Nieuwe datums cursus Signaleren & Begeleiden voor professionals

We starten weer een nieuwe online cursusreeks Signaleren & Begeleiden. Signaleren & Begeleiden is een geaccrediteerde cursus voor professionals over het signaleren van, en omgaan met, (riskant) genotmiddelen gebruik.

De cursus is kosteloos en speciaal gericht op professionals die werken met jongeren en volwassenen werkzaam in de regio’s: Amsterdam, Utrecht, Gooi en Vechtstreek of Amersfoort. Het duurt minimaal één tot maximaal drie dagdelen (1 dagdeel is 3 a 4 uur), afhankelijk van de leerdoelen.

Module 1: Middelenkennis
14-04-2021, 13:00 – 16:30
– Kennis over middelen en werking in het brein
– Hoeveel, hoe vaak en wat wordt er gebruikt?
– Wat zijn eigen normen met betrekking tot middelengebruik?

Module 2: Signaleren en begeleiden van problematisch middelengebruik
28-04-2021, 13:00 – 16:30
– Hoe herken je het verschil tussen gebruik, misbruik en verslaving?
– Hoe werkt verslaving en wat zijn mogelijke oorzaken hiervan?
– Hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar?

Module 3: Basisvaardigheden effectieve gespreksvoering over middelengebruik
12-05-2021, 13:00 – 16:30
– Hoe ga je het gesprek aan over middelengebruik en eventuele zorgen daarover?
– Toepassen van motiverende gesprekstechnieken
– Welk hulpaanbod en welke doorverwijsmogelijkheden zijn beschikbaar?

Aanmelden