Werkstuk en studieopdrachten

Begin je werkstuk met het bedenken van een vraag. Waar wil je het over hebben? Over drugs in het algemeen of over een bepaalde drug? Wat wil je over die drug vertellen? Wil je het hebben over de risico’s, over het beleid of over behandeling? De volgende informatie kan je helpen om je spreekbeurt over drugs te maken:

 • Alcohol- en drugsinformatie op deze site
 • Animaties
 • Vragen en antwoorden voor je werkstuk
 • Nuttige websites
 • Gratis folders opvragen
 • Aanbevolen literatuur en tijdschriften

Alcohol- en drugsinformatie op deze site

Animaties

Vragen en antwoorden voor je werkstuk

De antwoorden op onderstaande vragen kan je gebruiken voor je werkstuk. Vermeld wel de bron. Meer vragen en antwoorden vind je in de Vraag- en antwoordrubriek.

A. Vragen over drugs

Wat zijn drugs?
Wat is de geschiedenis van drugs?
Waarom gebruiken mensen drugs?
Welke risico’s hebben drugs?
Als je drugs vergelijkt, welke is dan de gevaarlijkste?
Welke ziekten kun je oplopen door gebruik van drugs?
Hoeveel mensen overlijden aan drugs?

B. Vragen over alcohol

Wat is alcohol?
Wat is de geschiedenis van alcohol?
Waarom drinken mensen?
Welke spreuken zijn er over alcohol?
Wat is een alcoholvergiftiging?
Waarom is alcohol slecht voor jongeren?
Welke risico’s heeft alcohol voor jongeren?

C. Vragen over cannabis

Wat is cannabis?
Wat is de geschiedenis van cannabis?
Wat zijn de effecten van cannabis?
Hoeveel mensen zijn aan cannabis verslaafd?
Is roken schadelijk voor je longen?
Heeft blowen gevolgen voor je cijfers op school?

D. Vragen over tabak

Wat is tabak?
Wat is de geschiedenis van tabak?
Wat zijn de effecten van nicotine?
Is roken schadelijk voor je longen?
Worden aan tabak stoffen toegevoegd om de verslavingskans te vergroten?
Zijn sigaren beter dan sigaretten?

E. Vragen over aantallen

Cijfers over alcohol
Cijfers over tabak
Cijfers over cannabis
Cijfers over xtc
Cijfers over speed
Cijfers over cocaïne
Cijfers over heroïne
Cijfers over gokken
Cijfers over gamen

F. De werking van drugs op het menselijk lichaam

Welke weg leggen drugs af in het lichaam?
Hoe werken drugs op de hersenen?
Hoelang blijven drugs in het lichaam?

G. Vragen over verslaving

Wanneer ben je verslaafd?
Welke drugs hebben de grootste verslavingskans?
Hoeveel mensen zijn er verslaafd?
Is verslaving een hersenziekte?
Hoe kan ik nagaan of ik verslaafd ben?

H. Vragen over behandeling

Welke opvattingen zijn er over verslaving?
Hoeveel mensen zijn verslaafd aan alcohol en hoeveel komen hiervoor in behandeling?
Welk behandelaanbod heeft de Jellinek?
Zonder hulp stoppen of minderen met drinken, kan dat?

I. Vragen over beleid

Welke wetten zijn er voor: alcohol, drugs, tabak en gokken?
Wat is legaliseren?
Wat zijn de argumenten voor en tegen legaliseren?
Wat is gedogen?
Wat is het doel van van het alcoholbeleid?

Nuttige websites

Informatie over middelen

Unity
Drugsinfo van het Trimbos Instituut
Drugs en uitgaan
Rokeninfo van het Trimbos Instituut
Alcoholinfo van het Trimbos Instituut
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAPErowid (Engelstalig)
Chemische structuren (Engelstalig)
Drugsinfo Jellinek
Talk to Frank (Engelstalig)
Drugs-test
Nationale Drug Monitor laatste feiten en trends over diverse middelen
Testen; hoe werkt het testen van drugs

Foto’s van drugs en werking van drugs op hersenen

Werking drugs in de hersenen (animatie)
Nida National Institute on Drug Abuse (Engelstalig)

Cijfers alcohol- en druggebruik

Middeleninformatie (kijk per middel bij de rubriek “cijfers”)
Cijfers over aantallen mensen in behandeling
Europese cijfers

Kennis over verslavingszorg

Resultaten Scoren (protocollen en richtlijnen)
LADIS (kerncijfers ambulante verslavingszorg)
Trimbos (kenniscentrum geestelijke gezondheids- en verslavingszorg)
IVO (Instituut Verslavingsonderzoek)
CVO (Centrum Verslavingsonderzoek)

Zorgkaart Nederland

Onderzoek

Trends in gebruik Antenne Monitor
IVO, Rotterdam
Intraval, Utrecht
Motivaction (zoek op gokken)
Narcis, Amsterdam

Overheidsbeleid en wetgeving

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Boetes bij het OM
Openbaar Ministerie

Legaliseringsdiscussie

Legalize!
Drugs in Debat
Stichting Drugsbeleid
Vereniging voor Opheffing Cannabisverbod

Discussiefora en ervaringen van gebruikers

http://verslaving.startpagina.nl/prikbord/

Behandelmethoden

Behandeling Jellinek
Overige instellingen
Ikstopnu (platform over stoppen met roken)

Zelfhulpgroepen

Anonieme Alcoholisten (AA)
Anonieme Verslaafden (NA)
Anonieme Gokkers / Omgeving Gokkers (AGOG)
Ouders en familie van drugsverslaafden

Jongereninformatie algemeen

Ikstopnu Jongvolwassenen 

Belangenverenigingen druggebruikers

Belangenvereniging voor druggebruikers
MDHG
Mainline

Startpagina’s

Alcohol

Medische informatie

Consumed
Dokter dokter
Apotheek
Farmacotherapeutisch Kompas

Opsporing en vervolging

Rijksoverheid.nl
Politie.nl

Folders over middelen

Winkel Jellinek.nl
Webwinkel Trimbos Instituut

Aanbevolen literatuur en tijdschriften

 • Drugs voor Junkies en Dummies. F. Wesselink en D. Bezemer. Prometheus, Amsterdam. 2014. ISBN: 9789044626636
 • Drugs en Drugs. Interactief boek. R. Kerssemakers en L. Schweitzer. Van der Meer Publishing, Amstelveen. 2000. (verkrijgbaar in bibliotheek)
 • Een Nieuw Drugsbeleid. Voor en nadelen van de legalisering van drugs. J.C. van der Stel. RVZ.
 • Kinderen van Drugsverslaafde Ouders. B.F. Groeneweg. Uitgeverij Eburon.
 • Drugsverslaving en Alcoholisme. Kennis en achtergronden voor hulpverleners. J.H. van Epen. Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum. Vierde herziene druk, 2002. ISBN: 90 313 3786 2.
 • Handboek Verslavingszorg. Bohn, Stafleu Van Loghum. Houten/Dieghem.
 • Alcohol verslaving; ziek van ontkenning. Doelen, Gerard van der. 1e druk, 2002. Uitg. SWP, ISBN 9066654643.
 • Gokverslaving. Hulpverlening en preventie. Vos, A. de. Uitgeverij NIP/Swets. 1995. ISBN 90 265 1406 9.
 • Drugs en Alcohol. Gebruik, misbruik en verslaving. R. Kerssemakers et al. ISBN 9789031350599
 • Pihkal. Alexander Shulgin. ISBN 9780963009609
 • Tihkal. Alexander Shulgin. ISBN 9780963009692

 

Versie: maart 2020