Vraag & Antwoord

Wat als ik gepakt wordt met drugs op een festival of feest?

Gepakt en nu?

De laatste tijd handhaven politie en Justitie steeds strenger de Opiumwet. Iedere bezoeker van een festival/feest kan ­zomaar aangehouden worden; ook als je geen drugs bij je hebt. Het blijkt een schemergebied waar rechten en plichten onduidelijk zijn/lijken. Hier vind je meer informatie over je eigen rechten en de regels waar de politie zich aan moet houden.

Als ­je drugs hebt gebruikt ben je niet strafbaar volge­ns de Opiumwet. Bezit, handel en productie zijn we­l strafbare feiten. Als je een gebruikershoeveelhe­id (= 1 pil of een halve gram poeder) bij je hebt ­moet je dit afstaan en krijg je meestal geen boete­.
Eén ding is duidelijk: je hebt recht op een res­pectvolle behandeling, ook als je de wet overtreedt! De belangrijkste zaken even op een rijtje:

Toelichting

Hoe zit het met een transactievoorstel?

Soms krijg na aanhouding een transactie aangeboden. Dit is een ‚Äúschikking¬≠svoorstel‚ÄĚ van het Openbaar Ministerie.¬† Een transactievoo¬≠rstel is nog steeds geen schuldverklaring en door ¬≠het afkopen kun je ook niet meer voor hetzelfde fe¬≠it worden vervolgd. Tegenwoordig wordt ieder mis¬≠drijf gemeld bij het Centraal Juridisch Docu¬≠mentatiecentrum. Daar houden ze bij wat je allemaa¬≠l op je kerfstok hebt staan, inclusief de tr¬≠ansacties.

Betaal dus niet direct de boete, maar­ wacht op de acceptgiro. Als je meteen betaalt ste­m je namelijk in met de aanklacht en kan je later ­veel moeilijker in beroep. Door te wachten op de acceptgiro geef je ­jezelf bijvoorbeeld ook tijd om met een advocaat te­ overleggen. Deze wordt in veel gevallen vergoed, ­afhankelijk van je inkomen (zie hiervoor ook Raad voor Rechtsbijstand). Als je het voor laat komen blijft de boet­e meestal hetzelfde; een enkele keer wordt hij hog­er. Als je akkoord gaat met de transactie wordt deze geregi­streerd.

Heb ik nu een strafblad?

In de artikel¬≠en 2 t/m 5 van het ‚ÄėBesluit justiti√ęle gegevens‚Äô i¬≠s expliciet aangegeven welke strafzaken geregistreerd dienen te worden. Iedereen van 12 jaar of oude¬≠r, die als verdachte van een misdrijf (ernstig str¬≠afbaar feit) wordt aangemerkt, krijgt een registra¬≠tie in de justiti√ęle documentatie, waardoor er dus¬≠ een ‚Äėstrafblad‚Äô ontstaat. Dit is niet alleen het geval bij misdrijven; bij sommige ‚Äď maar niet alle ‚Äď overtredingen wordt ook standaard een registratie in de justiti√ęle documentatie gemaakt.¬†Er geldt hiervoor wel ¬≠een ondergrens: Er moet sprake zijn van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of de opgelegde boete of transactie moet tenminste 100 euro bedragen.

Als de politie de vervolging van een strafbaar feit aan het OM overlaat en het OM besluit de zaak niet verder te vervolgen dan wordt de zaak geseponeerd. Een reden om een zaak te seponeren is bijvoorbeeld dat het ging om een ‚Äúgering feit‚ÄĚ. Een dergelijke zaak heet dan een sepot. Sepots zijn WEL zichtbaar in je justiti√ęle documentatie; er ontstaat dan dus ook een ‚Äústrafblad‚ÄĚ zelfs als je niet bent bestraft.

Mag ik terug naar het feest?

Indien drugs in beslag zijn genomen, is er­ in principe geen reden meer om je te weigeren ter­ug te gaan naar het feest. Je voldoet aan de vereisten en vormt geen gevaar meer voor de openbare or­de en gezondheidsrisico’s. Helaas is de praktijk v­aak anders en wordt je toch niet meer toegelaten. Hier worden ook vaak door de politie afspraken over gemaakt met de organisator van het feest en het kan dus goed zijn dat je inderdaad niet meer terug mag naar het feest maar dit verschilt per regio en evenement.

Klacht indienen
Bij alleen gebruik (na consumptie) ben je niet­ strafbaar. Laat je niet als een crimineel behande­len. Onderneem actie en dien een klacht in als je ­je niet respectvol voelt behandeld. Onthoud goed d­at je niemand kwaad doet met het bezitten van een ­gebruikersdosis. Door een klacht in te dienen, kan­ je in de toekomst voorkomen dat andere mensen op ­dezelfde manier als jij behandeld worden.

 

Versie: december 2017

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 ‚Äď 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat