Over Jellinek

Indicatiestelling en ROM

Onderzoekslijn 3: Indicatiestelling en ROM bij verslaving

Evaluatie indicatiestelling verslavingszorg (EVALIS)

De verslavingszorg heeft in de afgelopen jaren haar behandel- en zorgaanbod vernieuwd. Onderdeel van dit vernieuwingsproces is de ontwikkeling en implementatie van een gestructureerde indicatiestelling en zorgtoewijzing naar verschillende intensiteitniveaus van zorg. Deze richtlijnen voor indicatiestelling zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewezen effectiviteit en doelmatigheid. Dit heeft geresulteerd in een matched care/stepped-care model voor indicatiestelling en zorgtoewijzing. Het onderzoeksproject Evalis beoogt evaluatie van de richtlijnen op uitvoerbaarheid en klinische relevantie (protocoltrouw van hulpverleners, behaalde hulpverleningsresultaten én mogelijkheden tot verbetering). Het onderzoeksproject is uitgevoerd in de Jellinek en de Brijder Verslavingszorg. Onderzoeksvragen van het project luidden: is de systematische verzameling van patiëntkenmerken, nodig voor het toewijzen van patiënten aan intensiteitniveaus van zorg in de dagelijkse praktijk mogelijk? In hoeverre zijn de daadwerkelijke zorgtoewijzingen in de dagelijkse praktijk in lijn met een algoritme voor indicatiestelling.? Op welke gronden wijken hulpverleners bij het toewijzen van een intensiteit van zorg aan een cliënt af het protocol voor indicatiestelling?

Overige betrokken onderzoekers:

Periode: 2006-2013
Status: dataverzameling afgerond

 

Routine outcome monitoring en lerende organisaties in de verslavinsgzorg

Hoe effectief zijn de behandelingen in de Nederlandse verslavingszorg? Leveren de inspanningen het gewenste effect op? Is het überhaupt mogelijk de effectiviteit van de sector vast te stellen? Die vragen staan centraal in het onderzoek van Oudejans. Zij ondervroeg patiënten van drie instellingen voor verslavingszorg. De respons was ongeveer vijftig procent – relatief hoog voor de sector. Uit het onderzoek komt naar voren dat cognitieve gedragstherapie bij een groot deel van hen goed heeft gewerkt. Oudejans constateert op basis daarvan dat de verslavingszorg, in tegenstelling tot het gangbare beeld, goed lijkt te presteren.

Overige betrokken onderzoekers:

Periode: 2005-2009
Status: afgerond

 

 

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat