Deel jouw ervaring

Online infoavond

De infoavonden met groepsgesprek bieden je inhoudelijke kennis en de gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen. Je krijgt praktische tips voor het omgaan met verslaving in je omgeving. Het is aan jou om te bepalen voor welke bijeenkomsten je je wilt aanmelden. Het is niet noodzakelijk om je voor alle bijeenkomsten aan te melden, al raden wij dit wel aan. Klik HIER om je aan te melden.

In vier bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:

 1. Verslaving nader bekeken
  Waarom worden sommige mensen wel verslaafd en anderen niet? Waar moet je allemaal rekening mee houden als je iemand wil helpen van zijn of haar verslaving af te komen? Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op alle zaken die een rol spelen in het ontstaan, het in stand houden, en het overwinnen van een verslaving.
 2. Motivatie en terugval
  Wat is motivatie? Hoe werkt gedragsverandering en wat kan jij als naaste in dit proces betekenen? Deze avond staat het proces centraal waar iemand doorheen gaat als ze willen stoppen met gebruiken. Je leert beter begrijpen waarom stoppen zo lastig kan zijn en wat jij als naaste kan doen om iemand te motiveren.
 3. Verslavingsbehandeling
  Wat voor verschillende behandelmethoden zijn er? Wat is jouw rol tijdens behandeling? Er bestaan veel misverstanden en onduidelijkheden wat verslavingszorg inhoudt en wat voor verschillende methoden er zijn. Er wordt extra aandacht besteed aan de rol van naasten in behandeling.
 4. Wat kan ik doen?
  De laatste bijeenkomst gaat in op wat jij doet als naaste om met deze lastige situatie om te gaan. Wat doe je allemaal al? Wat helpt wel en wat helpt niet? Hoe bewaak je je eigen kwaliteit van leven? Je krijgt praktische tips en leert het effect van jouw acties op de ander beter inschatten.
Datums infoavonden:
 • 30-7 om 19:30u               Verslaving nader bekeken 
 • 6-8 om 19:30u                 Motivatie en terugval 
 • 13-8 om 19:30u               Verslavingsbehandeling (sluit een behandelaar aan) 
 • 20-8 om 19:30u               Wat kan ik doen? 

Klik HIER om je aan te melden voor de online infoavond(en).

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin