Over Jellinek

Gelijktijdig behandelen van PTSS en verslaving is effectief

Gecombineerde behandeling van PTSS en verslavingsproblemen leidt tot een verbetering van PTSS symptomen en het middelengebruik, blijkt uit promotieonderzoek. PTSS is een stoornis als gevolg van een ernstige traumatische gebeurtenis. Tot voor kort was men terughoudend met het actief behandelen van PTSS bij patiënten met verslavingsproblematiek, en waren interventies met name gericht op stabilisatie.

Het onderzoek bij patiënten van Jellinek laat zien dat een geïntegreerde behandeling waarbij de PTSS actief wordt aangepakt, gecombineerd met een verslavings-behandeling, effectiever is dan de reguliere behandeling. De op traumaverwerking gerichte interventies resulteerden in een afname van PTSS klachten, zonder schadelijke bijeffecten. Dit onderzoek ondersteunt de bevinding dat ook bij complexe patiëntengroepen een actieve PTSS behandeling goed aangeboden kan worden. 

Betekenis voor de behandeling

Onderzoeker Debora van Dam van de UVA, die 12 december op haar onderzoek hoopt te promoveren, doet een aantal aanbevelingen voor de behandelpraktijk. Op de eerste plaats is het raadzaam om patiënten systematisch te screenen op PTSS tijdens de intake van een verslavingsbehandeling. Op die manier kunnen mensen met verslaving en PTSS vroegtijdig worden geïnformeerd over de verwevenheid van beide stoornissen en hoe belangrijk het is te stoppen met het middelengebruik. Het is ook raadzaam patiënten tijdens de verslavingsbehandeling een behandeling voor PTSS aan te bieden.

Kwart van de verslaafden heeft PTSS

Ongeveer 25% van de patiënten binnen de verslavingszorg heeft een diagnose voor PTSS. In slechts 5% van de gevallen geven patiënten dit spontaan aan. De klachten blijven dan ook vaak verborgen. Dit kan worden ondervangen door actieve screening. Promovenda van Dam heeft tijdens haar onderzoek ook een nieuwe screener ontwikkeld, de Jellinek PTSD screening questionnaire (J-PTSD). Dit is een korte en eenvoudig in te vullen lijst op basis waarvan met een grote mate van zekerheid patiënten geïdentificeerd kunnen worden, die een verhoogde kans hebben te voldoen aan de diagnose PTSS.

Gelijktijdige behandeling van verslaving en PTSS bij Jellinek

Mensen met een middelenprobleem en met PTSS gebruiken vaak drugs en alcohol als zelfmedicatie. Het reduceert weliswaar de klachten, maar gaat de PTSS niet tegen. Dat betekent dat we PTSS bij deze mensen wel kunnen diagnosticeren, maar alcohol en de drugs vertroebelen wel een en ander. Ze kunnen de gevolgen niet alleen wegnemen, maar soms ook veroorzaken.

Jellinek heeft op basis van het onderzoek gekozen voor geïntegreerde behandeling van beide problemen. Eén behandelaar werkt dan aan het middelengebruik én aan de PTSS. Daarbij maakt Jellinek gebruik van cognitieve gedragstherapie. De gebruiker wordt hierbij blootgesteld aan de traumatische gebeurtenis, zodat er gewenning optreedt. Door de herinnering terug te halen, verwerkt je brein de informatie. Hierdoor neemt de emotionele carrousel die het trauma teweegbrengt in kracht af. Je kunt dat op twee manieren doen. Door over het trauma te vertellen of door erover te schrijven. Schrijven vinden velen prettig. En voor mensen uit een andere cultuur is het vaak makkelijker om in de eigen taal te kunnen schrijven.

Nuchter zijn

Als je het trauma wilt verwerken, moet je dat wel nuchter doen. Je moet je bewust zijn van de herinnering. Daarom werkt Jellinek tijdens de eerste paar sessies aan vermindering van het gebruik. Het gaat niet om volledige stoppen met gebruik, maar dat je je bewust bent van je herinnering zodat de therapie zijn werk kan doen. Dat is niet altijd makkelijk, want deze patiënten zijn juist gewend om middelen te gebruiken op het moment dat de herinneringen terugkomen. Ze krijgen dan trek en Jellinek moet hen helpen weerstand te bieden.

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat