Over Jellinek

Klachtenbehandeling

Wij doen ons best om u de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt een klacht hebben over beslissingen over uw behandeling. Of u vindt dat uw behandelaar de gemaakte afspraken over uw behandeling niet goed nakomt. Misschien bent u van mening dat een medewerker van de instelling onzorgvuldig met u is omgegaan, of met uw medische gegevens. Of u voelt zich bijvoorbeeld niet veilig in de wachtkamer.

Als u een klacht hebt, dan horen we dat graag van u!

In onze folder klachtenregeling leest u welke stappen u kunt nemen wanneer u niet tevreden bent. Als cliënt, maar ook als familielid of naastbetrokkene van een cliënt.

Let op: Onze bereikbaarheid voor klachten is gewijzigd. De klachtenfunctionaris is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
De klachtenfunctionaris facturatie is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag, van 13.00 tot 15.00 uur op T 020 590 57 29 of via klachtenfacturatie@arkin.nl

Onze klachtenregeling wordt ook uitgelegd in onderstaand filmpje.

 

 

U kunt ook het volledige klachtenbeleid downloaden.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat