Over Jellinek

Aanbod voor onderwijs

Basisonderwijs

We hebben geen aanbod voor het basisonderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat het geen effect heeft om kinderen op jonge leeftijd voor te lichten over middelengebruik. Hier kunt u daar meer over lezen.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Een groeiend aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam, Utrecht en Hilversum (Gooi & Vechtstreek) neemt deel aan het programma ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’. Het project is geschikt voor alle schooltypes, van praktijkonderwijs tot vwo. Het doel van het project is het voorkomen van riskant gebruik van genotmiddelen door jongeren. Het programma bestaat uit een lessenserie voor de eerste drie leerjaren over roken en alcohol waarbij wordt ingegaan op kennis, houding en het eigen gedrag van de leerlingen. Er vindt deskundigheidsbevordering plaats van mentoren en leerlingbegeleiders met het oog op signaleren en begeleiden van leerlingen die (riskant) gebruiken. Tijdens een training leert het onderwijzend personeel middelengebruik te signaleren en bespreekbaar te maken.

Bovendien wordt het schoolreglement zo nodig bijgesteld en worden de ouders betrokken door ouderavonden aan te bieden. Er is een landelijke website van De Gezonde School en Genotmiddelen.

Amsterdam

De coördinatie van dit aanbod in Amsterdam ligt bij de GGD. U kunt hiervoor contact opnemen met Wilco Schilthuis (adviseur gezondheid en leefstijl) op 020 555 5911.

Heeft u vragen over individuele leerlingen met betrekking tot genotmiddelen dan kunt u contact opnemen voor meer informatie en/of advies met Jeugdnet op 020-590 1330 of mail naar preventie@jellinek.nl.

Hilversum (Gooi & Vechtstreek)

Wilt u informatie over DGSG in Hilversum (Gooi & Vechtstreek), dan kunt u contact opnemen met Paula Schut op preventiegv@jellinek.nl

Utrecht & Amersfoort

Wilt u informatie over DGSG in Utrecht of Amersfoort, dan kunt u contact opnemen met Irene Alberti op Irene.Alberti@Jellinek.nl.

MBO

Jellinek preventie richt zich met haar preventie-activiteiten op de groep jongeren die vanwege problematiek een risicogroep is voor het ontwikkelen van verslavingsproblematiek. Op het MBO wordt er in de eigen omgeving van de jongere objectieve informatie en advies op maat geboden door interventies als het ‘Open Spreekuur’ en ‘Advies, Consultatie en Training aan Professionals’.

Open Spreekuur

Het Open Spreekuur houdt één van onze preventiewerkers op locatie. Er wordt laagdrempelige voorlichting en advies over alcohol- en drugsgebruik en gamen geboden. De instroom loopt via de professionals en ook door de klassikale voorlichtingen aan de studenten zelf. De voorlichting en het advies hebben als doel jongeren op maat objectieve informatie te verschaffen, ontbrekende kennis aan te vullen en foutieve kennis te corrigeren over het gebruikte middel. Dit gebeurt door de effectief bewezen interventie Moti4.

Advies, Consultatie en Training aan Professionals

Deskundigheidsbevordering. Bij de signalering van riskant gebruikende jongeren is een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. Deze intermediairs zoals docenten of mentoren, zijn belangrijke contacten in het geven van informatie, inzicht en grenzen. Via training leren professionals middelengebruik te signaleren en bespreekbaar te maken. Naast de signalering biedt Jellinek Preventie de professionals objectieve kennis over alcohol, drugs en gamen, motiverende gespreksvoering, die geïntegreerd kunnen worden binnen de methodiek en werkwijze van de (speciaal) onderwijsinstelling.

Heeft u vragen over individuele leerlingen met betrekking tot genotmiddelen of over een training dan kunt u contact opnemen voor meer informatie en/of advies met Jeugdnet op 020-590 1330 of mail naar preventie@jellinek.nl.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat