Jellinek Preventie Jeugd: Terugblik 2020

We hebben de crisis gevoeld, maar we stonden niet stil! Al ons werk ging door; van KOPP KOV groepen tot adviesgesprekken tot trainingen en advisering. Bijna alles online en afgepast op de behoefte van jongeren en ouders. Crisis bleek ook kans; er zijn veel filmpjes ontwikkeld, webinars, online manieren benut om sneller met de doelgroep in contact te komen. Het zet een duurzame innovatie in gang waar we met lef voor zijn gegaan en trots zijn op de blijvende verbinding die we met jullie hebben kunnen houden in deze heftige periode. Alles voor de jongeren, voor de kinderen en hun systeem die dat juist nu zo hard nodig hebben. 

Spreek je jongeren die nu extra aandacht behoeven?  Of zijn er jongeren waar zorgen over zijn, bijvoorbeeld een groepje die hangt op straat of juist uit beeld is? Laat het ons weten en we kunnen samen bespreken hoe we deze jongeren het beste kunnen bereiken.

Terugblik Jellinek Preventie Jeugd Amsterdam

In deze bijzondere tijd van Corona heerst er kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid die ervoor kan zorgen dat jongeren en volwassenen (meer) interesse krijgen in middelengebruik, gamen of gokken. Met de preventieafdeling Jeugd hebben geprobeerd om zo veel als mogelijk beschikbaar te zijn. Aangepast aan de behoeften van jongeren en ouders. Via beeldbellen of een ronde in het park kwamen we in contact. Maar we zijn er nog niet.  

Meer aandacht voor jongeren in 2021

In de cijfers zien we dat jongeren kwetsbaarder worden en dat er een toename is in het experimenteergedrag met middelen. We willen meer aandacht voor deze jongeren. Het is belangrijk dat zij goede voorlichting krijgen en bewust worden van hun eigen gedrag. Door onderling de lijntjes kort te houden kunnen we snel kennis en informatie uitwisselen. 

Spreek je jongeren die nu extra aandacht behoeven?  Of zijn er jongeren waar zorgen over zijn, bijvoorbeeld een groepje die hangt op straat of juist uit beeld is? Laat het ons weten en we kunnen samen bespreken hoe we deze jongeren het beste kunnen bereiken. 

Samenwerking in Zuidoost

Natuurlijk heb je als ouder ook wel eens last van stress, opvoedkundige vragen of vragen over drugs. In Amsterdam Zuid Oost worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd; zowel fysiek als online om deze thema’s onder de aandacht te brengen. Kijk voor inspiratie over deze sessie naar de film. 

In samenwerking met netwerkpartners wordt afgestemd wat er nodig is om de juiste doelgroep te bereiken. In sommige culturen heerst er taboe over het onderwerp drugs, of kunnen ouders moeilijk in gesprek gaan met hun jongeren over drugs. Het komt regelmatig voor dat ouders niet weten wat lachgas is en wat het met je doet. Daarom hebben we in samenwerking met storytelling een reeks aan ouderbijeenkomsten georganiseerd over lachgas. In deze reeks gaan we op laagdrempelige wijze op interactieve manier het gesprek aan met ouders. Vertrouwen, verbinding en het delen van kennis zijn hierbij erg belangrijk.  

Voor overige aanvragen of interesses, vul dit in op deze link en we nemen snel contact met je op.

Neem gerust contact op

Heb je ideeën voor een workshop? Of wil je wat organiseren binnen je team? Of heb je als organisatie behoefte aan advies op maat? Dan sluiten we graag een keer aan bij jullie in het overleg. 

Ook kunnen we op structureel niveau aansluiten bij jullie op locatie. Bijvoorbeeld door een spreekuur te organiseren waar jongeren terecht kunnen met hun vragen over drugs, alcohol of gamen. Mail naar jeugdnet@jellinek.nl. We denken graag met je mee! 

Terugblik Jellinek Preventie Jeugd Utrecht en Amersfoort

In de eerste maanden van 2020 kon het team Preventie nog flink aan de slag bij verschillende onderwijsinstellingen in de regio Utrecht en Amersfoort met het programma Helder op School. Corona gooide vanaf februari/maart roet in het eten voor wat betreft de planning van af te nemen programma’s op de verschillende scholen.

Team Onderwijs is sindsdien hard aan het werk gegaan om alternatieve interventies aan te bieden en bestaande interventies Coronaproof te maken en/of om te zetten naar online. Het gehele jaar zijn we bereikbaar gebleven voor de scholen. We konden (telefonisch/via beeldbellen) Consulatie en Advies blijven bieden.

Ook bleven we bereikbaar voor jongeren door Moti-4 trajecten in de buitenlucht of online aan te bieden maar ook spraken we nog met oudersToch merkten we dat – zeker in de eerste golf – de scholen vooral druk waren met de organisatie van het Onderwijs an sich en dat er enkele maanden weinig ruimte was voor lesprogrammavan Helder op School voor leerlingen en deskundigheidsbevordering voor docenten.

In de tussentijd is team Onderwijs daarom hard aan de slag gegaan met het maken van nieuwe interventies om er toch in deze tijden op een laagdrempelige manier voor docenten, ouders en leerlingen te kunnen zijn. Zo zijn er filmpjes gemaakt voor leerlingen van het MBO, en er is een mooie voorlichtingsfilm gemaakt voor ouders waar we enorm trots op zijnDaarnaast hebben we de interactieve ouderavond met acteurs omgetoverd naar een online versie. We hebben eind november twee avonden gedraaid en meer dan 400 ouders bereikt! Ook met het online magazine dat begin dit jaar is gelanceerd, hebben we enorm veel ouders kunnen bereiken en de pubercursus is ook al voor een eerste keer online gegeven! 

Nu aan het eind van het jaar merken we dat de scholen weer meer ruimte hebben gekregen om op alternatieve manieren lesprogramma’s en trainingen van Jellinek te kunnen inplannen. Terugkijkend op een gek jaar, hebben toch nog veel kunnen betekenen binnen het Onderwijs! Dit geeft ons goede moed voor 2021! 

Zie hier enkele van onze informatieve producten:

Terugblik 2020 KOPP KOV 

Het jaar 2020 startte op 21 januari met een interactieve trainingsvoorstelling voor zorgprofessionalsgeorganiseerd in samenwerking met Steunpunt jonge mantelzorgers en theatergroep Bint.  

Er waren ruim 200 professionals aanwezig.  De voorstelling is goed bezocht en werd enthousiast ontvangen. De middag is gemiddeld met een 8.3 beoordeeld. We gaan wegens dit succes in 2021 dezelfde voorstelling organiseren in Amersfoort. 

Toen we in maart in de Lockdown belandden, hebben we een alternatief kunnen bieden voor onze Groepen in Amersfoort en Utrecht. 

We hebben filmpjes gemaakt voor de kleintjes van Piep zei de muis en de kinderen van de Doe praatgroepen kregen thuisopdrachten. In Amersfoort ging de Doe praatgroep online verder. De jongerengroepen werden online aangeboden. De ouders kregen tips en tools gemaild hoe om te gaan in deze tijd van thuis zitten en er werd regelmatig gebeld door onze trainers. Hierdoor konden we alle kinderen en ouders binnenboord houden. In juni konden we via een aangepast programma de groepen weer face to face hervatten. Vanaf september/oktober zijn we in Utrecht met volle groepen gestart. En dit najaar start ook de groep in Amersfoort weer. 

Nieuw was onze groep Piepje voor kinderen vanaf 2 jaar die samen met hun ouder(s) meedoen met de groep. Dit is een pilot die we draaien in samenwerking met Amersfoort en Amsterdam en deze groep zal ook in 2021 voortgezet worden. 

Al met al is 2020 voor iedereen een bizar jaar geweest maar we zijn heel blij dat we onze groepen hebben kunnen draaien. We hopen in 2021 weer veel kinderen, jongeren en ouders te kunnen ondersteunen met ons aanbod. 

In 2021 starten vanaf maart onze groepen weer! 

Voor info, advies en aanmeldenmail naar: koppkov@jellinek.nl

Terugblik Jellinek Preventie Jeugd Gooi en Vechtstreek

Ouders

De corona bracht roet in het eten, maar al snel hebben we ons herpakt en zijn we bruggen gaan bouwen! We hebben ons werk omgetoverd tot mooie online producten. Zo is er een voorlichtingsfilm gemaakt voor ouders met kinderen van 12-14 jaarDe ouderavond ‘Ouder van NIX’ is in samenwerking met de GGD en met inzet van acteurs gegeven via een live Webinar. We hebben een ouder-kind pubquiz ontwikkeld samen met de GGD. Ouders en kinderen gaan het gesprek op een leuke en luchtige manier aan over NIX18, niet roken en niet drinken voor je 18e. 

Professionals

We kijken terug op een jaar waarin steeds meer professionals Jellinek weten te vinden. Ruim 20 keer gaven wij onze training ‘Signaleren en begeleiden bij problematisch middelengebruik’. Deze training is doorontwikkeld tot een online variant waarbij ook de inzet van acteurs mogelijk is. Dit deel van de training wordt altijd erg gewaardeerd. Je leert een hoop door te oefenen met gesprekstechnieken, ook online. Jeugdzorgthuiszorginstellingen, scholen en leerplichtambtenaren gingen je al voor.  

Jongeren

Veel jongeren zijn geholpen door middel van de moti-4. Een vier gesprekkentraject waarbij het middelengebruik of het gedrag (bij gamen) van de jongeren in kaart wordt gebracht en ondersteuning wordt geboden om te stoppen of te minderen. Door de corona zijn ook de moti-4 gesprekken online gevoerd, wat voor sommige jongeren juist als prettig en laagdrempelig ervaren werd.   

Alle preventiewerkers hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk ouders en jongeren te kunnen helpen met goede adviezen en begeleiding. In 2021 zullen ze weer voor jullie en deze ouders en jongeren klaar staan! Mogelijk nog even online, maar hopelijk ook weer gauw in het echt.  

Contact?

Heb je een vraag, wil je een training of een jongere aanmelden voor een moti-4 

mail ons: preventiegv@jellinek.nl  

Groetjes van Team Gooi en Vechtstreek: Paula, Driss, Dagmar, Jacqueline en Jurrit