Informatie over alcohol & drugs

Truffels en paddo’s in cijfers

Uitgaanders

Paddo’s zijn door ongeveer een derde van de Amsterdamse uitgaanders wel eens gebruikt (35%), het huidige gebruik (de laatste maand) ligt op 4%. Mannen gebruiken het vaker dan vrouwen, respectievelijk 48% en 22% (1).

Scholieren

Uit de Peilstationgegevens van 2011 (onderzoek uitgevoerd onder scholieren) blijkt dat 1,6% van de scholieren ooit paddo’s gebruikt heeft en 0,4% de laatste maand nog. De meerderheid van deze gebruikers zijn jongens. Het gebruik van paddo’s is sinds de eerste meting in 1996 geleidelijk gedaald. Deze daling zet zich tussen 2007 en 2011 voort (2).

Ongevallen

Ongevallen als gevolg van van het gebruik van paddo’s verschenen eind jaren negentig ten tonele. Sinds de eeuwwisseling was er in Amsterdam sprake van een forse stijging, met de hoogste piek in 2007. Daarna volgde een daling, maar in 2011 waren er toch weer meer paddoritten dan in 2010 (respectievelijk 84 en 69). Uit analyse van de paddoritten van 2007 en 2008 bleek het overgrote deel van de slachtoffers toerist te zijn. In ongeveer de helft van de gevallen was eerste hulp ter plaatste afdoende was vervoer naar het ziekenhuis niet nodig (1).

 

(1) Nabben, T., Benschop, A. & Korf, D.J. (2013). Antenne 2013, trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers.

(2) Verdurmen, J. et al. (2011). Jeugd en riskant gedrag 2011, kerncijfers uit het peilstation onderzoek scholieren.

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat