Kan je als ervaringsdeskundige aan de slag bij Jellinek?

Er zijn een aantal manieren om bij Jellinek gebruik te maken van je ervaring en aan de slag te gaan als vrijwilliger. Wij zoeken mensen met een verslavingsachtergrond of mensen die hier affiniteit mee hebben. Zo kunt u vanuit uw eigen ervaring een bijdrage leveren.

Jellinek is onderdeel van Arkin. Meer informatie over vrijwilligerswerk bij Jellinek is te vinden op de website van Arkin. Voor een betaalde functie kunt u ook terecht op www.werkenbijarkin.nl.

PEER-TO-PEER VRIJWILLIGERSWERK

‘Peer’ is Engels voor leeftijdgenoot. Bij “peer education” worden leeftijdgenoten ingeschakeld om voorlichting over drugs te geven. Jellinek traint de peers, waarna zij in staat zijn zelfstandig voorlichting aan hun leeftijdgenoten te geven. Peers hebben het belangrijke voordeel dat zij de taal van de jongeren spreken en daardoor de juiste toon kunnen treffen om de voorlichting aan te laten slaan. Jellinek Preventie voert momenteel vier peerprojecten uit: UnityConnect (voorheen CIA), LOS en Mama en Papa Cares.

VRIJWILLIGERSWERK JELLINEKMINNESOTA

Vrijwilligers maken een belangrijk onderdeel uit van JellinekMinnesota. Dagelijks zetten meerdere vrijwilligers zich in om cliënten te ondersteunen en bij te staan. JellinekMinnesota is daarom altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voorwaarden zijn dat u zelf al enige tijd in herstel bent en het 12-stappenprogramma volgt. Bent u geïnteresseerd, lees dan onderstaande informatie goed door, zodat u een weloverwogen keus kunt maken of vrijwilligerswerk bij JellinekMinnesota iets voor u is.

TAKEN ALS VRIJWILLIGER BIJ JELLINEKMINNESOTA

Vrijwilliger zijn bij JellinekMinnesota betekent dat u een belangrijke bijdrage levert aan de behandeling en herstel van onze cliënten. Onze cliënten zien de vrijwilligers als rolmodel: een inspirerend voorbeeld voor hoe het leven in herstel kan zijn.

Het werk omvat diverse taken:

  • groep cliënten begeleiden naar zelfhulpgroepmeetings op de Jacob Obrechtstraat
  • groep cliënten begeleiden bij sporten (bijvoorbeeld in het Rembrandtpark), wandelen, boodschappen doen
  • cliënten helpen bij het ordenen van hun administratie
  • cliënten begeleiden bij het kopen van kleding, bezoek aan de kapper, etc.
  • cliënten begeleiden bij bezoek aan de tandarts, dokter of rechtbank
  • gastvrouw of –heer zijn voor cliënten die net opgenomen zijn en verblijven op de detoxificatieafdeling. Bijvoorbeeld door hun verhaal aan te horen, uitleg te geven over het programma of spelletjes te doen

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk bij JellinekMinnesota? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar minnesota@jellinek.nl of bellen naar 020 590 58 88.

 

Versie: juni 2017