Over Jellinek

JellinekMinnesota

JellinekMinnesota is een relatief nieuw onderdeel van Jellinek. De kliniek is gevestigd aan de Laan van de Helende Meesters in Amstelveen. We behandelen mensen met verslaving aan alcohol, drugs en gokken op basis van het Amerikaanse Minnesotamodel. Deze methode is gebaseerd op de 12 stappen van de AA (Anonieme Alcoholisten) en is de meest gebruikte behandelmethode ter wereld.

Behandelingen

De kliniek beschikt over 42 opnameplaatsen inclusief 5 detoxplaatsen. Daarnaast beschikt JellinekMinnesota over 12 dagbehandelingsplaatsen. De opname duurt 8 weken inclusief detoxificatie. De dagbehandeling heeft twee varianten. De fulltime dagbehandeling is vier dagen per week gedurende 3 maanden. De deeltijdvariant is drie dagen per week en duurt 5 maanden. Deze laatste is geschikt voor mensen die werken of studeren. Cliënten kunnen in de meeste gevallen tijdens of na de behandeling verblijven in een Safehouse.
Mannen en vrouwen worden tijdens de opname gescheiden behandeld en verblijven op aparte afdelingen. In Nederland is deze wijze van behandelen uniek.

Behandelteam

JellinekMinnesota heeft als doel het aanbieden van de beste Minnesotabehandeling van Nederland. Daarom halen we onze kennis op de plek waar het Minnesotamodel oorspronkelijk vandaan komt: het Hazeldeninstituut in Minnesota, VS. Dit instituut heeft baanbrekend werk verricht en het is koploper in onderzoek naar en ontwikkeling van het Minnesotabehandelmodel.
Iedere addiction counselor van JellinekMinnesota is een jaar lang opgeleid op het Hazeldeninstituut. Ze zijn gediplomeerd addiction counselor en gecertificeerd Board Certified Alcohol & Drug Counselor. Dit is een certificering afgegeven door de staat Minnesota, die onze counselors hebben gekregen na het behalen van het BCC-examen.
De opleiding staat onder andere garant voor 1096 uren praktijkervaring. In Nederland zijn er – buiten JellinekMinnesota – nauwelijks counselors die deze opleiding hebben gevolgd. Dit maakt ons behandelteam uniek.
Het team van addiction counselors wordt versterkt door psychologen, een psychiater, verslavingsartsen, verpleegkundigen en een maatschappelijk werker. Bovendien zijn er tal van vrijwilligers actief die zelf deelnemen aan 12 stappenprogramma’s.

Geschiedenis

Jellinek kent een lange historie van (informeel) contact met zelfhulpgroepen als de Anonieme Alcoholisten (AA), NA Anonieme Verslaafden en de Buitenveldertgroep. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat verslaving een chronische aandoening is én dat professionele hulpverlening altijd complementair is aan wat de cliënt wil en kan. Hieruit volgde ook de keuze voor het Minnesotamodel.
Jellinek had al in haar Meerjarenbeleidsplan 2004-2007 de doelstelling opgenomen om de samenwerking met de zelfhulpgroepen te intensiveren. Bovendien was er een toenemende belangstelling voor de Minnesotabehandeling. In verband met een gebrek aan aanbod in Nederland werden cliënten opgenomen in buitenlandse Minnesotaklinieken. Daarom heeft de Jellinek op 16 december 2005 met de Stichting 12 Stappen een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doelstelling een landelijke klinische voorziening te starten gebaseerd op het Minnesotamodel.

Er wordt hiermee een nieuwe groep cliënten bereikt die behoefte heeft aan deze behandeling en die zich niet aangetrokken voelt tot de reguliere verslavingszorg en/of daar niet succesvol behandeld is. De start van de behandeling bij JellinekMinnesota werd ondersteund door de Stichting 12 Stappen en zorgverzekeraar AGIS.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over JellinekMinnesota of wilt u zich aanmelden voor een behandeling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

JellinekMinnesota

Laan van de Helende Meesters 2
1186 AM Amstelveen
T 088 – 505 1220 (8.30-17.00 uur)
E minnesota@jellinek.nl

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat