Over Jellinek

Bar Smart, Barcode en IVA: trainingen voor horecapersoneel

Bar Smart

Bar smart, slim omgaan met alcohol en agressie in de horeca is een training voor horecamedewerkers die handvatten geeft in het omgaan met agressie en schenken van alcohol. Deelnemers leren hoe zij door verantwoord schenken en adequate reacties op agressief gedrag riskante situaties kunnen herkennen, en problemen die ermee samenhangen kunnen voorkomen. In de training gaat ook aandacht uit naar het handhaven van het bedrijfsbeleid. Deelnemers denken zelf na over mogelijke oplossingen en werken actief met de geleerde stof.

Barcode

Alcohol en drugs zorgen voor een groot deel van de agressie- en geweldsincidenten en acute gezondheidsproblemen in uitgaanssettings. Barcode leert horecamedewerkers wat zij kunnen doen om riskant gebruik van alcohol en drugs te voorkomen of te beperken. De deelnemers van Barcode worden vooral aangesproken op de professionele verantwoordelijkheid die zij hebben voor hun gasten.

Instructie Verantwoord Alcoholschenken

Om alcohol te schenken moeten, volgens de Drank- en Horecawet, verenigingen beschikken over gekwalificeerd barpersoneel.

Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken in de paracommerciële horeca dienen alle barvrijwilligers geïnstrueerd te zijn overeenkomstig de in de Drank- en Horecawet vastgelegde ‘instructie barvrijwilliger’. Daarnaast behoren twee personen binnen een vereniging in het bezit te zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne, per avond behoort een leidinggevende aangewezen te worden, de leeftijdsgrenzen zijn zichtbaar opgehangen en iedereen die een IVA heeft gevolgd is geregistreerd.

De Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) bij verenigingen duurt ongeveer 2 uur.

 

Bel voor meer informatie en/of advies met Judith Noijen op 020-590 1330 of mail naar preventie@jellinek.nl.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat