Nieuws

Meer nieuws

Uw privacy en onderzoeksgegevens ROM

14 april 2017

Tijdens uw behandeling vult u samen met uw behandelaar vragenlijsten in over uw klachten. Uw behandelaar gebruikt uw antwoorden om bij de start van de behandeling uw klachten in kaart te brengen. Wanneer u enige tijd in behandeling bent, gebruikt hij de vragenlijsten om te kijken of uw klachten minder zijn geworden. De vragenlijst geeft dus informatie over of we op de goede weg zijn met de behandeling.
Daarnaast worden de uitkomsten ook gebruikt om onze behandelingen te verbeteren.

De gegevens zijn anoniem. Toch vindt de Autoriteit Persoonsgegevens dat uw privacy mogelijk niet voldoende beschermd is als andere instanties de gegevens gebruiken voor onderzoek. Mogelijk heeft u daarover iets gelezen of gehoord in de media.

De gegevens uit de ROM vragenlijsten worden daarom niet doorgestuurd voor onderzoek buiten Jellinek.

Voor Jellinek is uw privacy uiterst belangrijk. Sinds de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de gegevens uit de ROM alleen nog beschikbaar voor eigen gebruik binnen onze organisatie. Pas als de privacy wettelijk goed geregeld is, werken wij mogelijk weer mee aan onderzoek. We stellen u daarvan altijd vooraf op de hoogte.

Neemt u bij vragen gerust contact op met uw behandelaar


Terug naar nieuwsoverzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat