Over Jellinek

Rechten, plichten & privacy

Als cliënt van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten en plichten. Die rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet omvat de algemene patiënten rechten.

Privacy tijdens uw behandeling

Vanaf het moment dat u een afspraak maakt met Jellinek, bent u bij ons geregistreerd als cliënt. We maken dan een persoonlijk dossier aan. Dit dossier bevat onder andere verslagen van de gesprekken.

Uw dossier bewaren we op een zorgvuldige manier die voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van dossiervorming en geheimhoudingsplicht (volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Binnen Jellinek geldt, net als binnen alle onderdelen van Arkin, een privacyreglement. Hierin staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Nooit zonder uw toestemming

Uw huisarts informeren we per brief over de uitkomsten van de intake en de behandeling die u gaat volgen. Hebt u daar bezwaar tegen? Laat dit dan tijdens het eerste gesprek weten. Informatie uit uw dossier gaat namelijk niet zonder uw toestemming naar andere instellingen of personen.

In het belang van uw gezondheid en behandeling is het soms nodig dat uw behandelaar informatie uit uw dossier deelt met een collega binnen Arkin. Zo’n overleg kan bijdragen aan een passende oplossing voor u. Uiteraard zal het uitwisselen van informatie altijd met u besproken worden.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat