Over Jellinek

Antenne 2018

Het bezoeken van een café gaat bijna altijd gepaard met het drinken van alcohol. Amsterdamse cafébezoekers drinken vaak en veel met een gemiddelde van 6 glazen per uitgaansavond. Toch lijken alcoholvrije alternatieven aan te slaan. Andere drugs, met name ecstasy en cocaïne worden ook weleens gebruikt, maar zelden in het café.

Dit zijn enkele opvallende resultaten uit Antenne Amsterdam 2018. Dit jaarlijkse onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en Jellinek brengt al een kwart eeuw het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in de hoofdstad in kaart. In 2018 is voor de vijfde maal een survey onder cafébezoekers gehouden. Voor dit onderzoek hebben 540 bezoekers cafés in Amsterdam, met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar, een vragenlijst ingevuld en is een uitgaanspanel ondervraagd.

Het volledige rapport is hier te downloaden: Antenne Amsterdam 2018

For an English summary, click on this link: Antenna 2018 English summary

Contactpersoon Jellinek Preventie
Judith Noijen
T 020 – 5901330
E judith.noijen@jellinek.nl

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat