Beleidsonderzoek en (standaard)zorg onderzoek

Er is een vierde onderzoekslijn waarin divers toegepast onderzoek samenkomt. Dit betreft onderzoek naar verbetering in de zorg, bijvoorbeeld door a) het evalueren van nieuw beleid in de zorg zoals Jellinek Rookvrij, b) onderzoek naar somatische zorg, en naar 3) inzet van routine outcome management (ROM) binnen de verslavingszorg. In een onderzoek naar somatische zorg voor verslaafde cliënten wordt de Utrechtse Somatische Screening (USS 2.1) onderzocht op effecten op de somatische zorg en conditie van cliënten in de verslavingszorg. Momenteel wordt ook het effect van implementatie van het Jellinek Rookvrij beleid onderzocht. De effecten van indicatiestelling in de verslavingszorg en effecten op de uitkomsten van de behandeling werden onderzocht in het project Evalis.

Evaluatie indicatiestelling verslavingszorg (EVALIS)

In de verslavingszorg zijn gestructureerde indicatiestelling en zorgtoewijzing naar verschillende intensiteitsniveaus van zorg geïmplementeerd. Deze richtlijnen voor indicatiestelling zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewezen effectiviteit en doelmatigheid. Dit heeft geresulteerd in een matched care/stepped-care model voor indicatiestelling en zorgtoewijzing. Het onderzoeksproject Evalis beoogde de evaluatie van de richtlijnen op uitvoerbaarheid en klinische relevantie (protocoltrouw van hulpverleners, behaalde hulpverleningsresultaten én mogelijkheden tot verbetering). Het onderzoeksproject is uitgevoerd in de Jellinek en de Brijder Verslavingszorg. Onderzocht werd of de systematische verzameling van patiëntkenmerken, het toewijzen van patiënten aan intensiteitniveaus van zorg in de dagelijkse praktijk verbeterde. Ook werd onderzocht in hoeverre de daadwerkelijke zorgtoewijzingen in de dagelijkse praktijk in lijn zijn met een algoritme voor indicatiestelling. Uit het onderzoek bleek onder andere dat een zorgtoewijzing waarin ook een detoxificatie voor alcohol werd opgenomen, tot betere behandelresultaten leidde bij cliënten met zware alcoholproblematiek.

• Promovendus: M. Merkx
• Promotoren: Prof. dr. Wim van den Brink; prof. dr. Gerard Schippers; dr. Maarten Koeter
Periode: 2006-2017
Status: project afgerond
Link naar proefschrift