Vraag & Antwoord

Hoe werkt het puntensysteem bij het strafblad?

Het puntensysteem

Justitie werkt met een puntensysteem. Een strafbaar feit levert een aantal strafpunten op. Aan de hand van verzwarende of verlichtende factoren kan het aantal punten verhoogd of verminderd worden. Elk punt kost je 29 euro boete, twee uur taakstraf of 1 dag gevangenisstraf.

Het is een vrij lang en ingewikkeld verhaal. Maar hieronder hebben we geprobeerd dit systeem zo goed mogelijk uit te leggen. Je moet dus even de tijd nemen om het te lezen en te begrijpen.

Strafbaar zijn productie, verkoop, invoer en uitvoer van drugs. Hoe groter de partij hoe meer strafpunten. Bezit voor eigen gebruik wordt niet vervolgd. Wel moet de politie de drugs in beslag nemen. Dit heet ‘ afstand met sepot’  Hieronder kun je uitrekenen welke straf je kunt krijgen.

De hoogte van de straf hangt af van het aantal strafpunten dat je voor het plegen van een bepaald strafbaar feit krijgt. Bij softdrugs krijg je minder strafpunten dan bij harddrugs. Wel moet je bij softdrugs per punt meer boete betalen namelijk €58 in plaats van €29 per punt.

Heb je de Opiumwet overtreden dan wordt het aantal strafpunten berekend. Hierbij kijkt men naar:

Ad 1 de strafbare handeling

Elk strafbare handeling levert een aantal strafpunten op. Per handeling en voor soft- en harddrugs is het aantal strafpunten verschillend.

Softdrugs:

Harddrugs

Ad 2 de grootte van de partij drugs

Als het bij het strafbare feit gaat om een grote partij drugs krijg je meer strafpunten dan wanneer het gaat om een kleine partij.

Men heeft de hoeveelheden ingedeeld in 4 schijven. Hoe hoger de schijf hoe meer strafpunten. Er wordt een onderscheid gemaakt in soft drugs en harddrugs

Softdrugs

Bij softdrugs gaat het om de volgende schijven.

Voor elke schijf worden extra strafpunten toegekend.

Voor de eerste schijf 30 tot 1000 gram (of 6 tot 200 planten) worden voor onderstaande handelingen de volgende extra punten toegekend.

Bezit je dus 50 gram of 10 planten dan is het strafbare feit: bezit en val je in schijf 1. Je krijgt dan 2 strafpunten voor bezit. Voor de hoeveelheid krijg je 50* (1/2 *0,082) = 2 punten. Samen is dit 4 punten.

Voor softdrugs geldt een boete van 58 euro per punt. Zo kun je voor elke hoeveelheid uitrekenen hoeveel straf je krijgt.

Kom je met de hoeveelheid in de tweede schijf, dan geldt een andere puntentoekenning. Overigens alleen voor de hoeveelheid die boven de eerste schijf uitkomt. Voor de tweede schijf is de punten toekenning 1/2 * 0,023 per gram (of 1/2 * 0,115 punt per plant). Voor de verdere schijven gelden ook weer andere puntentoekenningen.

Eigen gebruik

Een hoeveelheid tot 5 gram cannabis of 5 planten wordt gezien als een hoeveelheid bedoeld voor eigen gebruik. Er is dan geen reden om te denken dat je dealt. Er volgt dan afstand met sepot. Dat wil zeggen dat als de politie je met deze hoeveelheid betrapt je de softdrugs moet afstaan en geen boete krijgt.

Harddrugs

Bij harddrugs gaat het dan om de volgende schijven:

Voor de eerste schijf harddrugs (tussen 1 tot 60 pillen of tussen 0,5 en 30 gram) worden voor onderstaande handelingen de volgende extra punten toegekend.

Bij bezit van 10 pillen is het strafbare feit bezit. Je krijgt dan 10 strafpunten. Wat betreft hoeveelheid val je in schijf 1. Voor de hoeveelheid krijg je  10 *(1/3 *4 ) = 13 1/3 strafpunt. Samen is dat 23 1/3 strafpunt. Voor harddrugs geldt een boete van € 22 per punt. In totaal € 467 boete.

Bij verkoop van 10 pillen is het strafbare feit verkoop. Je krijgt dan 20 strafpunten. Wat betreft hoeveelheid val je in schijf 1. Voor de hoeveelheid krijg je 10 *(2/3*4)= 26 2/3 punt. Samen 46 2/3 punt. 46 2/3 * € 22 euro is  € 934 boete.

Bij uitvoeren van 10 pillen is het strafbare feit uitvoer. Voor uitvoer krijg je 30 strafpunten.Wat betreft hoeveelheid val je in schijf 1. Voor de hoeveelheid krijg je 10 * 4= 40 punten. Samen is dit 70 punten. 70 * € 22 is € 1540 boete.

Zo kun je voor elke hoeveelheid uitrekenen hoeveel straf je krijgt.

Kom je met de hoeveelheid in de tweede schijf dan dan geldt een andere punten toekenning. Overigens alleen voor de hoeveelheid die boven de eerste schijf uitkomt. Voor de tweede schijf is de puntentoekenning 2 * keer 1,25 punt per pil (of 1/3 * 2,5 punt per gram).

Eigen gebruik

Tot 1 pil of 0,5 gram wordt gezien als hoeveelheid voor eigen gebruik. Dit hoeft niet gericht opgespoord te worden. In de regel geldt afstand met sepot. Je moet de drug afstaan en krijgt geen boete.

Ad 3 verlichtende of verzwarende factoren

Er zijn ook verzwarende of verlichtende factoren die meetellen bij de hoogte van de straf. Zo maakt het uit of je hoofddader bent of alleen medeplichtig bent. Ook maakt het uit of je het strafbare feit voor de eerste keer pleegt of dat je het al een keer eerder hebt gedaan (recidive). De verzwarende of verlichtende factoren worden uitgedrukt in een percentage. Als je medeplichtig bent en geen dader dan wordt 33% van het puntentotaal afgetrokken. Heb je al een keer eerder het strafbare feit gepleegd dan wordt 10% van het punten aantal erbij geteld. Heb je het meermalen gedaan dan wordt er 20 % bijgeteld.

 

Voor meer vragen: stuur ons een bericht via Vraag & Antwoord.

 

Bron: Unity.nl

Versie: mei 2017

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat