Moet alcohol niet hetzelfde worden aangepakt als drugs?

De vraag of alcohol aangepakt moet worden als drugs kan ook omgedraaid worden. Moeten drugs niet hetzelfde worden aangepakt als alcohol? Dat is dan wat we legalisering noemen, het maken van wetten voor drugs met als doel de risico’s van druggebruik zoveel mogelijk te beperken.

Verbieden

Als alcohol een nieuwe drug zou zijn, zou het onmiddellijk verboden worden. De negatieve gevolgen voor mens en samenleving zijn groot. Het gaat hierbij om dronkenschap, agressie, vechtpartijen, verkeersongelukken, alcoholvergiftiging, productieverlies op het werk, leverzieken, kanker, geheugenstoornissen en verslaving.

Maar alcohol is niet nieuw, het is al duizenden jaren bekend en heeft ook positieve eigenschappen. Het verhoogt de feestvreugde, de gezelligheid en de sfeer. En dat willen we niet graag missen. Bovendien kunnen heel veel mensen wél verstandig met alcohol omgaan. Daarom is er bij alcohol en ook bij tabak en gokken voor gekozen om niet te verbieden maar om regels en wetten te maken die verkoop en productie regelen.

Regels en wetten maken

Voor alcohol zijn er verschillende wetten zoals de Drank- en Horecawet en Wegenverkeerswet. Het doel van deze wetten is om de risico’s die met alcohol samenhangen zoveel mogelijk te beperken. Zo is bijvoorbeeld in de wet vastgelegd dat je beneden de 18 jaar geen alcohol mag kopen en dat je niet mag deelnemen aan het verkeer als je gedronken hebt.

Legalisering

Drugs  zijn verboden en vallen onder de strafwet. Productie, verkoop en bezit zijn strafbaar. Legalisering is het uit de strafwet halen van drugs en het onderbrengen in andere wetten die bezit, productie en verkoop regelen. Ook met het doel om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

 

Versie: augustus 2019