Over Jellinek

Wijkthermometer Utrecht

Wijkthermometer Utrecht

De Wijkthermometer is een wijkscan, ontwikkeld door de preventieafdeling van Jellinek. In deze scan wordt een globaal beeld geschetst van het middelengebruik en eventuele verslavingsproblematiek in de verschillende Utrechtse wijken [1].

Welke bestaande gegevens zijn er als het gaat om het gebruik van alcohol en drugs in uw wijk? Wat signaleren professionals in deze wijken? Op deze en andere vragen geeft de Wijkthermometer antwoord. De uitkomsten zouden een brede basis kunnen bieden voor vervolgonderzoek. Daarnaast heeft de Wijkthermometer als belangrijk doel: het creëren van een uitgangspunt om de samenwerking tussen ketenpartners en preventie op lokaal niveau te stimuleren.

Handig bladeren door de Wijkthermometer

De Wijkthermometer is een document geworden waarin de afzonderlijke wijken zijn afgezet tegen de algemene bevindingen binnen de stad Utrecht. Door de instelling van zogenaamde ‘hyperlinks’ kunt u als lezer op de items van de inhoudsopgave klikken en zo direct naar het aangeklikte onderwerp in de tekst springen.

De volledige Wijkthermometer Utrecht vindt u hier: Wijkthermometer 2016

Voor vragen kunt u contact opnemen met Evelien Meijer: evelien.meijer@jellinek.nl

 

 

[1] De gegevens voor de wijkthermometer zijn verkregen uit bestaande bronnen zoals rapporten, databases en (beleids)plannen. Deze data zijn aangevuld met informatie uit interviews of vragenlijsten, beantwoord door collega’s van Jellinek en sleutelfiguren in de wijk. Zo nodig kan er later op specifieke onderdelen meer informatie verzameld worden.

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat