Over Jellinek

Trendonderzoek Antenne Gooi & Vechtstreek

Antenne werd meer dan 25 jaar geleden opgezet door de Universiteit van Amsterdam en Jellinek. Sinds 2018 wordt de monitor uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam, waar het is ingebed in het onderzoeksprogramma Urban Vitality. Het beschrijft elk jaar op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens trends in middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen. De multi-methodische onderzoeksaanpak kent drie vaste onderdelen: de focusgroep, de survey en de preventie indicatoren.

In 2017 is Antenne voor het eerst in Gooi en Vechtstreek gedaan. Antenne G&V heeft dezelfde multi-methodische aanpak als Antenne Amsterdam met als enige verschil dat voor het kwalitatieve deel gebruik is gemaakt van een focusgroep in plaats van een vast panel. Voor het kwantitatieve deel hebben in 2017 bezoekers van clubs de vragenlijst ingevuld. Deze  nulmeting is bedoeld om meer inzicht te krijgen van middelengebruik tijdens het uitgaan in de regio. Alcohol en tabak voeren de boventoon tijdens het uitgaan in de regio. Andere middelen zijn niet onbekend, maar niet populair tijdens het uitgaan in Hilversum.

Contactpersoon Jellinek Preventie:
Floor van Bakkum
T 020 – 5901330
E Floor.van.Bakkum@jellinek.nl

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat