Start van het nieuwe studiejaar Gooi en Vechtstreek

Het nieuwe schooljaar 2020/2021 is 24 augustus van start gegaan in de Gooi en Vechtstreek. Vanuit Jellinek Preventie proberen wij alle scholen zo goed mogelijk te ondersteunen, zowel het VO, VSO, praktijkonderwijs als het MBO.

We bekijken samen met de school of wij weer fysiek aanwezig kunnen zijn of dat wij het aanbod online kunnen organiseren. Hierin is veel mogelijk!

Online ouderavonden

  • Training aan docenten online of fysiek (kleine groepen en 1,5 meter afstand)
  • Spreekuren op locaties of gesprekken met jongeren online
  • Adviesgesprekken voor ouders online of fysiek op locatie in Hilversum
  • Consultatie en advies en/of uitzetten beleid
  • (Interactieve) ouderavonden: achter de schermen bekijken we in overleg met onze acteurs in welke vorm deze in het nieuwe schooljaar weer doorgang kunnen vinden, evt (deels) online.
  • Inzetten van de lesmodules voor leerlingen/studenten van Helder op School*

*Helder op School is een preventieprogramma binnen het programma Gezonde School van Trimbos Instituut en is gericht op roken, gebruik van alcohol en drugs, en gamen, met een niveau- en leeftijdsspecifiek, wetenschappelijk onderbouwd aanbod voor leerlingen en hun omgeving. Jellinek Preventie kan de scholen ondersteunen in het uitzetten van dit programma. In dit programma zitten o.a. lesmodules voor leerlingen zoals de smokefree challenge en de frisse start voor de onderbouw of In Charge voor de bovenbouw. Wil je hier mee over weten? Bekijk de folder of neem contact op met de preventiewerker van Jellinek.  preventiegv@jellinek.nl