Over Jellinek

Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Missie en visie

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek, een specialistische afdeling van Arkin, ontwikkelt en verzorgt de tandheelkundige behandeling van alcohol-, harddrugs- en medicijnverslaafden, die supra-categoriaal naar het CBT worden verwezen, in het kader van harmreduction en resocialisatie.

Het CBT heeft tot doel de mond van deze patiënten gezond te maken en de patiënt voor te bereiden op de behandeling in de reguliere praktijk. Tevens heeft het CBT tot doel de patiënten, binnen een half jaar, terug te verwijzen naar een reguliere tandarts.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Centrum Bijzondere Tandheelkunde, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Lees meer over het CBT.

Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Heinzestraat 2
1071 SK Amsterdam
T 020 – 590 1666

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat