Trendonderzoek Wijkthermometer

Let op: de wijkthermometer Utrecht wordt niet meer uitgevoerd. Je kunt hieronder de laatste versie uit 2016 vinden.

Wijkthermometer Utrecht

De Wijkthermometer is een wijkscan, ontwikkeld door de preventieafdeling van Jellinek. In deze scan wordt een globaal beeld geschetst van het middelengebruik en eventuele verslavingsproblematiek in de verschillende Utrechtse wijken [1].

Welke bestaande gegevens zijn er als het gaat om het gebruik van alcohol en drugs in uw wijk? Wat signaleren professionals in deze wijken? Op deze en andere vragen geeft de Wijkthermometer antwoord. De uitkomsten zouden een brede basis kunnen bieden voor vervolgonderzoek. Daarnaast heeft de Wijkthermometer als belangrijk doel: het creëren van een uitgangspunt om de samenwerking tussen ketenpartners en preventie op lokaal niveau te stimuleren.

Handig bladeren door de Wijkthermometer

De Wijkthermometer is een document geworden waarin de afzonderlijke wijken zijn afgezet tegen de algemene bevindingen binnen de stad Utrecht. Door de instelling van zogenaamde ‘hyperlinks’ kun je als lezer op de items van de inhoudsopgave klikken en zo direct naar het aangeklikte onderwerp in de tekst springen. Klik hier om de laatste wijkthermometer te downloaden.

Contactpersoon: Evelien Meijer.

[1] De gegevens voor de wijkthermometer zijn verkregen uit bestaande bronnen zoals rapporten, databases en (beleids)plannen. Deze data zijn aangevuld met informatie uit interviews of vragenlijsten, beantwoord door collega’s van Jellinek en sleutelfiguren in de wijk. Zo nodig kan er later op specifieke onderdelen meer informatie verzameld worden.