Jellinek werkt mee aan het Moti-platform voor preventie problematisch middelengebruik en gamen

Ken jij jongeren die risicovol gamen of met beginnend problematisch middelengebruik? Of mensen boven de 55 jaar die overmatig drinken? Voor deze twee groepen is nu een laagdrempelige ondersteuning beschikbaar: jongeren kunnen terecht op www.moti4.nl en 55-plussers op www.moti55.nl.

Moti is een preventieve interventie, juist als er nog geen actieve hulpvraag is. Moti biedt – gratis – individuele voorlichting en coaching. Met Moti kun je beginnend problematisch alcohol- en middelengebruik of gamen bespreekbaar maken. Er zijn meestal vier gesprekken met een preventiemedewerker. De gesprekken kunnen snel en zonder verwijzing plaatsvinden.

Jellinek Preventie werkt mee aan de platforms Moti-4 en Moti-55.

Hoe werkt Moti?

Deelnemers kunnen zich bij Moti registreren en zelf proberen hun middelengebruik onder controle te krijgen. Op het platform wordt informatie gegeven en kun je je eigen gebruik bijhouden, doelen vaststellen en jezelf motiveren door bijvoorbeeld inspirerende quotes te delen die het minderen of stoppen met gebruiken moeten aanmoedigen.

Moti kan overmatig gamen of middelen gebruiken bespreekbaar maken. Zo kun je ook je doelen en resultaten delen met onze preventiemedewerker. Deze kan dan monitoren hoe je ervoor staat en advies geven om je doelen te behalen. Je gegevens zijn veilig bij Moti en de preventiemedewerker kan deze alleen inzien als de deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven.

Voor wie is Moti bedoeld?

Er bestaan twee soorten platforms. Moti-4 is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar (www.moti4.nl) en Moti-55 (www.moti55.nl) is bedoeld voor 55-plussers. Iedereen die mogelijk problematisch gebruik kan opbouwen kan baat hebben bij het platform. Moti is gratis te gebruiken en omdat het hier om preventie gaat is er geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor Moti-4 of Moti-55, of heb je meer vragen over hoe Moti precies werkt? Neem dan contact op met Jellinek Preventie over dit onderwerp via adviesgesprekken@jellinek.nl.