk is tabak ontdekt doordat Indianen […]

Lees meer »
20 maart 2019

Wat zijn de verschillende stadia of fasen van gebruik?

Om te voorkomen dat je problemen ontwikkelt met een middel kan het helpen om te begrijpen in wat voor fase jouw gebruik zit. Kortom, wat voor type gebruiker ben jij? […]

Lees meer »
27 juli 2016

Wat zijn de voordelen van stoppen met roken?

Stoppen met roken kan tijdelijk tot klachten leiden waardoor de neiging om weer te beginnen groot kan zijn. Vergeet niet dat deze klachten zullen verdwijnen en dat je je op […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat kan ik doen tegen ontwenningsverschijnselen bij stoppen met cannabis?

Heb je veel geblowd, dan kan je bij minderen of stoppen last krijgen van onthoudingsverschijnselen zoals: slecht slapen, zweten, onrust, prikkelbaarheid en angst. Ook kan je last krijgen van maagklachten. […]

Lees meer »
16 juli 2019

Wat zijn ontwenningsverschijnselen / onthoudingsverschijnselen?

Ontwenningsverschijnselen zijn onder te verdelen in twee categorieën: lichamelijke en geestelijke ontwenningsverschijnselen. Onder lichamelijke ontwenningsverschijnselen verstaan we klachten als: trillen, beven, zweten, koortsachtige verschijnselen, moeilijk in slaap kunnen komen. Lichamelijke […]

Lees meer »
26 maart 2015

Waarom moet ik een verwijsbrief van de huisarts hebben?

Voor behandeling in een specialistische instelling, zoals Jellinek, hebben zorgverzekeraars een verwijsbrief van de huisarts verplicht gesteld. Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft […]

Lees meer »
26 maart 2015

Vindt er tijdens de intake lichamelijk onderzoek plaats?

Onderdeel van de intake is een consult bij de (verslavings-)arts. Meestal vindt hierbij geen lichamelijk onderzoek plaats. Om u goed te adviseren, willen we graag weten hoe uw lichamelijke conditie […]

Lees meer »
26 maart 2015

Wat is een intakegesprek?

Als u zich (online) heeft aangemeld bij Jellinek voor een intakegesprek, nemen wij telefonisch contact met u op. In dat gesprek gaat een van onze medewerkers na wat uw probleem is. […]

Lees meer »
4 april 2017

Kun je allergisch zijn voor MDMA/xtc?

In principe kun je voor heel veel stoffen allergisch zijn, dus ook voor MDMA/xtc. Je kan dit testen door bijvoorbeeld een klein beetje op je huid te leggen. Als je […]

Lees meer »
26 maart 2015

Wat moet ik meenemen naar de intake?

Als u voor de intake komt is het belangrijk om de volgende zaken mee te nemen: Geldig legitimatiebewijs Verzekeringspasje Indien u een verwijsbrief heeft van uw huisarts neemt u deze […]

Lees meer »
23 september 2012

Waarom is watervergiftiging een risico bij xtc?

In deze animatie van Unity wordt kort uitgelegd wat watervergiftiging precies is. Een watervergiftiging krijg je bij inname van grote hoeveelheden water. De kans hierop is groter als je onder […]

Lees meer »
26 maart 2015

Hoelang duurt de intake?

De intake duurt gemiddeld 2 uur. U heeft een intakegesprek met een behandelaar en een medische consult bij de arts. Tussen de gesprekken door heeft u een korte pauze.   […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat is een XTC-kater (dinsdagdip) en wat kun je eraan doen?

Veel mensen voelen zich de dag of de twee dagen na het gebruik van XTC (MDMA) behoorlijk brak: de dinsdagdip of MDMA-kater. Ze voelen zich somber en leeg. Deze gevoelens […]

Lees meer »
21 september 2020

Drugs testen in het buitenland

Drugs testen in het buitenland Er zijn verschillende andere landen waar de mogelijkheid bestaat om je drugs te laten testen. Het verschilt per land hoe het georganiseerd is. De services […]

Lees meer »
28 juni 2017

Waarom is de testservice betrouwbaarder dan websites als pillreports?

Er zijn op het internet een aantal websites te vinden waarop de inhoud van pillen wordt gedeeld. Veel mensen gebruiken deze sites om meer informatie over hun pillen te zoeken […]

Lees meer »
11 juli 2022

What are some common adulterants?

Please find more information on common adulterants on unity.nl.

Lees meer »
23 september 2012

Waarmee worden drugs versneden?

Je koopt drugs regelmatig niet in de zuivere vorm. Drugs worden vaak versneden/vermengd met andere stoffen. Het Drugs Informatie Monitoring Systeem (DIMS) gaat na wat er op de markt wordt […]

Lees meer »
10 mei 2017

Wat zijn pijnstillers?

Pijnstillers zijn middelen die worden gebruikt om pijn te verzachten. Pijn kan op verschillende manieren ingedeeld worden. Zo heb je acute pijn, bijvoorbeeld door het verzwikken van je enkel, of […]

Lees meer »
10 mei 2017

Wat is de geschiedenis van pijnstillers?

De mens heeft in zijn complete historie te maken gehad met pijn en leerde al snel de voordelen kennen van het verdoven van de pijn. Sinds we er achter zijn […]

Lees meer »
10 mei 2017

Welke wetten zijn er voor pijnstillers?

De meeste pijnstillers zoals paracetamol en een aantal NSAID’s (ontstekingsremmers) zijn zonder doktersrecept te koop in de drogist, apotheek of supermarkt. Voor sommige andere NSAID’s heb je een recept van […]

Lees meer »
2 oktober 2012

Welke wetten zijn er voor slaap- en kalmeringsmiddelen?

De meeste slaap- en kalmeringsmiddelen vallen onder de Geneesmiddelen Wet. Ze mogen alleen door een arts worden voorgeschreven en door een apotheker worden verstrekt. Verstrekken van deze middelen door iemand […]

Lees meer »
10 mei 2017

Hoe werken opioïden?

Deze pagina beperkt zich tot de globale werking van opioïden wanneer deze worden geslikt. Andere pijnstillers zijn niet meegenomen. En de werking van verschillende soorten specifieke opioïden kunnen ook anders […]

Lees meer »
10 mei 2017

Kun je verslaafd raken aan pijnstillers?

Ongeveer 9 op de 10 mensen gebruikt wel eens een pijnstiller. De meeste mensen gebruiken dit tegen hoofdpijn of rugpijn. Veel mensen gebruiken niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid en […]

Lees meer »
29 oktober 2014

Wat zijn de risico’s van slaap- en kalmeringsmiddelen?

Risico’s korte termijn Bijwerkingen Bij dagelijks gebruik van kalmeringsmiddelen krijg je last van vervelende bijverschijnselen als: slaperigheid overdag, sufheid, vermoeidheid, gebrek aan concentratie, slappe spieren, geen zin meer in seks, […]

Lees meer »
29 oktober 2014

Hoe kun je de risico’s van slaap- en kalmeringsmiddelen verminderen?

Soms, als de problemen ondraaglijk zijn en je hierdoor niet meer goed kan functioneren, kan het zin hebben om slaap- en kalmeringsmiddelen te slikken. Om de risico’s van het gebruik […]

Lees meer »
10 mei 2017

Hoe herken je gebruik van pijnstillers?

Het gebruik van pijnstillers is moeilijk om te herkennen aan iemand. Als iemand pijnstillers slikt tegen een bepaalde pijn, dan zal diegene opgewekter en vrolijker zijn wanneer diegene geen last […]

Lees meer »
29 oktober 2014

Wat zijn de effecten van slaap- en kalmeringsmiddelen?

Wat voor effect een middel heeft heeft met een aantal factoren te maken. De drug (het middel zelf, de dosering en de manier van inname), de set (factoren in de persoon die het neemt, […]

Lees meer »
10 mei 2017

Welke invloed hebben pijnstillers op het verkeer?

Met paracetamol is het geen probleem om aan het verkeer deel te nemen. Van NSAID’s kun je suf worden. Merk je dit, neem dan geen deel aan het verkeer. Wees […]

Lees meer »
10 mei 2017

Wat zijn de verschillende soorten en prijzen van pijnstillers?

Paracetamol Paracetamol is het meest gebruikte pijnstillende en koortsverlagende middel ter wereld. Paracetamol verzacht de pijn, omdat het een inhibitor is van bepaalde vormen van het cyclo-oxygenase (COX), een enzym dat arachidonzuur omzet in prostaglandinen (stimuleren het pijngevoel). Het […]

Lees meer »
10 mei 2017

Hoe worden pijnstillers gebruikt?

Pijnstillers kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van het doel en het type pijnstiller. De meeste voorkomende manier is het slikken van een pil. Dit gebeurt bijvoorbeeld met paracetamol, […]

Lees meer »
16 september 2014

Weekkaart alcohol

Instructie: Begin de kaart in te vullen vanaf het moment dat je wilt minderen. In kolom 1 vul je in hoeveel je eigenlijk zou willen drinken In kolom 2 het […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoeveel mensen gebruiken cocaïne?

Hieronder een tabel met een overzicht van het aantal gebruikers van cocaïne. Als een cel leeg is, zijn er geen gegevens bekend. Ooit is het antwoord op de vraag: “Heb […]

Lees meer »
16 september 2014

Hoeveel mensen zijn gokverslaafd en hoeveel komen er in behandeling?

In 2016 heeft onderzoeksbureau Intraval onderzoek gedaan naar de omvang van het gokken (1). Het onderzoeksbureau heeft ook een schatting gemaakt van het aantal kansspelverslaafden. De meeste spelers zijn recreatieve spelers. […]

Lees meer »
21 juni 2016

4-FA / 4-FMP en verkeer

Iemand die 4-FA gebruikt, kan overmoedig en te zelfverzekerd worden maar ook prikkelbaar of agressief. Daarnaast verstoort 4-FA ook de coördinatie. Deelname aan het verkeer onder invloed van 4-FA is daarom […]

Lees meer »
21 juni 2016

4-FA / 4-FMP en de wet

In Nederland viel 4-FA tot 25 mei 2017 onder de Opiumwet. Als iemand werd gepakt door security of politie was je dus niet wettelijk strafbaar. Per 25 mei 2017 komt […]

Lees meer »
23 september 2012

Afsprakenlijst alcohol of drugs: wat is dat en wat kun je ermee?

Samen afspraken maken over alcohol- of druggebruik De Afsprakenlijst is een lijst die je samen met je partner of kind kunt invullen. De lijst vraagt naar voor- en nadelen van […]

Lees meer »
21 juni 2016

Hoe herken je 4-FA / 4-FMP gebruik?

Onder invloed Wijde pupillen Klaarwakker Niet kunnen slapen Trekken met gezicht Stijve kaken. Tanden worden stevig op elkaar gedrukt Rusteloos, gejaagd Willen dansen. Gebruikers kunnen heftig en lang dansen De […]

Lees meer »
21 juni 2016

Kun je verslaafd raken aan 4-FA / 4-FMP?

Er is weinig bekend over 4-FA en verslaving. In de verslavingszorg zijn er nog geen gevallen bekend van gebruikers in behandeling voor 4-FA. Wel zijn er gebruikers in behandeling voor ‘overige opwekkende middelen’. Hieronder […]

Lees meer »
21 juni 2016

Risico’s van 4-FA / 4-FMP verminderen

Veilig gebruik van 4-FA bestaat niet. Iemand die toch wil gebruiken, moet proberen dat op een zo veilig mogelijke manier te doen. Dat kan als een gebruiker: Weet dat diegene […]

Lees meer »
21 juni 2016

Wat zijn de risico’s van 4-FA / 4-FMP?

Analyses laten zien dat er een flinke groei is waar te nemen in het aantal gezondheidsincidenten door het gebruik van 4-FA.  De incidenten variëren van lichte klachten zoals hoofdpijn tot […]

Lees meer »
21 juni 2016

Opname, werking en afbraak van 4-FA / 4-FMP

Opname 4-FA wordt meestal geslikt. Het maagzuur lost de 4-FA op waardoor de werkzame stoffen vrijkomen. De 4-FA wordt met de rest van de maaginhoud verwerkt en bereikt de dunne […]

Lees meer »
21 juni 2016

Wat zijn de effecten van 4-FA of 4-FMP?

Wat voor effect een middel heeft, heeft met een aantal factoren te maken. De drug (het middel zelf, de dosering en de manier van inname), de set (factoren in de persoon die […]

Lees meer »
21 juni 2016

Wat zijn de verschillende soorten en prijzen van 4-FA / 4-FMP?

4-FA komt zowel in pil-vorm als in poedervorm op de markt. De kleur, vorm of logo zegt niets over hoeveel 4-FA er in een pil zit. Pillen die er hetzelfde uitzien […]

Lees meer »
21 juni 2016

Hoe gebruikt men 4-FA of 4-FMP?

4-FA komt het meest voor in de vorm van poeder of pillen. In pil-vorm wordt 4-FA geslikt. Poeders stoppen gebruikers in een capsule of een vloeitje (bommetje) of wordt ook wel […]

Lees meer »
21 juni 2016

Wat is 4-FA of 4-FMP?

4-FA (4-fluoramfetamine) is een amfetamine-achtige drug die pas relatief kort op de Nederlandse markt voorkomt. In de periode van 2007 tot 2009 werd het vooral verkocht als speed of MDMA. Dit kwam […]

Lees meer »
23 september 2012

Op welke manieren kun je tabak gebruiken?

Tabak kan worden: gerookt gesnust gesnoven gepruimd Bij al deze methoden komt de nicotine in het bloed terecht. Roken Tabak wordt meestal gerookt. Dat kan in de vorm van een […]

Lees meer »
9 september 2014

Wat zegt de wet over het spelen op online gokkasten via internet

Gokkasten op internet Goksites bieden ook gokkasten op internet aan. Deze sites opereren vanuit het buitenland en kunnen illegaal zijn. De eisen die aan gokasten gesteld worden, hoeven voor deze […]

Lees meer »
4 januari 2016

Wat is de geschiedenis van poppers?

Poppers bestaat uit een vloeistof van een of meerdere nitriet verbindingen. De Franse scheikundige Antoine Jérôme Balard sythetiseerde amylnitriet voor het eerst in 1844. Sir Thomas Lauder Brunton zag er […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat zijn de effecten van lachgas?

Wat voor effect een middel heeft, heeft met een aantal factoren te maken. Deze factoren samen bepalen hoe iemand de drug zal ervaren. De drug (het middel zelf, de dosering en […]

Lees meer »
14 december 2018

Zit er nog alcohol in een gerecht na het bereiden?

Sommige mensen koken met alcoholische dranken zoals bier of wijn. Dit kan erg lekker zijn, bijvoorbeeld in een stoofpotje. Het kan er wel voor zorgen dat er alcohol in je […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat is ketamine?

Ketamine (K, keta, ket, Special K of vitamine K) wordt gebruikt als middel tegen pijn en als narcosemiddel bij operaties, zowel bij mens als dier. Toen het narcosemiddel PCP (angel […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoe herken je alcohol gebruik?

Onder invloed Veranderde stemming. Lichtrood gelaat. Soms lichtgeraakt of overdreven sentimenteel. Verminderde coördinatie. Dag erna Adem ruikt naar alcohol. Kater. Black-out. Bij een black-out weet je niet meer wat er […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoe vaak gaat er iemand fout op cocaïne?

Er is een landelijk systeem waarbij incidenten met cocaïne kunnen worden gemeld. Deze meldingen worden gedaan vanuit 8 regio’s door een deel van de eerste hulpen van ziekenhuizen, ambulancediensten, politieartsen […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat zijn anabole steroïden?

Anabole steroïden zijn chemische varianten van het mannelijke geslachtshormoon testosteron, een hormoon dat het lichaam zelf aanmaakt. Anabolen bootsen die werking van testosteron na. Testosteron zorgt voor spieropbouw en geslachtsrijpheid. […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat is epo?

Epo is een hormoon dat door de nieren geproduceerd wordt. Het stimuleert de aanmaak van extra rode bloedlichaampjes. Het hebben van extra rode bloedlichaampjes betekent dat je meer zuurstof in […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat zijn diuretica in de doping?

Diuretica (plaspillen) worden gebruikt om dopinggebruik te verdoezelen. Het drijft vocht uit het lichaam en versnelt daarmee de uitscheiding van verboden stoffen. Door het versnelde vochtverlies worden diuretica ook gebruikt […]

Lees meer »
23 september 2012

Worden narcotica als doping gebruikt?

Narcotica (verdovingsmiddelen) als methadon en heroïne worden als doping beschouwd. Narcotica kunnen ervoor zorgen dat eventuele pijn, die een optimale prestatie verhinderen, onderdrukt wordt. Bijwerkingen zijn: versuffing, misselijkheid, verstopping, vertraagde […]

Lees meer »
23 september 2012

Op welke leeftijd mag je naar een coffeeshop?

Om een coffeeshop in te mogen moet je 18 jaar of ouder zijn. Is iemand jonger dan 18 jaar dan mag hij/zij niet in een coffeeshop aanwezig zijn, ook niet […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoeveel mensen gebruiken doping?

Er is in Nederland onder meer gegevens bekend van topsporters (1), bezoekers van fitnesscentra (2) en van het gebruik onder de algemene bevolking (3). Topsporters zijn lid van sportbonden en […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoe gebruikt men lachgas?

Als drug wordt lachgas gebruikt door het te inhaleren vanuit een ballon. Lachgas wordt vaak verkocht in patronen en vervolgens via een slagroomspuit in een ballon gespoten. Sommigen ademen het […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat is ether?

Ether (diethyl-ether) is een brandbare, kleurloze vloeistof. De damp is explosief. Ether werd tot het midden van de vorige eeuw gebruikt als narcosemiddel. Vanwege bijwerkingen en explosiegevaar wordt het hiervoor […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat zijn slaap- en kalmeringsmiddelen?

Slaap- en kalmeringsmiddelen behoren tot een groep van geneesmiddelen die worden gebruikt om slaapproblemen, angst of spanningen tegen te gaan. Wat betreft chemische structuur gaat het bij slaap- en kalmeringsmiddelen […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat zijn de verschillende soorten en prijzen van lachgas?

Voor een ballon met lachgas in een club of op een festival wordt meestal één muntje gevraagd. De prijs van een muntje is ongeveer €2,50 – €3. Een doos met […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat is heroïne?

Opiaten zijn stoffen die uit opium worden gewonnen. Behalve opiaten zijn er ook een aantal chemisch gemaakte stoffen die een vergelijkbare werking hebben. Deze worden ook vaak opiaten genoemd. Opium […]

Lees meer »
4 november 2014

Risico’s van lachgas verminderen

Het inhaleren van lachgas is niet geheel zonder gevaar. Risico’s kunnen wel verminderd worden. Dat kan je doen als je: Elke teug lachgas afwisselt met een teug gewone lucht; Niet […]

Lees meer »
23 september 2012

Bestaat seksverslaving?

Met seksverslaving wordt een sterk en onverzadigbaar seksueel verlangen bedoeld (1) dat ervaren wordt als een dwang (2). Het gedrag is niet te stoppen en leidt tot allerlei problemen: schuldgevoelens, […]

Lees meer »
23 september 2012

Bestaat tv-verslaving?

Bij tv-kijken gaat het eerder om een gewoonte dan om verslaving. Gewoonte is iets wat je vaak doet maar wat je makkelijk kunt laten. Van verslaving is sprake wanneer je […]

Lees meer »
23 september 2012

Is internet verslavend?

Gebruik van internet kan voor sommige mensen verslavend zijn. Ze kunnen dan niet stoppen als ze willen. Bij de verslavingszorg melden zich nauwelijks mensen met internetverslaving aan. In 2015 ging […]

Lees meer »
13 juli 2015

Wat is de geschiedenis van slaap- en kalmeringsmiddelen?

Vroeger werden alcohol, opium en kruiden als slaapmiddelen gebruikt. Aan het begin van de twintigste eeuw werd in laboratoria een nieuw middel gemaakt: barbital, een zogenoemd bariburaat. Maar barbital en […]

Lees meer »
29 oktober 2014

Kun je verslaafd raken aan slaap- en kalmeringsmiddelen?

Van slaap- en kalmeringsmiddelen raak je geestelijk en lichamelijk afhankelijk. Bij geestelijke afhankelijkheid verlang je sterk naar het middel. Bij lichamelijke afhankelijkheid ervaar je dat je steeds meer nodig hebt […]

Lees meer »
24 april 2020

Beïnvloeden beta-carbolines (MAO inhibitors) de afbraak van psilocybine?

Beta-carbolines zitten in Banisteriopsis caapi. Dit is een plant die wordt gebruikt bij het maken van ayahuasca. Deze stoffen zijn zogenaamde MOA-inhibitors en remmen de werking van MAO (mono amine […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat zijn de effecten van nicotine?

Nicotine is de verslavende stof in tabak. Zeven seconden na het inhaleren bereikt nicotine de hersenen en voel je de effecten. Er zijn psychische en lichamelijke effecten: Psychische effecten Opgewekt […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat is de geschiedenis van cannabis?

Cannabis (hasj en wiet) wordt al eeuwenlang in veel verschillende functies gebruikt. Het is gebruikt als medicijn, als middel in religieuze ceremonies, als grondstof voor allerlei producten zoals textiel én […]

Lees meer »
22 oktober 2012

Is telefonisch/digitaal aanmelden gratis ?

Ja, u wordt dan teruggebeld voor een oriëntatiegesprek. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Jellinek zal u geen kosten berekenen. Pas als u op intake gesprek komt, kan het zijn […]

Lees meer »
22 oktober 2012

Mogen familieleden/naasten meekomen met de intake?

Jazeker, wij vinden het erg belangrijk dat uw familie en/of naasten betrokken zijn bij uw behandeling. Een gedeelte van de gesprekken zult u alleen met de behandelaar of arts voeren. Uw […]

Lees meer »
22 oktober 2012

Hoe is mijn anonimiteit gegarandeerd?

Medewerkers van Jellinek zijn opgeleid om uw privacy te beschermen. Alleen als u zelf schriftelijk toestemming geeft, kunnen derden informatie opvragen.   Versie: september 2014

Lees meer »
22 oktober 2012

Kan ik bezoek ontvangen?

Ja, elke zondag en bijna alle feestdagen is bezoek van harte welkom: Bezoek voor de dames is van 12.45 tot 14.45 uur Bezoek voor de heren is van 15.00 tot […]

Lees meer »
22 oktober 2012

Is het bezoeken van zelfhulpgroepen verplicht?

Ja, tijdens de behandeling is het bezoeken van zelfhulpgroepen verplicht. Na de behandeling is het beter dat u zelfhulpgroepen blijft bezoeken. Echter, het is dan uw vrije keuze.   Versie: […]

Lees meer »
22 oktober 2012

Ik ben niet gelovig of spiritueel aangelegd. Is dat een probleem?

Nee. De Minnesotabehandeling is geen religieus programma. Er wordt wel uitgegaan van eenvoudige spirituele principes zoals eerlijkheid en bereidwilligheid.   Versie: oktober 2015

Lees meer »
22 oktober 2012

Is de zelfhulp geschikt voor mij?

Voor de behandeling van alcohol-, drugs- en gokproblemen biedt Jellinek een groot aantal zelfhulpmogelijkheden. De programma’s voor online zelfhulp zijn onze lichtste behandelingen, bedoeld voor mensen met beginnende alcohol-, drugs- […]

Lees meer »
22 oktober 2012

Is de zelfhulp effectief?

De online zelfhulpmodules zijn effectief voor mensen die nog geen ernstig probleem hebben met gokken, alcohol of andere drugs, maar dit wel op een riskante manier doen of gebruiken. Zie […]

Lees meer »
22 oktober 2012

Werkt de zelfhulp ook op mijn computer?

Er zijn geen systeembeperkingen voor het volgen van de zelfhulp of onlinebehandeling. Mocht het zo zijn dat de weergave niet goed is, mail dan naar preventie@jellinek.nl en zet erbij welke […]

Lees meer »
22 oktober 2012

Vergoedt mijn verzekeraar de online zelfhulp?

De Jellinek Online Zelfhulp is gratis en anoniem. De zorgverzekeraar hoeft niet te weten dat je de zelfhulp volgt. Hier kun je onze Zelfhulpprogramma’s vinden. Bekijk deze video voor meer […]

Lees meer »
22 oktober 2012

Waar kan ik terecht met technische vragen?

Bij technische problemen stuurt u een mail naar preventie@jellinek.nl. Vermeld daarbij uw inlognaam en welk zelfhulpprogramma of welke onlinebehandeling u volgt, U hoeft nooit uw wachtwoord te vermelden.   Versie: […]

Lees meer »
23 september 2012

Kun je verslaafd raken aan cocaïne?

Van cocaïne kun je geestelijk afhankelijk en lichamelijk afhankelijk raken. Bij stoppen kan een gebruiker enorm naar cocaïne verlangen. Dit wordt wel craving of het hunkeren naar cocaïne genoemd. Lichamelijke […]

Lees meer »
24 oktober 2012

Weekkaart gamen

Instructie: Als jij of een ander vindt dat je teveel gamet, maak dan afspraken over het aantal uren dat je wilt gamen. Dit schema helpt je om te zien of je […]

Lees meer »
30 oktober 2012

Kan ik in behandeling zonder dat mijn ouders het te horen krijgen?

Dat kan inderdaad als je 16 jaar of ouder bent. Tot je 16e is het in Nederland zo geregeld dat je ouders ook toestemming moeten geven voor een behandeling. Vanaf […]

Lees meer »
23 september 2012

Kan ik zelf stoppen of minderen met blowen?

Om te stoppen of te minderen moet je je voorbereiden. Je voornemen heeft dan de meeste kans van slagen. Van belang zijn de volgende stappen: Stel een doel: minderen of […]

Lees meer »
30 oktober 2012

Ik wil dat mijn kind wordt behandeld maar hij wil niet. Wat nu?

Jouw kind heeft vanaf 16 jaar zelf het recht om te beslissen om wel of niet in behandeling te gaan. Als hij/zij echt niet wil dan kun je jouw kind […]

Lees meer »
30 oktober 2012

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Om in behandeling te kunnen komen heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Het is wel van belang dat jouw kind het eens is met de behandeling, want vanaf […]

Lees meer »
30 oktober 2012

Ik ben 16 jaar. Hoe kan ik me aanmelden?

Vanaf dat je 16 jaar bent mag je je zelf aan melden. Om dit te doen heb je wel een verwijzing van je huisarts nodig. Je huisarts mag niet aan […]

Lees meer »
11 juni 2013

Werkt JellinekMinnesota samen met Intervention Nederland?

Intervention Nederland is voor JellinekMinnesota een verwijzer. JellinekMinnesota is één van de verslavingsklinieken waar zij naar verwijzen. Jellinek hanteert niet de interventiemethodiek die door Intervention Nederland wordt gebruikt. Voor JellinekMinnesota […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat zijn de verschillende soorten en prijzen cannabis?

Hasj en wiet worden onder vele namen verkocht. Er zijn heel veel variëteiten die vanuit een paar hoofdsoorten gekweekt zijn. De ene variëteit levert soms een sterkere plant op, de […]

Lees meer »
23 september 2012

Mag je als minderjarige op straat blowen?

Het antwoord op deze vraag is moeilijk te geven. Volgens de Opiumwet mag het niet. Volgens de richtlijnen van de Procureurs Generaal (de hoogste officieren van Justitie) mag het wel. Om […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoeveel mensen gebruiken heroïne?

Hieronder een tabel met een overzicht van het aantal gebruikers van heroïne in Nederland. Als een cel leeg is zijn er geen gegevens bekend. Ooit is het antwoord op de […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoe schadelijk is meeroken of passief roken?

Steeds meer is er bekend over hoe ongezond meeroken is. De meeste Nederlanders roken dan ook niet meer in huis en proberen kinderen uit de rook te houden. Meeroken of […]

Lees meer »
23 september 2012

Op welke manieren kun je basecoke gebruiken?

Basecoke of crack wordt gechineesd of gebased / gerookt. Chinezen Bij chinezen wordt de basecoke op een stukje aluminiumfolie gelegd en met een aansteker eronder verhit. De basecoke verdampt en de […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat is een bad trip bij XTC? Over angst en paniekaanvallen en wat te doen

Angst (bang zijn) tijdens gebruik van XTC kan voorkomen. Dit wordt soms een ‘bad trip’ genoemd. Ook paniekaanvallen in een periode na XTC-gebruik komen soms voor. Het is goed om […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoe kun je de risico’s van cocaïne verminderen?

Echt veilig gebruik van cocaïne bestaat niet. Wel kunnen de risico’s beperkt worden. Dat kan als een gebruiker: Zich bewust is van de risico’s. Alert is op de nadelige gevolgen […]

Lees meer »
10 augustus 2017

Kan ik borstvoeding geven na XTC-gebruik?

Het wordt afgeraden om XTC of MDMA (actieve stof in XTC) te gebruiken in de borstvoedingsperiode. Mocht iemand wel MDMA gebruiken tijdens de periode van borstvoeding dan is het aan […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoe kun je de risico’s van GHB verminderen?

Veilig gebruik van GHB bestaat niet. Iemand die toch wil gebruiken, moet proberen dat op een zo veilig mogelijke manier te doen. Dat kan als een gebruiker: Matig gebruikt en zich […]

Lees meer »
23 september 2012

Waar is XTC mee versneden?

De laatste jaren wordt XTC niet zoveel versneden met andere psychoactieve stoffen. Zo’n 9 van de 10 XTC-pillen bevatten alleen MDMA, dus geen andere werkzame stoffen. Gemiddeld bevatten XTC-pillen bevatten […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoeveel mensen gebruiken speed?

Hieronder een tabel met een overzicht van het aantal gebruikers van amfetamine (speed) uit Nederland. Als een cel leeg is, zijn er geen gegevens bekend. Ooit is het antwoord op […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoe kun je ontwennen van slaap- en kalmeringsmiddelen?

Als je lange(re) tijd gebruikt hebt kun je het beste stoppen in overleg met de huisarts. Stoppen kan op verschillende manieren. Als gestopt wordt moet men rekening houden met onthoudingsverschijnselen. […]

Lees meer »
23 maart 2017

Kan basecoke impotentie veroorzaken?

Langdurig gebruik van basecoke veroorzaakt schade aan je bloedvaten. In de penis zitten ook veel bloedvaten, dus bij langdurig cokegebruik kunnen je bloedvaten aldaar ook beschadigd raken, waardoor je impotent […]

Lees meer »
11 april 2017

Kan door het snuiven van cocaïne je neusbot verdwijnen?

Cocaïne is erg slecht voor je neus. Cocaïne werkt vaatvernauwend. Coke lost zich op in het neusslijmvlies. De bloedvaten in het slijmvlies vernauwen zich. Hierdoor krijgen de cellen in het […]

Lees meer »
15 juni 2017

Wat zijn de langetermijnrisico’s van methadon of suboxone (buprenorfine)?

Methadon en suboxone zijn beide opioïden en lijken in hun werking erg op heroïne. Deze middelen worden onder andere ingezet bij het afkicken van een heroïneverslaving. Betekent dit dat de […]

Lees meer »
23 september 2012

Welke wetten zijn er voor heroïne?

Volgens de Nederlandse Opiumwet is heroïne een harddrug en valt het op lijst I van de Opiumwet. Bezit, productie en handel zijn verboden. Gebruikers worden niet actief vervolgd. Wel kunnen […]

Lees meer »
23 september 2012

Waarom wordt afkicken met methadon als moeilijk ervaren?

Gebruikers verlangen naar de roes die heroïne geeft. Bij methadon ervaren ze die roes niet. Methadon wordt voorgeschreven om de onthoudingsverschijnselen van heroïne op te vangen. Dit werkt echter niet […]

Lees meer »
23 september 2012

Wanneer ben je verslaafd aan cocaïne?

Criteria van verslaving Verslaving wordt vastgesteld aan de hand van 11 criteria van de zogenaamde DSM-V*. De DSM-V is een wereldwijd gebruikt boek waarin alle psychiatrische aandoeningen beschreven staan. De […]

Lees meer »
15 juni 2017

Is het gevaarlijk om te sporten als je ook methadon gebruikt?

Er zijn een aantal dingen om rekening mee te houden wanneer je gaat sporten met methadon op. Wanneer je methadon gebruikt, dan zullen je hartslag en bloeddruk minder snel kunnen […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoe vaak gaat er iemand fout op speed?

MDI Er is een landelijk systeem waarbij incidenten met speed en andere drugs kunnen worden gemeld (1). Deze meldingen worden gedaan vanuit 8 regio’s door een deel van de: Eerste […]

Lees meer »
23 september 2012

Is het aantal mensen dat hulp zoekt voor cocaïne toegenomen?

In 2021 waren er 6.744 mensen voor cocaïne in behandeling (1). Niet alle verslavingszorginstellingen leveren hier gegevens over aan, dus mogelijk ligt het daadwerkelijke aantal hoger. Het aantal mensen dat […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoeveel mensen zijn voor speed (amfetamine) in behandeling?

In 2021 waren er 1.766 mensen voor speed in behandeling (1). Niet alle verslavingszorginstellingen leveren hier gegevens over aan, dus mogelijk ligt het werkelijke aantal hoger. Het aantal mensen in […]

Lees meer »
5 augustus 2015

Wat is de geschiedenis van GHB?

GHB is in 1960 geïsoleerd door de Franse onderzoeker Laborit (1). Het wordt nog steeds gebruikt als medicijn tegen narcolepsie*. In de jaren 80 wordt het middel populair onder bodybuilders. […]

Lees meer »
23 september 2012

Op welke manieren kun je GHB gebruiken?

GHB wordt gedronken. Gebruikers mengen (een deel van) een buisje GHB met een ander drankje en drinken dit in één slok op. Soms wordt GHB ook rechtstreeks gedronken. GHB smaakt […]

Lees meer »
13 april 2017

Ik heb last van spierklachten na GHB gebruik, hoe kan dat?

GHB-gebruikers zich vaak erg bewust lijken te zijn van allerlei lichamelijke sensaties. Hierdoor kunnen bepaalde lichamelijke klachten erger lijken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dit hoeft niet direct iets ernstigs […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoe vaak gaan mensen fout op GHB?

De kans dat het misgaat bij gebruik van GHB wordt sterk onderschat. GHB is moeilijk te doseren. Gebruikers nemen snel teveel en raken overmand door een diepe slaap. Ze raken […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoeveel mensen zijn aan GHB overleden?

Het is moeilijk vast te stellen of iemand aan GHB overleden is, omdat GHB snel door het lichaam wordt afgebroken. Het wordt ook niet officieel bijgehouden. Gegevens zijn er van […]

Lees meer »
13 april 2017

Ik maak me zorgen over het GHB gebruik van iemand in mijn omgeving, wat kan ik doen?

Je maakt je zorgen over het GHB gebruik van iemand uit je omgeving. GHB is een middel wat erg verslavend kan werken. Dit betekent natuurlijk niet dat iedereen hier verslaafd […]

Lees meer »
23 september 2012

Welke risico’s hebben drugs?

Er zijn risico’s voor: de lichamelijke gezondheid de geestelijke gezondheid misbruik en verslaving het sociaal en maatschappelijk functioneren De risico’s hebben te maken met de stof zelf, met de manier […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoeveel mensen gebruiken GHB?

Eind jaren 90 bereikte het gebruik van GHB een hoogtepunt. Daarna nam het gebruik af. Tussen 2007 en 2012 nam het gebruik weer toe, in 2013 is het gebruik gelijk […]

Lees meer »
23 september 2012

Hoeveel mensen zijn voor GHB in behandeling?

Cijfers over het aantal mensen dat voor GHB in behandeling is worden pas sinds 2007 bijgehouden. Toen waren er 58 mensen in behandeling voor GHB (1). Sinds 2008 is het […]

Lees meer »
5 augustus 2015

Wat is de geschiedenis van heroïne?

De geschiedenis van opium gaat heel ver terug. Er is een tekst in spijkerschrift van 3500 voor Christus waarin over de verbouw van papaver en productie van opium gesproken wordt. […]

Lees meer »
23 september 2012

Op welke manieren kun je heroïne gebruiken?

Heroïne wordt op verschillende manieren gebruikt: Verdampen/chinezen Bij chinezen wordt de heroïne op een stukje aluminiumfolie gelegd en verhit. De dampen worden via een buisje/kokertje geïnhaleerd. Dit wordt ook wel […]

Lees meer »
23 september 2012

Wat zijn de verschillende soorten en prijzen van heroïne?

De heroïne die in Nederland verkocht wordt, komt voornamelijk uit Afghanistan. Omdat de handel veelal via Turkije verloopt wordt het wel Turkse heroïne genoemd. Turkse heroïne lost niet goed op in water. […]

Lees meer »
2 oktober 2012

Wat zijn de verschillende soorten en prijzen van slaap- en kalmeringsmiddelen?

Benzodiazepinen zijn er in vele soorten. Of een benzodiazepine slaapverwekkend of kalmerend is hangt af van: De dosis (sterkte) Hoe snel het middel werkt Hoelang het middel werkt Slaapmiddelen worden […]

Lees meer »
15 juni 2017

Hoe schadelijk is de folie bij chinezen (het roken van heroïne)?

Wanneer je aluminiumfolie opeet (dus echt deeltjes binnenkrijgt) dan loopt je risico op botontkalking. We weten helaas niet of dit ook voor aluminiumfolie-inhalatie geldt. We vragen ons af of er […]

Lees meer »
23 september 2012

Kun je bij stoppen met GHB onthoudingsverschijnselen krijgen?

Bij stoppen met GHB kun je last krijgen van hevige onthoudingsverschijnselen. De ernst van de verschijnselen hangt af van de mate gebruik. Onthoudingsverschijnselen kunnen al optreden na enkele weken dagelijks […]

Lees meer »
23 maart 2017

Waarom is het zo gevaarlijk wanneer witte heroïne als cocaïne verkocht wordt?

Witte heroïne dat verkocht wordt als cocaïne is erg gevaarlijk omdat heroïne veel potenter (sterker) is dan cocaïne. Men heeft van een poeder heroïne veel minder nodig dan van cocaïne […]

Lees meer »
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin