Vraag & Antwoord

Is het aantal mensen dat hulp zoekt voor XTC toegenomen?

Het aantal mensen dat behandeling zoekt voor XTC is altijd erg laag geweest en de laatste jaren nog lager geworden. De kans om aan het middel verslaafd te raken is klein. Dat komt omdat het gebruik erg gekoppeld is aan een setting van uitgaan in clubs en dance evenementen. Dat zijn geen dagelijkse activiteiten maar iets wat de meeste mensen zo nu en dan doen. Een tweede reden is dat bij herhaald gebruik het typische XTC effect niet meer optreedt. Je moet dan enige tijd niet gebruiken om het effect weer te kunnen voelen.

Hieronder een grafiek met het aantal aanmeldingen bij een verslavingsinstelling voor XTC-gebruik van 2006 tot 2015.

 

Bron: Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

XTC dook in 1987/1988 voor het eerst in Nederland op. In 1994 zochten 24 mensen hulp. Het aantal cliënten bereikte een maximum in 1997. Toen zochten 457 mensen hulp. In 2002 zochten 200 mensen hulp. In 2006 zochten 188 mensen hulp, daarna is het aantal hulpzoekers gedaald tot 95 in 2010. Daarna steeg het weer tot 125 in 2012. Sindsdien is het weer gedaald; 122 mensen in 2015. Dit is een heel klein deel van alle hulpaanvragers voor drugsproblematiek, namelijk minder dan 1%. De laatste cijfers komen van 2015.

Profiel cliënten

Over de periode 2004-2008 is bekeken welk profiel de gemiddelde XTC cliënt heeft:

Bron

Hulpvraag bij amfetamine En XTC gebruik, Trimbos-instituut (2010)

 

Versie: maart 2018

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat