Hoe wordt het onderzoek naar het THC-gehalte in cannabis uitgevoerd?

Het onderzoek naar THC-concentraties in hasj en wiet wordt sinds 1999 uitgevoerd door het Trimbos-instituut in Utrecht. Het doel van het onderzoek is om erachter te komen of de THC-gehaltes van cannabisproducten in Nederlandse coffeeshops constant blijven of dat die veranderen.

Uitvoering van het onderzoek

Elk jaar worden er 50 van de bestaande coffeeshops in Nederland geselecteerd. Dit is willekeurig. Een statistisch programma ‘kiest’ de shops. Iedere coffeeshop wordt bezocht door twee medewerkers van het Trimbos-instituut die per geselecteerde coffeeshop vier monsters kopen:

  • meest verkochte nederwiet;
  • sterkste wiet;
  • geimporteerde hasj.

En indien beschikbaar:

  • nederhasj;
  • buitenlandse wiet;
  • ander bijzondere soort, bijvoorbeeld met veel CBD.

Analyse van de monsters

In het laboratorium worden de wietmonsters in kleine stukken verdeeld. Ze worden ontdaan van eventuele zaden en houtdelen en vervolgens zo fijn mogelijk gemaakt. Van de hasjmonsters wordt een stukje vers materiaal uitgesneden. Van alle monsters wordt 75 milligram afgewogen en in extractievloeistof opgelost en geëxtraheerd en gecentrifugeerd. De uiteindelijke analyse wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde gaschromatografische methode. De gegevens worden verwerkt en vervolgens vergeleken met die van voorgaande jaren.

 

Bron: THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2019/2020; Trimbos-instituut.

 

Versie: januari 2021