array ( 'nmstat' => '1484575501398', '_ga' => 'GA1.2.1757603317.1484575466', )

Informatie over alcohol & drugs

Slaapmedicatie & XTC

Voorlichting over slaapmedicatie

Slaapstoornissen

Slaapmedicatie

Interacties XTC en slaapmedicatie

Literatuur XTC en slaapmedicatie

Slaapstoornissen

Voldoende slaap is noodzakelijk om overdag goed te kunnen functioneren. Twee of drie korte onderbrekingen per nacht, die je je meestal niet herinnert, is normaal. Wanneer (opnieuw) in slaap vallen een probleem vormt, is er sprake van een slaapstoornis. Slaapstoornissen komen voor bij éénderde van de volwassen bevolking en kunnen het dagelijks functioneren ernstig belemmeren [1].

Gedurende de normale slaapcyclus worden verschillende slaapstadia doorlopen, namelijk: de inslaapperiode, de lichte slaap, de diepere slaap (remslaap) en de diepste slaap. De slaapduur kan over het algemeen variëren van vijf tot tien uur, afhankelijk van de persoon en de leeftijd [2].

Slaapmedicatie

Slaapmiddelen (hypnotica) zijn in staat slaap op te wekken en/of gedurende een bepaalde tijd te onderhouden. Slaapmiddelen zorgen onder andere voor verkorting van de inslaaptijd, verlenging van de slaapduur en vermindering van het aantal wekperioden [2]. Hoe slaapmiddelen precies werken, is niet bekend. Wel weten we dat de meeste slaapmiddelen ook angst onderdrukken, epileptische aanvallen verminderen en de spieren ontspannen [2].

We kunnen de slaapmiddelen verdelen in twee groepen: de benzodiazepinen en de overige hypnotica.

• Benzodiazepinen + zolpidem (Stilnoct®) en zopiclon (Imovane®)

Benzodiazepinen worden tegenwoordig het meest gebruikt. Sommige middelen werken slechts een paar uur, andere werken relatief lang. Omdat er snel gewenning ontstaat, mogen ze niet langer dan 14 dagen achtereenvolgens worden voorgeschreven [1]. Benzodiazepinen geven bijwerkingen als een verminderd reactievermogen, afvlakking van gevoelens, depressie, vermoeidheid, minder zin in seks en duizeligheid. [2] Zolpidem (Stilnoct®) en zopiclon (Imovane®) zijn ‘moderne’ middelen en worden vanwege het overeenkomende effect tot deze groep gerekend.

Voorbeelden van benzodiazepinen: brotizolam (Lendormin®), diazepam (Stesolid®), flunitrazepam (Rohypnol®), loprazolam (Dormonoct®), lormetazepam (Noctamid®), midazolam (Dormicum®), nitrazepam (Mogadon®), oxazepam (Seresta®) en temazepam (Normison®).

Overige hypnotica

Tot de overige hypnotica behoren melatonine (Circadin®) en chloralhydraat. Melatonine is een hormoon dat door het lichaam zelf wordt aangemaakt. Het wekt slaperigheid op en verlaagt de lichaamstemperatuur. Melatonine is ook zonder recept verkrijgbaar en geeft bijwerkingen als hoofdpijn, keelontsteking, rugpijn en een zwak gevoel. Chloralhydraat behoort ook tot deze groep, maar wordt zelden meer voorgeschreven vanwege het grote risico op vergiftiging bij overdosering [2].

XTC en slaapmedicatie

• Algemeen

Slaapmiddelen worden onder andere voorgeschreven aan mensen met angstaanvallen, acute stress of kortdurende slaapstoornissen.

We ontraden het veelvuldig gebruik van slaapmiddelen, omdat bij slaapmiddelen ook tolerantie en verslaving kunnen optreden (1). Gebruik slaapmiddelen alleen als het echt niet anders kan.

• Interacties

XTC heeft een opwekkend effect op het centrale zenuwstelsel. Het zorgt ervoor dat je bloeddruk omhoog gaat, je pupillen groter worden en je hart sneller gaat kloppen.

Slaapmiddelen hebben juist het tegenovergestelde effect en brengen het lichaam tot rust. Het is waarschijnlijk dat de benzodiazepinen in combinatie met XTC minder goed werken [3]. Ook staat in de literatuur beschreven dat benzodiazepinen de door XTC veroorzaakte bewegingsdrang versterken [4,5)

Deze toename van bewegingsdrang is in principe niet ernstig, zorg in ieder geval dat je rustig in bed ligt en niet aan het fietsen/wandelen bent.

Literatuur XTC en slaapmedicatie

1 Nederlands Huisartsen Genootschap (2005). NHG-standaard: slaapproblemen en slaapmiddelen M23. (1 Dec.2008). http://nhg.artsennet.nl/upload/104/standaarden/M23/start.ht

2 Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (24 Sept.2008). www.fk.cvz.nl

3 Praag, H.M., van (2000). PsychoFarmaca. Assen: Van Gorcum.

4 Geerlings, P.J. (1998). Populaire harddrugs. Geneesmiddelenbulletin, 32:39-47

5 Lexi-Comp Online, Interaction Monograph, lorazepam

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur