array ( )

Informatie over alcohol & drugs

Astma & speed

Voorlichting over astma- en COPD-medicatie

Astma

Astma- en COPD-medicatie

Interacties speed en astma- en COPD-medicatie

Literatuur speed en astma- en COPD-medicatie

Astma en COPD

Astma en COPD zijn beide aandoeningen aan de luchtwegen, maar met een andere oorzaak.

Astma

Astma ontstaat onder andere door het samentrekken en verkrampen van spiertjes in de luchtwegen.

Hierdoor kan er minder lucht doorstromen naar de longen. Het gevolg hiervan is acute benauwdheid ofwel de astma-aanval. Astma wordt veroorzaakt door een allergie of een grotere gevoeligheid voor prikkels. Naast benauwdheid kun je last hebben van slijm in de luchtwegen en een piepende of brommende ademhaling [1,2].

COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. COPD is een ziekte waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn. Het slijmvlies van de longen is ontstoken, waardoor ook de longfunctie afneemt. COPD komt in tegenstelling tot astma niet door allergie; de belangrijkste oorzaak is langdurig roken. Het treedt meestal op na het 40e levensjaar. Veel voorkomende klachten zijn hoesten, slijmvorming en benauwdheid. Hierdoor kun je je erg vermoeid voelen [1,2].

Astma en COPD zijn niet te genezen, maar er zijn wel medicijnen verkrijgbaar om de klachten (langdurig) te verminderen. Meestal gaat het om middelen die je inademt: inhalatiemiddelen [1].

Astma- en COPD-medicatie

Astma en COPD worden behandeld met twee soorten geneesmiddelen: luchtwegverwijders en ontstekingsremmers [2].

• Luchtwegverwijders

Luchtwegverwijders verwijden na inhalatie vrijwel direct de luchtwegen. Sommige luchtwegverwijders werken kort (4 tot 6 uur). Andere luchtwegverwijders hebben een langere werking (12 tot 24 uur). Je kunt bij gebruik van deze geneesmiddelen last krijgen van bijwerkingen als onrust, hartkloppingen, bloeddrukverhoging, duizeligheid en trillende handen.

Voorbeelden:

• Ontstekingsremmers

Ontstekingsremmers zijn na pas een aantal dagen werkzaam. Ze gaan de ontstekingen in de luchtwegen tegen. Verder beschermen ontstekingsremmers tegen prikkels door de slijmvorming te remmen. Mogelijke bijwerkingen zijn heesheid en een schimmelinfectie van de mondholte [1].

Voorbeelden[3]:

– Corticosteroïden zoals beclometason (Qvar®), budesonide (Pulmicort®) en fluticason (Flixotide®) [3.4].

Speed en astma- en COPD-medicatie

• Algemeen

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Soms zijn drugs niet helemaal puur, maar versneden met andere stoffen. Vaak weet je niet met welke stoffen de drugs zijn versneden, dus dit kan gevaarlijk zijn.

Astma- en COPD-medicatie hebben verschillende interacties met drugs. Maar drugs kunnen ook op een indirecte manier gevolgen hebben voor het effect van Astma en COPD medicatie. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben

• Interacties

Speed heeft een opwekkend effect op het centrale zenuwstelsel. Het zorgt ervoor dat je bloeddruk omhoog gaat, je pupillen groter worden en je hart sneller gaat kloppen.

Speed kan zélf een astma-aanval uitlokken. Het gebruik hiervan wordt bij astma of COPD dus altijd afgeraden

Waarschijnlijk heeft speed geen interactie met parasympathicolytica en corticosteroïden.

Combinatie met sympathicomimetica levert wél gevaar op. Sympahticomimetica zijn stoffen die het actieve gedeelte van het centrale zenuwstelsel stimuleren. Je krijgt een verhoogde bloeddruk en een versnelde hartslag. Speed heeft ook sympathicomimetische eigenschappen. Combinatiegebruik kan daarom leiden tot een versterking van de (bij)werkingen met hartritmestoornissen en een gevaarlijk hoge bloeddruk als gevolg

Gebruik van speed kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en ademhalingsproblemen. Combinatie met Theofylline (Theolair®) geeft mogelijk een teveel aan prikkels in het zenuwstelsel, waardoor deze klachten kunnen verergeren [5].

Kortom: combinatie van speed met een sympathicomimeticum of Theofylline (Theolair®) moet je altijd vermijden, want dit kan fatale gevolgen hebben.

Literatuur astma- en COPD-medicatie

1 Nederlands Huisartsen Genootschap (2007). COPD. (13 Okt.2008). http://nhg.artsennet.nl/upload/104/standaarden/M26/std.htm#Richtlijnendiagnostiek

2 Novartis Nederland (z.d.). Astma & COPD. (13Okt.2008). http://www.novartis.nl/aandoeningen/astma.shtml#2

3 Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (14 Okt.2008). www.fk.cvz.nl

4 Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

5 Rhenen M., van. (2008). Scriptie: astmamedicatie in combinatie met XTC of cocaïne: interacties. Utrecht: Trimbos Instituut

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur