array ( '_ga' => 'GA1.2.1704881915.1445499923', )

Informatie over alcohol & drugs

Speed, seks en zwangerschap

Speed en seks
Speed en bevruchting
Speed en zwangerschap
Speed en problemen tijdens de bevalling
Speed en borstvoeding
Speed en ontwikkeling van het kind
Speed en dan nog dit
Literatuur over speed

Speed en seks

Algemeen

Bij veel gebruikers ontstaat het seksuele verlangen pas als de speed is uitgewerkt. Als de speed nog werkt zijn ze te actief voor seks en dansen ze liever. Bij een lage dosis wordt het zelfvertrouwen en het seksuele verlangen verhoogd. Een erectie houdt langer aan en het orgasme wordt uitgesteld. Bij een hoge dosis en bij voortgezet gebruik zijn de effecten tegengesteld. Tolerantie voor speed treedt snel op waardoor snel een hogere dosis genomen wordt. Dit kan leiden tot uitputting, paranoia en een toenemende neiging tot agressie en geweld.

Mannen

Eenmalig gebruik

Speed kan verschillende effecten hebben op de mannelijke seksualiteit. Het kan het verlangen vergroten of juist verminderen. Het verlengt de duur van een erectie en stelt, afhankelijk van de gebruiker, het klaarkomen uit. Ook bij een hogere dosis is het effect niet eenduidig. Het kan het verlangen vergroten of verminderen. Dat geldt ook voor het vermogen tot het krijgen van een orgasme. Ook stelt speed het klaarkomen uit.

Langdurig gebruik

Bij langdurig intensief gebruik vermindert het verlangen en de mogelijkheid tot het krijgen van een erectie. Het stelt het klaarkomen uit en kan er zelfs voor zorgen dat de man helemaal niet meer klaar kan komen.

Vrouwen

Eenmalig gebruik

Bij vrouwen wordt door het gebruik van speed het verlangen verhoogd en het orgasme uitgesteld. Bij een hogere dosis vermindert speed het verlangen en de intensiteit van het orgasme. In sommige gevallen wordt het orgasme compleet geblokkeerd.

Langdurig gebruik

Bij langdurig intensief gebruik vermindert speed het verlangen en de intensiteit van het orgasme.

Speed en bevruchting

Voor zover bekend heeft speed/amfetamine geen effect op de kwaliteit van de spermacellen en de eicellen. Speed/amfetamine heeft voor zover bekend ook geen effect op het verloop van de bevruchting.

Speed en ‘de pil’

Voor zover bekend is er geen wisselwerking tussen speed en hormonale anticonceptie, zoals ‘de pil’.

Speed en de genen

Voor zover bekend is er geen relatie tussen het gebruik van speed en verandering van genen. Speed is voor zover bekend niet kankerverwekkend.

Speed en zwangerschap

Onderzoeken geven weinig duidelijkheid over wat het precieze effect van het gebruik speed/amfetamine tijdens de zwangerschap is op het ongeboren kind. Het is echter wel duidelijk dat het een aantal nadelige effecten kan hebben:

Verhoging bloeddruk moeder en kind

Speed is een sterk stimulerend middel. Het zorgt voor een snellere hartslag en het samentrekken van bloedvaten. Deze effecten geven een drastische verhoging van de bloeddruk in zowel de moeder als het kind. Snelle verschuivingen in bloeddruk kunnen ernstige consequenties hebben voor zowel moeder als kind. De bloedvaten van een foetus zijn heel erg gevoelig en dun. Een spontane bloeddruk verhoging in de foetus kan een hersenbloeding veroorzaken, voordat het kind is geboren.

Afname zuurstoftoevoer

Het samentrekken van bloedvaten kan leiden tot een afname van de bloed- en zuurstofaanvoer naar de placenta en de foetus. Een slechte bloed- en zuurstofaanvoer heeft een negatieve invloed op de groei en ontwikkeling van het kind. Hierdoor kan het kind geboren worden met een laag geboortegewicht en is sneller vatbaar voor ziekten en infecties.

Moeder eet minder

Speed/amfetamine zorgt er niet alleen voor dat de gebruiker actiever wordt maar ook dat hongergevoelens minder worden. Tijdens de zwangerschap moet een vrouw juist meer eten dan normaal. Door (veelvuldig) gebruik van speed/amfetamine krijgen zowel de moeder als het kind onvoldoende voedingsstoffen binnen. Hierdoor neemt de weerstand van de moeder af en groeit de foetus trager.

Aangeboren afwijkingen

Er zijn aangeboren afwijkingen die vaker voorkomen bij kinderen van moeders die speed/amfetamine hebben gebruikt. Deze moeders gebruiken echter ook vaak andere drugs, hierdoor is het effect van alleen speed/amfetamine moeilijk te achterhalen.

Speed en problemen tijdens de bevalling

Loslaten placenta

Het gebruik van speed tijdens de zwangerschap kan voor veel problemen zorgen. Een verhoging van de bloeddruk van de moeder en in de placenta kan leiden tot het vroegtijdig loslaten van de placenta van de baarmoederwand (solutio placenta). Dit leidt tot een kritieke situatie, wat meestal leidt tot een miskraam of een vroegtijdige bevalling. Pasgeborenen van moeders, die speed hebben gebruikt, hebben vaak een te laag geboortegewicht.

Verslaafde baby

Een groot deel van de kinderen van moeders die aan speed verslaafd waren tijdens de zwangerschap, wordt verslaafd geboren. De kinderen hebben dan het zogenoemde ‘neonataal abstinentie syndroom’ (NAS). Dit kenmerkt zich door: extreme beweeglijkheid, verhoogde ademhaling, hyperactiviteit en soms zelfs ‘trekkingen’ (convulsies). Deze baby’s zijn trillerig en zijn niet goed in staat om met de omgeving een interactie aan te gaan. Ze zijn snel geïrriteerd en moeilijk te troosten als ze huilen. De kinderen worden altijd een tijd ter observatie in het ziekenhuis gehouden in verband met eventuele complicaties.

Wiegendood

Kinderen van moeders die speed gebruikten tijdens de zwangerschap hebben ook een grotere kans op wiegendood. Onduidelijk is nog of dit alleen door de speed wordt veroorzaakt of dat andere factoren (zoals leefstijl en andere middelengebruik) de oorzaak zijn.

Speed en borstvoeding

Speed/amfetamine komt door de moedermelk in het lichaam van het pasgeboren kind. Bovendien hoopt de speed/amfetamine zich op in de moedermelk. Studies naar dit onderwerp hebben speed/amfetamines gevonden in de urine van het kind, nadat de moeder eerder speed/amfetamines had gebruikt.

Kwaliteit moedermelk

In de periode net na de zwangerschap is het neurale systeem van de baby nog steeds volop in ontwikkeling. Speed/amfetamines kunnen dan een negatief effect hebben. Het leefpatroon van iemand die speed gebruikt heeft vaak ook een negatieve invloed op de kwaliteit van de moedermelk. Het wordt dan ook afgeraden om tijdens de periode van borstvoeding speed te gebruiken. Mocht er wel speed/amfetamines worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding, dan is het aan te raden de baby de fles te geven en geen moedermelk.

Speed en ontwikkeling van het kind

Voor zover bekend heeft het gebruik van speed tijdens de zwangerschap geen blijvende effecten op de verdere geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind op latere leeftijd. Wel zijn er verschillende studies die wel effecten aangetoond hebben zoals leerstoornissen, groeiachterstand en vervroegde of verlate pubertijd. Bij kinderen van 15 jaar en ouder worden geen verschillen meer gevonden tussen kinderen van moeders die wel en geen speed/amfetamine hebben gebruikt tijdens de zwangerschap.

Pleeggezin

Wel is het zo dat bijna alle kinderen van speed/amfetamine verslaafde moeders in een pleeggezin belanden. Dit omdat een verslaafde moeder niet in staat is om voor een goede opvoeding te zorgen. Door het kind in een gezonde omgeving op te laten groeien, wordt de kans op een ontwikkelingsachterstand vele malen kleiner.

Speed – en dan nog dit

Zoals eerder vermeld gaat het gebruik van speed/amfetamines vaak samen met andere factoren die van invloed zijn op de seksualiteit, zwangerschap en de ontwikkeling van het kind. Een aantal voorbeelden van dit soort factoren zijn het roken van tabak, het drinken van alcohol en het gebruik van andere soorten drugs. Bekijk voor de invloed van de verschillende middelen op seksualiteit, zwangerschap en de ontwikkeling van het kind de desbetreffende informatiepagina.

Literatuur over speed

Hieronder staat een overzicht van de literatuur waarop de informatie op deze pagina is gebaseerd:

Dossier Speed. Vereniging Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), 2005

Prenatal exposure to amphetamines: risks and adverse outcomes in pregnancy – MA Plessinger, 1998

Amphetamine addiction and pregnancy – L Billing, 1980

The influence of amphetamine addiction on pregnancy and the newborn infant – M Eriksson, 1978

Amphetamine addiction during pregnancy: 14-year follow-up of growth and school performance – L Cernerud, 1996

Drug dependence and sexual dysfunction: a comparison of intravenous users of narcotics and oral users of amphetamines – MR Gossop, 1974

Clinical effects of amphetamine and L-dopa on sexuality and aggression – B Angrist, 1976

Drugs genotmiddelen en seksualiteit – WL Gianotten, 2009

Addiction in pregnancy – J Keegan, 2010

Drugs of abuse in pregnancy – A Wright, 2001

A comprehensive review of assay methods to determine drugs in breast milk and the safety of breastfeeding when taking drugs – B Friguls, 2010

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur